Module 5. Powtórka

 0    29 flashcards    gasparpiotrowski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Idę do łóżka o jedenastej.
start learning
I go to bed at eleven o'clock.
Mam matematykę we wtorek i czwartek
start learning
I have maths on Tuesday & Thursday
Moje urodziny są w czerwcu
start learning
My birthday is in June
Rano jadam śniadanie
start learning
I have breakfast in the morning
Mój ulubiony program telewizyjny kończy się o północy
start learning
My favourite TV programe is finishes at midnight
Zawsze jestem głodny rano
start learning
I'm always hungry in the morning
Czasami oglądam telewizję wieczorem.
start learning
I sometimes watch TV in the evening.
Czasami pływam
start learning
I sometimes go swimming
Mój pokój to czasem bałagan
start learning
My room is sometimes a mess
Nigdy nie pamiętam mojej pracy domowej
start learning
I never remember my homework
Wyczyść tablicę
start learning
Clean the blackboard
Nie rozmawiaj ze swoimi kolegami z klasy
start learning
Don't talk to your classmates
proszę Zamknij drzwi
start learning
please close the door
otworzyć swoje książki
start learning
open your books
Nie kwestionuj odpowiedzi
start learning
Don't question the answers
Jak daleko jest twój dom ze szkoły?
start learning
How far is your home from school?
Jak można iść do szkoły?
start learning
How do you go to school?
Czy sam chodzisz do szkoły?
start learning
Do you go to school on your own?
Jak długo potrwa twoja podróż?
start learning
How long does your journey take?
Czy podoba Ci się podróż do szkoły?
start learning
Do you like your journey to school
Czasami szukam nowych słów w słowniku.
start learning
I sometimes look up new words in the dictionary.
Czy często surfujesz w Internecie?
start learning
Do you often surf the internet?
Nie siadaj na krześle!
start learning
Don't sit on the chair!
Jesteś przyjazny?
start learning
Are you friendly?
Zawsze wychodzę z domu o siódmej
start learning
I always leave home at seven
Zawsze pamięta urodziny swoich znajomych
start learning
He always remembers his friends birthdays
Ona czasem mówi prawdę.
start learning
She sometimes tells the truth
Policz do dziesięciu!
start learning
Count to ten please!!!
Budzę się o ósmej 30
start learning
I wake up at half past seven

You must sign in to write a comment