Moja pierwsza lekcja

 0    157 flashcards    martamondzik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zdobyć wykształcenie
start learning
acquire an education
odpowiednik egzaminu maturalnego
start learning
A-levels
staż
start learning
training
uczęszczać
start learning
attend
szkoła z internatem
start learning
boarding school
szkoła ogólnokształcąca
start learning
comprehensive school
świetlica
start learning
daycare
ospowiednik egzaminu gimnazjalnego
start learning
General Certficate in Secondary Education
liceum (tylko bryt. (dla młodzieży 11-18 lat))
start learning
grammar school
analfabetyzm
start learning
illiteracy
gimnazjum
start learning
junior/ lower high school
przedszkole
start learning
nursery school/ kindergarten
umiejętnosć czytania i pisania
start learning
literacy
obowiązkowy
start learning
compulsory
do wyboru
start learning
optional
zerówka
start learning
pre-school
szkoła prywatna
start learning
private school
stypendium
start learning
a scholarship
egzamin na koniec szkoły
start learning
school-leaving exam
szkoła ponadgimnazjalna
start learning
high school
2 lata przygotowania do egzamonu „A-levels”
start learning
sixth form
szkoła pństwowa
start learning
state school
zrobić sobie rok przerwy
start learning
take a gap year
czesne
start learning
tuition
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
szkolnictwo wyższe
start learning
higher education
licencjat (nauki humanistyczne)
start learning
Bachelor of Arts
studia trzyletnie
start learning
three-year course
rektor wyższej uczelni
start learning
rector of a university
dziekan
start learning
dean
dyplom ukończenia studiów uniwersyteckich
start learning
degree certficate
uczenie sie na odległość
start learning
distance learning
rzucić studia
start learning
drop out of school
wymagania rekrutacyjne
start learning
entry requirements
studia wieczorowe
start learning
evening class
wydział/ kierunek studiów
start learning
faculty / department
studia dzienne
start learning
Full Time course
ukończyć studia
start learning
graduate
otrzęsiny
start learning
hazing
wykładowca
start learning
lecturer
magister
start learning
MA (Master of Arts)
magister zarządzania
start learning
Master of business
akademia medyczna
start learning
Medical school
magister nauk ścisłych
start learning
Master of science
studia zaoczne dla dorosłych
start learning
part-time course for adults
doktor ekonomii
start learning
PhD in economics
studia licencjackie
start learning
undergraduate
studia magisterskie
start learning
post graduate
studia doktoranckie
start learning
doctoral studies
plastyka
start learning
art
przedsiębiorczość
start learning
business studies
chemia
start learning
Chemistry
trudne do nauki
start learning
difficult to handle
informatyka
start learning
ICT
wychowanie fizyczne
start learning
physical education
fizyka
start learning
Physics
religioznawstwo
start learning
Religious Studies
przyroda
start learning
Science
oceny i wymagania
start learning
marks and requirements
semestr
start learning
term
zakaz używani telefonów komórkowych
start learning
ban on using mobile phones
konkurs
start learning
a competition
stosować się do
start learning
comply with
obowiazujacy stroj
start learning
dress code
egzamin próbny
start learning
mock exam
następna klasa
start learning
next class
kartkówka
start learning
pop quiz
zebrania z rodzicami
start learning
meetings with parents
dziennik lekcyjny
start learning
register
środki bezpieczeństwa
start learning
safety measures
wykaz ocen dla rodziców
start learning
school report for parents
regulamin szkolny
start learning
school rules
plan lekcji
start learning
timetable
złamać regulamin
start learning
violate a regulation
nosić mundurek szkolny
start learning
wear a school uniform
nosić idemtyfikator
start learning
wear an identity card
chętnie brać udział w
start learning
willing to participate in
ferie
start learning
break
o uczniach
start learning
about pupils
dodawać
start learning
to add
odejmować
start learning
to subtract
mnożyć
start learning
multiply
dzielić
start learning
divide
ściągać na
start learning
cheat in
kolega
start learning
classmate
intensywny kurs / kujon
start learning
crammer
zrobić ćwiczenie
start learning
do an exercise
doświadczenie
start learning
an experiment
rozwiązać zadanie
start learning
do an assignment
bardzo sie starć
start learning
do one’s best
dobrze / źle radzić sobie w szkole
start learning
do well/ badly at school
dyslektyk
start learning
dyslexic
skupiać się na
start learning
focus on
dostawać stopnie
start learning
get marks
utalentowany
start learning
talented
tworzenie grup
start learning
groupism
mieć dobry słuch językowy
start learning
have a good ear for languages
mieć głowę do liczb
start learning
have a good head for figures
mieć (słowo) na końcu języka
start learning
have (a word) on the tip of one’s tongue
naruszenie przestrzeni osobistej
start learning
invasion of personal space
uczyć się (dat) na pamięć
start learning
learn (dates) by heart
sprawić komuś zawód
start learning
let sb down
robić postępy
start learning
make progress
wzajemne zrozumienie
start learning
mutual understanding
zdać
start learning
pass
oblać
start learning
fail
powtarzać do
start learning
revise for
brzmieć znajomo
start learning
ring a bell
absolwetn szkoły
start learning
school leaver
wagarować
start learning
play truant
samorząd uczniowski
start learning
student council
uczyć się
start learning
cram
cierpieć z powodu odrzucenia
start learning
suffer rejection
pisać
start learning
take
stosować wzory
start learning
use formulas
doradzca ds. kariery
start learning
Careers counsellor
wymagający
start learning
demanding
kształcić
start learning
to educate
odpytywać
start learning
examine
egzaminator
start learning
examiner
wychowawca klasy
start learning
form teacher
zadawać prace domową
start learning
give homework
robić sprawdziany
start learning
tests
dyrektor szkoły
start learning
head teacher
przygotowywać/ przeprowadzać / sprawdzać sprawdziany
start learning
make / do/ check tests
zaznaczać poprawki na czerwono
start learning
mark in red ink
sprawdzać obecność
start learning
take the register
grono pedagogiczne
start learning
teaching staff
korepetytorka
start learning
tutor
tablica
start learning
board
bufet szkolny / stołówka
start learning
Buffet school / canteen
kreda
start learning
chalk
przebieralnia
start learning
changing room
szatnia
start learning
cloakroom
korytarz
start learning
a corridor
szafka
start learning
locker
gabinet pielęgniarki
start learning
a nurse's office
gąbka
start learning
a sponge
boisko
start learning
sports field
pokój nauczycielski
start learning
staff room
zajęcia pozalekcyjne
start learning
after-school activities
klub
start learning
club
lekcje tańca
start learning
dancing classes
rozwijać zainteresowania
start learning
develop interests
nauka przez intenet
start learning
e-learning
poszerzać horyzonty
start learning
explore new horizons
projektowanie i szycie odzieży
start learning
designing and sewing clothes
zdobyć / udoskonalić umiejętności
start learning
get / improve skills
harcerstwo dla dziewcząt
start learning
Girl Guides
wstąpić
start learning
join
spełnić wymagania
start learning
meet the requirements
przygotowania do szkolnego przedstawienia
start learning
preparating for the school play
kursy wyjazdowe
start learning
residential
kurdy niestacjonarne
start learning
modular courses
przekwalifikowanie
start learning
reskilling
harcerstwo dla chłopców
start learning
scouting
zapisać sie
start learning
sign up for

You must sign in to write a comment