Moja lekcja 6

 0    44 flashcards    erasmuspm4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Which is better?
start learning
Który jest lepszy?
Who sent this letter?
start learning
Kto wysłał ten list?
Certainly!
start learning
Oczywiście
From time to time.
start learning
Od czasu do czasu.
I've already seen it.
start learning
Ja już to widziałem.
Do you have any money?
start learning
Czy masz jakieś pieniądze?
Is it close?
start learning
Czy to jest blisko?
How much is this?
start learning
Ile to kosztuje?
I want to show you something.
start learning
Chcę Ci coś pokazać.
Please come in.
start learning
Proszę wejdź.
I want to buy something.
start learning
Chcę coś kupić.
What did you do yesterday?
start learning
Co wczoraj robiłeś?
What color is that car?
start learning
Jakiego koloru jest tamten samochód?
What are you thinking about?
start learning
O czym teraz myślisz?
Where would you like to go?
start learning
Gdzie chciałbyś pójść?
Do you understand?
start learning
Rozumiesz?
What's the date?
start learning
Jaka jest data?
Is this the bus to New York?
start learning
Czy to jest autobus do Nowego Jorku?
I need to practice my English.
start learning
Potrzebuję ćwiczyć mój angielski.
Where do you work?
start learning
Gdzie pracujesz?
Do you feel better?
start learning
Czujesz się lepiej? On the left.
Where did you put it?
start learning
Gdzie to położyłeś?
Has your brother been to California?
start learning
Czy Twój brat był w Kalifornii?
What's the phone number?
start learning
Jaki jest numer telefonu?
Outside the hotel.
start learning
Na zewnątrz hotelu.
Where's the nearest hospital?
start learning
Gdzie jest najbliższy szpital?
This is very difficult.
start learning
To jest bardzo trudne.
Have you finished studying?
start learning
Skończyłeś studiować?
Do you need anything?
start learning
Potrzebujesz czegokolwiek?
Do you accept U.S. Dollars?
start learning
Akceptujecie dolary amerykańskie?
Do you want to go to the movies?
start learning
Chcesz iść do kina?
How do I get to Taylor Street?
start learning
Jak dostać się na ulicę Taylor?
Thanks for your help.
start learning
Dzięki za Twoją pomoc.
As soon as possible.
start learning
Jak najszybciej.
Can I have a receipt please?
start learning
Czy mógłbym prosić o rachunek?
Try it on.
start learning
Przymierz.
Were you at the library last night?
start learning
Byłeś w bibliotece ostatniej nocy?
I made this cake.
start learning
Zrobiłem to ciasto.
One way or round trip?
start learning
W jedną stronę, czy tam i z powrotem?
I'm sick.
start learning
Jestem chory.
How do you pronounce that?
start learning
Jak to się wymawia?
I thought he said something else.
start learning
Myślałem, że powiedział coś innego.
What's the matter?
start learning
Co się dzieje?
Where are you from?
start learning
Skąd jesteś?

You must sign in to write a comment