Moja lekcja 9

 0    30 flashcards    erasmuspm4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I live in California.
start learning
Mieszkam w Kalifornii.
Who taught you?
start learning
Kto Cię nauczył?
That's too expensive.
start learning
To jest zbyt drogie.
Are you hungry?
start learning
Jesteś głodny?
I went to the supermarket, and then to the computer store.
start learning
Poszedłem do supermarketu, a potem do sklepu komputerowego.
I don't have time right now.
start learning
Nie mam teraz czasu.
I need another key.
start learning
Potrzebuję innego klucza.
Next time.
start learning
Następnym razem.
I only want a snack.
start learning
Chcę tylko przekąskę
. He's very annoying.
start learning
On jest bardzo irytujący.
Would you like something to eat?
start learning
Chciałbyś coś do jedzenia?
I'm just looking.
start learning
Ja tylko patrzę.
Good evening sir.
start learning
Dobry wieczór panu.
Do you know where she is?
start learning
Wiesz, gdzie ona jest?
Which one do you want?
start learning
Który chcesz?
Did you take your medicine?
start learning
Wziąłeś swoje lekarstwo?
For how many nights?
start learning
Na ile nocy?
Am I pronouncing it correctly?
start learning
Wymawiam to poprawnie?
Would you ask him to come here?
start learning
Poprosisz go, aby tu przyjechał?
I'll take that one also.
start learning
Wezmę również to.
Please fill out this form.
start learning
Proszę wypełnij ten formularz.
A long time ago.
start learning
Dawno temu.
Do you know how to cook?
start learning
Umiesz gotować?
What do you do for work?
start learning
Jaką masz pracę?
Have they met her yet?
start learning
Czy już ją spotkali?
What's the temperature?
start learning
Jaka jest temperatura?
It's north of here.
start learning
Na północ stąd.
Where is the airport?
start learning
Gdzie jest lotnisko?
It's over there.
start learning
Jest tam.
I'll tell him you called.
start learning
Powiem mu, że dzwoniłeś.

You must sign in to write a comment