Mowa zależna

 0    27 flashcards    canqel
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Mowa zależna - jak tworzymy zdania?
start learning
Reported Speech
Używamy, kiedy chcemy przekazać czyjąś wypowiedź nie cytując dokładnie tego co ktoś powiedział, ale przekazując treść tej wypowiedzi.
Tworzymy poprzez "cofnięcie" czasu (tzw. następstwo czasów). Np. Present Simple -> Past Simple
Następstwo czasów - zestawienie zmian czasów
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous
start learning
Sequence of tenses - changes the times
Present Simple -> Past Simple, Present Continuous -> Past Continuous, Past Simple -> Past Perfect, Present Perfect -> Past Perfect, Present Perfect Continuous -> Past Perfect Continuous
Mowa zależna - zmiany czasowników modalnych
will, can, may, shall, would, could, might, should
start learning
Speech - changes of modal verbs
will -> would, can -> could, may -> might, shall -> should, would -> would, could -> could, might -> might, should -> should
Tom powiedział, że nie pali.
start learning
Tom said (that) he didn't smoke.
Powiedzieli, że nigdy nie kłamali.
start learning
They said (that) they had never lied.
Rafał powiedział, że nie żartuje.
start learning
Rafał said (that) he wasn't joking.
Jack powiedział, że (on) zamierza się oświadczyć swojej dziewczynie.
start learning
Jack said (that) he was going to propose to his girlfriend.
Sally powiedziała, że działam jej na nerwy.
start learning
Sally said (that) I was getting on her nerves.
Mike zapytał mnie, czy mu oddam jego książkę.
start learning
Mike asked me if I would give him his book back.
Mój brat zapytał mnie, czy mama zrobiła pyszne ciasto.
start learning
My brother asked me if mother had made a delicious cake.
Oni zapytali mnie jak on się nazywa.
start learning
They asked me what his name was.
Zapytałem ją gdzie będzie jutro o 5.
start learning
I asked her where she would be the next day at 5.
Sue chciała wiedzieć, czy przyjdę.
start learning
Sue wanted to know if I would come.
On oskarżył mnie o kradzież portfela.
start learning
He accused me of stealing his wallet.
Tom przechwalał się, że gra na gitarze lepiej niż James.
start learning
Tom boasted about playing the guitar better than James.
Zdecydowaliśmy, że wejdzimy na szczyt inną drogą.
start learning
We decided to go to the summit the other way.
Przypomniała mu, żeby zgasił światło.
start learning
She reminded him to turn off the light.
Przyznał się, że zbił okno.
start learning
He admitted breaking the window.
Ona sprzeciwiła się naszemu pójściu tam, ponieważ było to zbyt niebiezpieczne.
start learning
She objected to our going there as it was too dangerous.
Poleciła mi kupić czerwoną sukienkę.
start learning
She recommended me to buy the red dress.
Przeprosili nas za zajęcie naszych miejsc.
start learning
They apologised to us for taking our seats.
Poradził nam, żebyśmy powiedzieli szefowi, że wychodzimy.
start learning
He advised us to tell the boss that we were leaving.
Mama zakazała syneczkowi wychodzić z pokoju (dopóki nie posprząta).
start learning
Mother forbade the son to leave the room until it was tidy.
Potwiedziła, że ona wyjeżdża o 8.
start learning
She confirmed that she was leaving at 8.
Powiedzieli mi, że potrzebuję więcej pieniędzy, żeby kupić ten samochód.
start learning
They told me that I needed more money to buy that car.
Koleś zapewnił mnie, że mam ważny bilet.
start learning
The guy assured me that I had a valid ticket.
Namawiali mnie, żebym przyłączył się do ich zespołu.
start learning
They urged me to join their team.

You must sign in to write a comment