Moja pierwsza lekcja

 0    75 flashcards    marcelinakomar
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szczegolowo opowiedzone
start learning
rehearsed
nie do odróżnienia
start learning
indistinguishable
porażka
start learning
defeat
mniejszości narodowe
start learning
minorities
odróżnienie
start learning
distinction
w celu rozróżnien
start learning
in order to distinguish
proszę o szczegóły
start learning
please elaborate on this
rozmówca
start learning
interlocutor
przerwać
start learning
interrupt
powiadomił o tym
The kidnappers made it known that politicans’ children would be in danger.
start learning
made it known
ocena
start learning
mark
wystawiać kogoś do wiatru
start learning
stand somebody up
skandaliczny
start learning
outragenous
trwający
start learning
ongoing
działać na nim
start learning
act upon it
Myśl bokiem
start learning
think sideways
wzorzec
start learning
pattern
różni się
start learning
differs
zmierzać/miec sklonnosc
start learning
tend
ciągły
start learning
continously
zwykły
start learning
habitual
spojrzenie
start learning
gaze
wartości podstawowe/bazowe
start learning
underlying values
interweniuje
start learning
intervens
odpowiedzialność
start learning
accountability
ponowne ustalanie priorytetów
start learning
re-prioritasing
przeciwdziałać
start learning
counteract
środek
start learning
mean
zdolność
start learning
capability
odwaga
start learning
courage
posłuszeństwo
start learning
obedience
konieczność
start learning
necessity
odnoszą się do
start learning
refer to
wymagane do
start learning
requited to
samoreplikacja
start learning
self-replicant
oszacowanie
start learning
estimate
spostrzegany
start learning
percevied
niepewność
start learning
uncertainty
społecznie do przodu
start learning
socially forward
zakres
start learning
scope
zmiana
start learning
shift
zjechać w dół
start learning
drio down
inwentarz
start learning
inventory
zewnętrzny
start learning
external
wykorzystać
start learning
take advantage of
skorzystać
start learning
take advantage
czynnik
start learning
factor
świadomość
start learning
consciousness
tempo
start learning
rate
gwałtownie
start learning
rapidly
finansowanie badań
start learning
research funding
awansować/postep
start learning
advance
stopy procentowe
start learning
interest vates
wydajność ekonomiczna
start learning
economic performance
brak kontroli
start learning
lax monitoring
ubezpieczenie
start learning
insurance
jednorodna
start learning
homogenous
bąbel
start learning
blister
wymarły
start learning
extinct
dysonansowy
start learning
dissonant
powszechny
start learning
widespread
wszechobecny
start learning
ubiquitous
w rzeczy samej / istotnie
start learning
indeed
sfera
start learning
realm
wymuszone granice
start learning
enforced borders
hojność, obfitość
start learning
bounty
złożony
workforce composed entirely of free agents
start learning
composed
obfite dowody
start learning
ample evidience
wartości niematerialne i prawne
start learning
intangibles
tylko/jedynie
start learning
merely
całokształt
start learning
ensemble
odbiorca
start learning
recipient
cel
start learning
aim
znaczenie
start learning
significance
ustalenia
start learning
areangements

You must sign in to write a comment