Moja pierwsza lekcja

 0    48 flashcards    tomaszwlodarczyk2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
drugi, końcowy, późniejszy
start learning
latter
poprzedzać
start learning
precede
nacisk, szczególna uwaga
start learning
emphasis
napotykają
start learning
encountering
ważny, znaczny
start learning
major
bezpośredni
start learning
straightforward
tak więc / tym samym
start learning
thus
wykonać, wprowadzać w życie, przeprowadzać
start learning
carry out
naciskać, wywierać wpływ
start learning
bear upon
nowy gracz na rynku
start learning
entrant
negocjacje
start learning
bargaining
streszczać, ujmować zwięźle, podsumować
start learning
encapsulate
tylko, zaledwie, jedynie
start learning
merely
materialny
start learning
tangible
niematerialny
start learning
intangible
stąd
start learning
hence
długotrwały, nieprzerwany
start learning
sustained
porządnie, doskonale, schludnie, doskonale, klarownie
start learning
neatly
wszechstronny, obszerny, wyczerpujący
start learning
comprehensive
pochodzenie, źródło
start learning
derivation
podbudować, wspierać, wzmacniać
start learning
underpin
nadrzędne, na wyższym stanowisku
start learning
superordinate
holistycznie, całościowo
start learning
hollistically
podkreślać, uwypuklać
start learning
emphasize
sztywny, twardy
start learning
stiff, hard
narastać, gromadzić, powiększać
start learning
accrue
pizostawić w tyle, znacznie przewyższać
start learning
outperform
spadek (np. cen), zanik, ubytek
start learning
decline
szkoda, uszczerbek
start learning
detriment
repertuar, zasób
start learning
repertory
ujawnienie, wydobycie na jaw
start learning
elicitation
stronniczość, tendencyjniść
research bias
start learning
bias
skalowalność
start learning
scalability
rozważać
start learning
consider
powstać
start learning
arise
nie do pokonania
start learning
insurmountable
przezwyciężać
start learning
overcome
nawet jeśli
start learning
though
nadmierny
start learning
excessive
wkradać się
start learning
creep in
wywołać, uzyskiwać
start learning
elicit
Makes associations between behaviors as cues and an elicited response, such as expecting to be held or fed if crying.
uzupełniający
start learning
complementary
zwołać
start learning
convene
rozpraszać
start learning
disperse
podczas gdy
start learning
whereas
niepokojące
start learning
unnerving
księga główna
start learning
ledger
próba, staranie, wysiłek
start learning
endevaour

You must sign in to write a comment