Moja pierwsza lekcja

 0    118 flashcards    kubar2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tantiemy
start learning
royalties
Zaangażowany
start learning
Involved
Rozpiętość, rozpowszechnianie
start learning
Spread
Przyzwyczaić się do
start learning
Get used to
Płytki
start learning
Shallow
dziwaczny, dziwny
start learning
weird
czy dobrze trafiłem?
start learning
Have I come to the right place?
Urodzić
start learning
Give birth
Bochenek
start learning
Loaf
wózek dziecięcy
start learning
pushchair, buggy, stroller
Znęcać się Tyranizować
start learning
to bully
Pożreć kogoś żywcem
start learning
to eat smb alive
Właściwości
start learning
Properties
Nieciekawy, nudny
start learning
Dull
złożyć skargę
start learning
make to complain
Mieć ochotę na coś, chcieć czegoś
start learning
to fancy
Mocno zaangażowany
start learning
deeply involved
Zwymyślać kogoś
zbesztaj ją jeśli będzie niegrzeczna
start learning
To take somebody to task
Take her to tusk if she’s rude.
Ufność, przekonanie wiara
czy masz pewność że to zadziała?
start learning
Confidence
Do you have Confidence that it will work?
nieprzyjazny wrogi
start learning
hostile
Ujawniać
prawda została ostatecznie ujawniona.
start learning
reveal
The truth was finally revealed
postrzegać
start learning
perceive
Niewygodny niedogodny
wtorek nie bardzo mi pasuje. Co powiesz na piątek?
start learning
Inconvenient
Tuesday is a bit inconvenient for me. What about Friday?
radzić sobie z czymś
start learning
to cope with
Przytulać kogoś
start learning
cuddle somebody
wieczne
start learning
eternal
Paczka zawinięta w papier
start learning
Parcel wrapped in paper
dojrzeć, złagodnieć
start learning
mellow, mature, soften
nie doceniać kogoś
start learning
take somebody for granted
Uważać coś za rzecz oczywistą
start learning
take something for granted
Być za coś odpowiedzialnym
Ollie będzie to dowodzić jeżeli będziesz coś potrzebował.
start learning
be in charge
Polly will be in charge, if you need anything.
łagodny, soczysty, na rauszu
start learning
mellow
nieznośny
start learning
obnoxious
kpić, szydzić
start learning
mock
winić
start learning
blame
Odejść z kimś innym, zakończyć związek
start learning
go off with somebody
brzeg jeziora
start learning
shore of the lake
powołać, wyznaczać, mianować
start learning
appoint,
proces sądowy
start learning
trial
zaprzeczać
start learning
deny
obracać się, krążyć
start learning
revolve
koncentrują się wokół
start learning
revolve around
z powodu czegoś
start learning
due to something
wzór
start learning
pattern
klamka
start learning
handle
drabina
start learning
ladder
długość
start learning
lenght
czoło
start learning
forehead
wąski
start learning
narrow
udało się zacząć
start learning
managed to start
rozsądny
start learning
sensible
szmatka
start learning
cloth
wylewa
start learning
poured
kończyć się/brakować, nie mieć już czegoś
Nie mam już pieniędzy, możesz mi pomóc?
start learning
run out of something
I’ve run out of money, can you help me?
pas (ruchu)
start learning
lane
lubić kogoś
Bardzo ją lubisz, prawda?
start learning
be fond of somebody
You're very fond of her, aren't you?
Ścigać kogoś
start learning
chase after somebody
miejsce, plama, kropka
start learning
spot
świadek
start learning
witness
wykopać np. dziurę
Wykopałem skarb zakopane w moim podwórku za domem.
start learning
to dig
I dug out a treasure buried in my backyard.
skarżyć się
start learning
complain
uklęknął
start learning
knelt down
gruby
start learning
thick
brzegi rzeki
start learning
banks of a river
strach na wróble
start learning
scarecrow
wedrować, włuczyć się, błądzić
start learning
wander
równiny
start learning
plains
zgnieść, kabaczek
start learning
to squash
jagoda
start learning
berry
pióro
start learning
feather
liście
start learning
leaves
rozstrzygnąć spór
start learning
settle dispute
rękodzieła
start learning
crafts
leczyć
start learning
to cure
wosk
start learning
wax
podbródek
start learning
chin
szyja
start learning
neck
przeprowadzić coś (eksperyment) zrealizować coś, wprowadzić coś w życie
start learning
carry out something
startować (o rakiecie), zaczynać jakąś akcje, kampanie, uruchamiać aplikacje
start learning
to launch
cud, zastanawiać się, dziwić się, zdumiewać
start learning
(to) wonder
prawdopodobnie
start learning
likely
mało prawdopodobne,
start learning
unlikely
daleko idące, naciągane
start learning
far fetched
łasica
start learning
weasel
kropla, odrobina, myślnik, ucieczka, pogoń
start learning
dash
Muszę pędzić
start learning
I have to dash
kuszący
start learning
tempting
za wszelką cenę
start learning
at all costs
lubiący współzawodnictwo
start learning
competitive
gospodarstwo domowe
start learning
household
zakupy
start learning
purchases
żałować
start learning
regret
skrucha
start learning
remorse
wyprzedzać
start learning
overtake
spadać / zmniejszać się
start learning
to drop
przejść
Jeśli chcesz być zdrowy musisz przejść terapię.
start learning
undergo
If you want to be healthy, you have to undergo a therapy
nagradzać
start learning
to reward
być przywiązanym do czegoś
start learning
be attached to something
przyznawać
Przyznałem, że to była moja wina.
start learning
acknowledge
I acknowledged that it was my fault.
patriarchalne uprzedzenia
Przestałem czytać tę gazetę, ponieważ przejawiała stronniczość polityczną
start learning
patriarchal bias
I stopped reading this newspaper because it showed political bias
spieszyć, gonić, pospieszać się lub kogoś
start learning
to rush
kontynuować coś z miejsca
start learning
crack on
zrzucić trochę wagi
start learning
to shed some weight
zrzucać np. liście sierść, ubranie, rozlewać się np. woda
start learning
to shed
My dog started to shed his coat. Be careful, water shed in the kitchen.
niepokój, lęk, obawa
start learning
anxiety
zajmować się czymś, radzić sobie z czymś
start learning
to deal with something
kula ortoped. oparcie, podpora
start learning
crutch
hojność, nagroda za znalezienie czegoś lub złapanie kogoś
start learning
bounty
doganiać, nadrabiać zaległości, stratę
start learning
catch up
dokładny
Ona jest bardzo Dokładna w swoich wyliczeniach.
start learning
accurate
She is very accurate in her calculations.
wybitny, wyróżniający się
Twoja praca się wyróżnia, więc zasługujesz na podwyżkę
start learning
outstanding
Your work is outstanding, so you deserve a pay raise
skamielina
start learning
fossil
wilgotny
start learning
humid
skamieniałości
start learning
fossils
coraz mniej
start learning
fewer and fewer
skarżyć się na coś
start learning
complain about something
szkodliwy, krzywdzący
start learning
detrimental
utrudniać, przeszkadzać
start learning
hinder

You must sign in to write a comment