Moja pierwsza lekcja

 0    170 flashcards    aleksandraludwikowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy
start learning
an accountant
aktor
start learning
actor
architekt
start learning
an architect
kosmetyczka
start learning
a beautician
szef
start learning
a boss
kierowca autobusu
start learning
bus-driver
kasjer
start learning
a cashier
szef kuchni
start learning
a chef
programista
start learning
computer programmer
dentysta
start learning
a dentist
lekarz
start learning
a doctor
ekonomista
start learning
an economist
elektryk
start learning
an electrician
rolnik
start learning
a farmer
projektant mody
start learning
fashion designer
rezyser
start learning
director
strażak
start learning
a fire fighter
steward
start learning
flight attendant
dziennikarz
start learning
a journalist
sędzia
start learning
a judge
prawnik
start learning
a lawyer
wykładowca
start learning
lecturer
bibliotekarz
start learning
librarian
kierownik
start learning
a manager
górnik
start learning
a miner
pielęgniarz
start learning
a male nurse
asystentka biura
start learning
office assistant
ratownik medyczny
start learning
paramedic
aptekarz
start learning
pharmacist
hydraulik
start learning
a plumber
listonosz
start learning
postman
reprezentant handlowy
start learning
sales representative
żołnierz
start learning
a soldier
chirurg
start learning
a surgeon
kelner
start learning
a waiter
stolarz
start learning
a carpenter
dyrektor generalny
start learning
managing director (UK)= chief executive officer (US)
komik
start learning
comedian
doradca
start learning
counsellor
portier
start learning
doorman
redaktor
start learning
an editor
grafik
start learning
graphic designer
majster
start learning
handyman
dietetyk
start learning
a nutritionist
psychiatra
start learning
a psychiatrist
zarządzać/odpowiadać za
start learning
be in charge of
utrzymywać się z czegoś
start learning
do something for a living
zawód
start learning
profession
pracować pod presją
start learning
work under pressure
fizyczny
start learning
manual
ambitny
start learning
challenging
bez perspektyw
start learning
dead-end
monotonny
start learning
monotonous
motywujący
start learning
motivating
satysfakcjonujący
start learning
rewarding
niewymagający
start learning
undemanding
szansa na awans
start learning
chance of promotion
koledzy z pracy
start learning
colleagues
pracować w nadgodzinach
start learning
work overtime
pracować na zmiany
start learning
work shifts
obowiązki
start learning
duties
zarobki
start learning
earnings
na pełen etat
start learning
full-time
dostać awans
start learning
get a promotion/promote
dochód
start learning
income
płatny urlop
start learning
paid leave
na część etatu
start learning
Part-time
emerytura
start learning
a pension
na godzinę
start learning
per hour
stały
start learning
permanent
przejść na emeryturę
start learning
retire
pensja
start learning
a salary
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
podatek
start learning
tax
tymczasowy
start learning
temporary
napiwki
start learning
tips
pracować do późna
start learning
work long hours
podróż służbowa
start learning
business trip
perspektywy zawodowe
start learning
career prospects
pracować na nocną zmianę
start learning
do the graveyard shift
wydatki
start learning
expenses
regularnie otrzymywać informacje zwrotne
start learning
receive/get regular feedback
odbyć rozmowę z szefem na temat osiągnięć i wyników pracy
start learning
have an appraisal
stawka godzinowa
start learning
hourly rate
zakres obowiązków
start learning
job description
płaca minimalna
start learning
minimum wage
płacić na fundusz emerytalny
start learning
pay into a pension scheme
podwyżka pensji
start learning
pay rise (increase)
okres próbny
start learning
trial period/probation
wydajność
start learning
productivity
dzień ustawowo wolny od pracy
start learning
public holiday
odejść z pracy
start learning
quit a job
odbyć praktyki
start learning
serve an apprenticeship
podpisać umeę
start learning
sign a contract
morale w zespole
start learning
staff morale
przekść na wczesną emeryturę
start learning
take early retirement
wziąć urlop bezpłatny
start learning
take unpaid leave
roczna ocena pracownika
start learning
yearly appraisal
warunki pracy
start learning
work conditions
opiekun
start learning
babysitter
kasjerka w supermarkecie
start learning
checkout assistant
roznosiciel
start learning
delivery boy/girl
opiekun na obozie letnim
start learning
summer camp supervisor
dniówka
start learning
wages
ogłaszać
start learning
advertise
ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job
zostać zwolnionym
start learning
be fired
być zwolnionym w ramach redukcji etatów
start learning
be made redundant
zostać zatrudnionym
start learning
become employed
list motywacyjny
start learning
covering letter
ostateczny termin
start learning
deadline
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
załaczyć
start learning
enclose
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
uzyskać doradztwo zawodowe
start learning
get careers advice
zbankrutować
start learning
go bankrupt
pracować niezależnie
start learning
go freelance
odbyć rozmowę rekrutacyjna
start learning
have an interview
zatrudniać
start learning
hire
dział kadr
start learning
human resources
biuro pośrednictwa
start learning
jobcentre
brak doświadczenia
start learning
lack of experience
rekrutacja
start learning
recruitment
odrzucić
start learning
reject
ostateczna lista kandydatow
start learning
short list
oferty pracy
start learning
situations vacant
personel
start learning
staff
aktualny
start learning
up-to-date
wolny etat
start learning
vacancy
pracować w domu
start learning
work from home
załączyć CV
start learning
attach a cv
sprawdzić firmę
start learning
check out a company
przejść szkolenie w firmie
start learning
get in-house training
wyrzucony
start learning
get sacked
strajk
start learning
go on strike
wręczyć wymówienie
start learning
hand in your notice
przekazać informacje
start learning
hand over information
posiada procedurę rozpatrywania skarg
start learning
have a complaints procedure
wstąpić do związku zawodowego
start learning
join a union
zarejestrować się na zasiłek
start learning
sign on the dole
założyć firmę
start learning
start up a business
przejąć od kogoś obowiazki
start learning
take over from someone
wziąć wolne
start learning
take time off
objać stanowisko
start learning
take up a position
sprawdzić referencje kandydata
start learning
take up a reference
elastyczny czas pracy
start learning
work flexitime
zdolność
start learning
ability
rzucić/przerwać
start learning
drop out of
zrzędliwy
start learning
grumpy
spadek
start learning
inheritance
wprowadzić produkt na rynek
start learning
launch
dochodowy
start learning
money-making
podsumować
start learning
summarise
dobre samopoczucie
start learning
well-being
zastanawiać się
start learning
wonder
komunikacja niewerbalna / mowa ciała
start learning
body language
komputerowo generowany
start learning
computer-generated
zaraźliwy
start learning
contagious
zadowolony
start learning
content
poświęcić siebie czemuś
start learning
devote oneself to
zrobić coś w kwestiach zawodowych
start learning
do something workwise
wyłaniać się
start learning
emerge
skupić się na
start learning
focus on
nie mieć pojęcia
start learning
have no clue
trafić na pierwsze strony gazet
start learning
make the headlines
dbajacy tylko o pieniadze
start learning
money-minded
poza/oprócz
start learning
on top of
zastosować coś w praktyce
start learning
put something into practise
zorientowany technika
start learning
technology-oriented

You must sign in to write a comment