Moja pierwsza lekcja

 0    84 flashcards    paweljanusiak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nie usłyszeć
start learning
misheard
nieporozumienie
start learning
misuderstanding
zaangażowany
start learning
involve
niejasne
start learning
unclear
złożyc zapytanie
start learning
make a request
otrzymać zgode
start learning
recive clearance
dać odpowiedź
start learning
give response
przeczytać wiadomość
start learning
read a message
zdać sibie sprawe z błedu
start learning
realise a mistake
powtarzać instrukcję
start learning
repeat an instructions
pomylić znak wywoławczy
start learning
confusing the call sign
narodowa stacja pogodowa
start learning
the national weather service
lądowisko dla helikopterów
start learning
helipad
stanowisko pocztowe
start learning
the postal service office
urząd celny
start learning
custom office
wieża kontroli lotów
start learning
control tower
płyta postojowa
start learning
apron
kołować przez
start learning
to taxi via
kołować w kierunku
start learning
taxi toward
zbliżać się
start learning
approach
skręcać
start learning
to turn
być wypychanym
start learning
push back
jechać w kierunku
start learning
head towards
brać rozbieg do startu
start learning
roll for take-off
sprostać wymaganiom
start learning
to meet requirements
określać
start learning
determine
wyposażony do (zrobienia czegoś)
start learning
equipped for
wyposażony w (coś)
start learning
equipped in
zmniejszanie prędkości
start learning
deceleration
lotka
start learning
aileron
analiza naprężeń
start learning
stress analysis
dźwigary skrzydeł
start learning
wing spars
płatowiec
start learning
airframe
statyczny
start learning
static
niezawodność
start learning
reliability
zastrzał
start learning
strut
wytrzymywać
start learning
withstand
moment obrotowy
start learning
torque
przyspieszanie
start learning
acceleration
usterzenie ogonowe
start learning
empennage
wiedza o
start learning
knowlage of
zapobiec
start learning
prevent from
działać na
start learning
act on
wspierany przez
start learning
supported by
przepływ powietrza
start learning
airflow
podlegający (czemuś)
start learning
subject to
odporny na
start learning
resistant to
siła nośna
start learning
lift force
poszycie
start learning
skin
kadłub
start learning
fuselage
ściskanie
start learning
compression
ścinanie
start learning
shear
rozciąganie
start learning
tension
zginanie
start learning
bending
skręcenie
start learning
torsion
zmienne naprężenia
start learning
varying tension
lekkość
start learning
lightness
siła
start learning
strength
siła grawitacji
start learning
force of gravity
warstwa zewnętrzna
start learning
outer layer
montaż końcowy
start learning
final assembly
ściśnięcie
start learning
sqeezing
zamocowany
start learning
fastened
śruba
start learning
bolt
nit
start learning
rivet
toczenie
start learning
rolling
ogon
start learning
tail
część zawiasowa
start learning
hinged part
powtórzyć instrukcje (potwierdzenie)
start learning
readback a message
ruch zwiazany z przylotami
start learning
inbound
wrargnięcie na pas startowy
start learning
runway incrusion
średnia
start learning
average
ogrodzenie energochłonne
start learning
blast fence
strzałka
start learning
arrow
oznakowanie
start learning
signage
oznakowanie poziome
start learning
pevement marking
skrzyżowanie
start learning
intersection
obsługa techniczna
start learning
maintenance
czekać na przecięcie pasa
start learning
hold short
rozpoznać
start learning
recognize
pomyłka w komunikacji
start learning
communication breakdown
wirnik
start learning
rotor
uczęszczać
start learning
attend
wywierać na
start learning
imposed on

You must sign in to write a comment