My business English

 0    206 flashcards    wiktoriawisniewska34
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
opanować jakąś umiejętność
start learning
master skill
rozwinąć umiejętność
start learning
develop skill
wzmocnić, poprawić umiejętnośc
start learning
enhance skill
pracować w sprzedaży
start learning
work in sales
pracować w firmie
start learning
to work for a company
pracować w Coca Cola
start learning
work at Coca Cola
pracować nad projektem
start learning
work on the project
pracować z ludźmi
start learning
to work with people
pracować na stanowisku prezesa
start learning
work as a president
pracować jako zastępca dyrektora
start learning
work under a deputy director
być zaangażowanym w czymś
start learning
be involved in something
zdawać raport prezesowi
start learning
report to the president/chairman
specjalizować się w branży kosmetycznej
start learning
specialize in the cosmetics industry
być odpowiedzialnym za coś, zarządzać czymś
start learning
to be responsible for something, to manage something/ be in charge of something
rozgrzewka
start learning
warm up
warczący pies
start learning
snarling dog
pozornie/ na I rzut oka
start learning
seemingly / at first glance
He appeared worried at first sight, but he was just tired.
przybysz
start learning
newcomer/comer
nacisk, szczególna uwaga, akcent
start learning
emphasis, special attention accent
He put emphasis on the word 'quickly'.
troska/zaabsorbowanie czymś
start learning
care/preoccupation
His preoccupation with his family started to be an issue.
przywilej, zaszczyt, honor
start learning
privilege, honor
potrzebowac rady
start learning
be in need of advice
krnąbrny, niesforny
start learning
unruly
zaledwie, tylko, jedynie
start learning
just, only, merely
zagłębiac się (w coś), sprawdzać, analizowac
start learning
delve into something
nerwowy, napięty
start learning
nervous, hectic
Tomorrow might be hectic.
wypełniony grafik/napięty grafik
start learning
busy schedule/hectic schedule
ocena, oszacowanie
start learning
evaluation, assessment
wiązać/umocować/bandażować
start learning
to strap
szelki/pas bezpieczeństwa
start learning
harness / safety belt
bodźce
start learning
stimuli
próbując, szukając
start learning
in a bid to
sprawozdanie, raport (po zakończeniu zadania lub misji)
start learning
debriefing
lecieć/zasuwać/spieszyć się
start learning
lecieć / zasuwać / rush
lecieć/zasuwać/spieszyć się
start learning
dash
zrozpaczony
start learning
distraught
pasterz/owczarz
start learning
pastor / shepherd
a niech to
start learning
dash it all
owczarek niemiecki
start learning
German Shepherd
bezpański, bezdomny
start learning
stray, homeless
zmartwiony, zatroskany
start learning
concerned
elastyczny
start learning
flexible
liczne
start learning
numerous
sprecyzować coś
start learning
pin something down
przypierać kogoś do muru
start learning
pin somebody down
zartować/dowcipkować
start learning
quip
He quipped that the computer was probably run by Windows.
ambitny
start learning
ambitious/aspiring
mieć aspirację/dażyć do czegoś
start learning
to aspire to something
współczucie
start learning
compassion
łajdak/łobuz
start learning
rogue
nadużywac/wykorzystywać/znęcać się nad kimś
start learning
abuse
doradzać/radzić
start learning
counsel
The teacher counsels patience and says the son will soon come back.
pomagać/wspierać
start learning
aid
The charity organisation aids people in need.
zakładac/fundować instytuacje organizacje
start learning
found
The institution was founded in 1901.
praktykant/ka, stażysta, kursant, kursantka, uczestnik szkolenia
start learning
Trainee
osoba zatrudniona
start learning
employee
zwolniony z pracy
start learning
dismissed
emerytowany
start learning
retired
zderzać się/zderzyć
start learning
collide
Then she almost collided with a man going the other way.
stwarzać np. możliwości, pociągać za sobą (następstwa)
start learning
spawn
This decision may spawn additional problems
potomek
start learning
offspring
zawodowy
start learning
professional/vocational
It is important for vocational training to be accessible to all people.
w pogotowiu
start learning
at the ready/on call/on standby
podtrzymywanie
start learning
maintaining
powierzchowność (nie wnętrze)
start learning
exterior (not interior)
plany, przygotowania, ustalenia
start learning
plans, preparations, arrangements
różnic się
start learning
vary
The hotel rooms vary in size.
w zasadzie
start learning
in principle/basically
utkwić w miejscu (o rozmowach)
start learning
bog down
niewygodny, niezręczny
start learning
uncomfortable, awkward
zwiększyć stan konta bankowego
start learning
credit
przypisać komuś coś (np. jakas ceche-inteligencje, spryt)
start learning
credit somebody with something
podejść do kogoś
start learning
walk up to somebody
You can't just walk up to someone and kill them.
tymczasowo, prowizorycznie
start learning
temporarily, provisionally
program, system
start learning
scheme
w inny sposób
start learning
otherwise
nasłuchuj
start learning
listen out
zachęcać, przekonywać
start learning
encourage, persuade
doskonalić (np. metodę), ulepszać plan
start learning
perfect (eg method) or refine
przyznawać, zgadzać się
start learning
concur
ziarno, nasiono
start learning
seed
rozdawać coś (grupie osób)
start learning
handing out something (group of people)
handel detaliczny
start learning
retail trade/retail
ugrzęznąć w czymś
start learning
get stuck in something
gadka
start learning
chat/pitch
w zasięgu wzroku
start learning
in sight
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
inżynier budownictwa lądowego
start learning
civil engineer
rząd
start learning
1. the Cabinet 2. the government
książka, tytuł
start learning
title
wsparcie techniczne
start learning
technical support
płetwonurek
start learning
frogman
właściciel zakładu pogrzebowego
start learning
undertaker
autor tekstów reklamowych
start learning
copywriter
księgowy
start learning
an accountant
księgowość
start learning
accounting/ bookkeeping
podatek dochodowy
start learning
income tax
utrzymywać się z czegoś
start learning
earn a living
prowadzić sklep
start learning
run a shop
rozpatrywać skargi
start learning
deal with complain
brać pod uwagę
start learning
take into account/bear in mind
plan podróży
start learning
itinerary
rozwałkowywać coś
start learning
to roll something out
nienawiść
start learning
hate / hatred
często
start learning
often/frequently
rzadko
start learning
rarely/seldom
dośc, całkiem, raczej
start learning
fairly
wspólnie, razem
start learning
collectively
wyniki finansowe, osiągi
start learning
financial results, performance
praktyczny, bezpośrednio
start learning
hands-on
menadżerski
start learning
managerial
z wyprzedzeniem
start learning
ahead of time
rozróznienie
start learning
distinction
dostawca
start learning
supplier
grupa najważniejszych osób w firmie
start learning
C-suite, C-level
interesariusz, partner
start learning
stakeholder, partner
zwołanie sie np. kongresu
start learning
convening, for example, a congress
przeważający, powszechnie występujący
start learning
prevalent
obity, bogaty, płodny
start learning
abundant
popierać coś, opowiadać się za czymś
start learning
be in support of somethin
rynek pracy
start learning
labour market, job market
odmiennośc, różnica
start learning
dissimilarity, difference, disparity
zwołać, zwoływać spotkanie
start learning
convene e.g. meeting
gwarancja stałego zatrudnienia
start learning
job security
zwolnic kogos w ramach redukcji etatów
start learning
make somebody redundant
podwyżka automatyczna
start learning
increment
nietypowe godziny pracy
start learning
unsociable hours
stała praca
start learning
permanent job/steady job
niekorzystne warunki pracy
start learning
adverse working conditions
choroba komputerowa
start learning
RSI- Repetitive Strain Injury
słoik, dzban, kufel piwa
start learning
jar
kamyk, kryształ górski
start learning
pebble
plaża kamienista
start learning
pebble beach
w oniemiały sposób, niemy, bezsłownie
start learning
wordlessly
podnosić coś
start learning
pick something up
kontynuować, zabierać się, przystępować
start learning
proceed
przechodzić do czegoś (np. do kolejnej rundy)
start learning
proceed to
wsypywać, wlewać
start learning
pour
lekko, frywolnie, beztrosko
start learning
lightly
wtoczyć się, dotrzeć
start learning
roll into
jeszcze raz, ponownie
start learning
again, once more
jednogłośny, jednomyślny
start learning
Unanimous
ustępować (o bólu), opadać (o emocjach)
start learning
subside
miejsce(przestrzeń)
start learning
room
poświęcać czemuś czas
start learning
spend time on something
istotny, decydujący
start learning
critical
przechadzać się, przechadzka
start learning
stroll, walk
kran
start learning
a tap
mylić coś z czymś
start learning
confuse something with something
żadanie, wymóg, potrzeba
start learning
requirement
dający satysfkację, udany
start learning
fulfilling
uczynny, uprzejmy
start learning
obliging
właściwy, odpowiedni, stosowny, pr
start learning
proper
nabywać, kupować
start learning
purchase
obejmować zakresem
start learning
range
rozciągać się od czegoś do czego
start learning
range from something to something
The street ranges from church to the office.
obsługa klienta
start learning
customer service
cel, miejsce (np. ataku)
start learning
objective
podjąć się, przedsięwziąć
start learning
undertake
przyjąć poród (np. trojaczkow)
start learning
deliver (e.g. triplets)
wnosić swój wkład, przyczyniać się do
start learning
contribute
łaskawy, uprzejmy (o sobie)
start learning
gracious
znaczenie, wazność waga
start learning
importance
na lewo od czegoś
start learning
to the left os fomething
zdegradować (np. pracownika)
start learning
demote
zwolnić
start learning
lay off/fire/dismiss/sack
przywrócić (coś) np. do działania
start learning
restore
spodziewać się, przewidywać
start learning
anticipate
szlachetny, szlachecki
start learning
noble
nieciekawy, prozaiczny
start learning
mundane
polubić kogoś, przekonać się do kogoś
start learning
take to somebody
łatwopalny, palny
start learning
combustible
korzystny, dający dobry efekt
start learning
beneficial
węgiel drzewny
start learning
charcoal
rdza, rdzewieć
start learning
rust
popiół
start learning
ash
tlić się (o ogniu), ćmić (o papierosie), tlić się (o uczuciach, emocjach)
start learning
smoulder
przyłączać się (np. do rozmowy) socjalizować się towarzysko itp.
start learning
mingle
pohamowac się, powstrzymywać się np. przed zrobieniem czegoś
start learning
refrain
wielbić oddawać cześć
start learning
worship
I worship Beyonce
rzemiosło, rękodzieło
start learning
handicraft
uprzejmość, grzeczność
start learning
courtesy
ślinić się na coś
start learning
salivate for
recenzja
start learning
review
mój dobry przyjaciel
start learning
a good friend of mine
ktoś poruszający się, osoba organizująca przerpowadzkę,
start learning
mover
być skłonnym zrobić coś
start learning
be prone to do sth
silić się, starać się, martwić się, kłopotać
start learning
bother
cytowane wypowiedzi zadowolonych klientów
start learning
testimonials
uznanie
start learning
recognition
większośc czegoś, ogrom
start learning
bulk of sth
wyszukiwarka internetowa
start learning
search engine, web search engine
bezpośrednio
start learning
directly, head on
miejsce(np. w zyciu zawodowym, prywatnym, nisza
start learning
niche
branża
start learning
industry
wiarygodność
start learning
credibility
tropić, śledzić, namierzyć
start learning
track
wzmianka
start learning
mention
pętla przyczynowo-skutkowa
start learning
feedback loop
wskazówka
start learning
guideline
poświecenie, zobowiązanie
start learning
commitment
łagodzić, zaspokoić, uspokoci
start learning
appease
natknąć się przypadkiem na coś
start learning
stumble upon something
zapytanie (do bazy danych) watpliwosc
start learning
query (to the database) doubt
firma przeprowadzkowa
start learning
removal company, moving company
nieuchronnie
start learning
inevitably

You must sign in to write a comment