Moja pierwsza lekcja

 0    99 flashcards    dariaszostek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
byc spóźnionym
start learning
be late
popełnić przestępstwo
start learning
commit crime
lawina
start learning
avalanche
powódź
start learning
flood
odmowa
start learning
refusal
między czasie
start learning
in the meantime
przywiązać się do czegoś
start learning
confessed to
najważniejszy
start learning
essential
pozbyć się
start learning
get rid of
jestem dobry w
start learning
IM good at
po to by
start learning
so that
powinniśmy
start learning
we had better
podanie
start learning
application
odrzucić
start learning
reject
żałować
start learning
regret
eleganckie ubrania
start learning
smart clothes
też nie
start learning
nor
bezrobotny
start learning
unemployed
powinieneś
start learning
ought to
wystarczający
start learning
enough
być w kontakcie
start learning
get in touch
czy
start learning
whether
założyć
start learning
set up
doceniać
start learning
appreciate
wolałbym
start learning
rather
zacząć
start learning
took up
zamówić
start learning
order
kara śmierci
start learning
capital punishment
kara śmierci
start learning
the death penalty
prawie wcale
start learning
hardly
porwać samolot
start learning
hijack a plane
przypuśćmy
start learning
Suppose
powtórzyć
start learning
revise
pomimo tego że
start learning
despite
pomimo
start learning
in spite of
chociaż
start learning
although
sama, samodzielnie
start learning
on her own
przeprowadzać
start learning
condact
przekonać
start learning
presuaded
oskarżyć
start learning
accused
zwolnić
start learning
fire
warunek
start learning
condition
nudny
start learning
dull
co wiecej
start learning
what is more
również
start learning
also
opalać się
start learning
sunbath
być w
start learning
be able to
przynajmniej
start learning
at least
ktorego
start learning
whose
zaleta
start learning
advantage
włamywacz
start learning
robber
zbyt duży
start learning
too big
przynieść
start learning
bring
bułki
start learning
rolls
susza
start learning
drought
jednakże
start learning
However,
podsumowując
start learning
to sum up
ogólnie mówiąc
start learning
generally speaking
żeby być szczerym
start learning
to be honest
prawie nigdy/wcale
start learning
hardly never
prawdopodobnie
start learning
probably
moja opinia
start learning
in my opinion
przypuszczam
start learning
I quess
według mnie
start learning
according to me
o ile mi wiadomo
start learning
as far as I know
główny
start learning
main
załączyć
start learning
enclose
nie mam pieniędzy
start learning
lack of money
zapobiegać
start learning
prevent
dobrze wykształceni
start learning
Well educated
wymagający
start learning
strice
możesz powtórzyć?
start learning
could you repeat?
ile to kosztuje?
start learning
how much is it?
porozmawiajmy
start learning
let’s talk about
ludzie wierzą
start learning
people believe
ludzie twierdzą że
start learning
people believe
ludzie twierdzą że
start learning
people say that
zawierać przyjaźnie
start learning
make friends
kończąc
start learning
to conclude
nagle
start learning
suddenly
zarabiać pieniądze
start learning
earn more money
pytać/prosić
start learning
ask
wątek
start learning
plot
opiekować się
start learning
look after
aby/żeby
start learning
to
oczywiste
start learning
dearly
wymówka
start learning
excuess
doceniać
start learning
appreciate
włamać/obrabować
start learning
rob
kradzież
start learning
theft
decyduje się
start learning
decide
choroba
start learning
flu
z jednej strony
start learning
on one hand
z drugiej strony
start learning
on the other hand
wada
start learning
disadvantage
robić notatki
start learning
make notes
powinieneś
start learning
should
nosić/być ubranym
start learning
weare
pewnego dnia
start learning
the other day

You must sign in to write a comment