moje phrasal verbs

 0    22 flashcards    beatak41
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Let's try this solution and see if it works out.
start learning
Sprobujmy to rozwiązanie i zobaczmy czy to sie sprawdzi.
This place is so boring, nothing ever works out here.
start learning
To miejsce jest tak nudne, nic nigdy się tu nie dzieje.
We just have to work out the details of the plan.
start learning
Po prostu trzeba opracować szczegóły planu.
I can't work these instructions out.
start learning
Nie mogę zrozumieć tych instrukcji.
work out a problem
start learning
znaleźć rozwiązanie problemu
to work out a satisfactory solution
start learning
znaleźć właściwe rozwiązanie
Things will work out well in the end.
start learning
Wszystko dobrze się skończy.
I can't work out how it is done.
start learning
Nie mogę się zorientować, jak się to robi.
work out the total cost of repairs
start learning
obliczyć całkowity koszt remontu
The bill worked out at 150. euro.
start learning
Rachunek wyniosl 150. euro.
She took off without saying goodbye.
start learning
Wyszla bez pozegnania.
Susan isn't here today. She's taking today and tomorrow off.
start learning
Susan nie ma tu dzisiaj. Ona wziela wolne dziś i jutro
She is really good at taking her teacher off.
start learning
Ona jest naprawdę dobra w nasladowaniu jej nauczyciela.
His book took off and he became famous.
start learning
Jego książka odniosła nagły sukces, a on stał się sławny.
He published his book and his career suddenly took off.
start learning
Wydał książkę i jego kariera nagle nabrala rozpedu.
We're planning to take some time off at Christmas.
start learning
Planujemy wziac trochę czasu wolnego na Boże Narodzenie.
I don't want to take on too much work.
start learning
Nie chcę brac na siebie zbyt dużo pracy.
You can't take on responsibility for the whole event.
start learning
Nie możesz brać na siebie odpowiedzialność za całą imprezę.
I don't speak any foreign languages and nobody wants to take me on
start learning
Nie znam żadnych języków obcych i nikt nie chce mnie zatrudnic.
He's too ambitious, he always has to take on everyone
start learning
Jest zbyt ambitny, zawsze musi z kims rywalizowac.
I used to take on my brother when we were younger
start learning
Rywalizowałem ze swoim bratem, kiedy byliśmy młodsi.
I'm prepared to take on this task.
start learning
Jestem gotowa podjąć się tego zadania.

You must sign in to write a comment