Meat eaters

 0    48 flashcards    martadrogi1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
except
He's nice to everyone except me.
start learning
za wyjątkiem / oprócz
On jest miły dla wszystkich oprócz mnie.
asset
His sense of humor is a real asset.
start learning
zaleta / atut
Jego poczucie humoru jest prawdziwą zaletą.
thesis
Have you already decided on your thesis topic?
start learning
praca magisterska
Masz już temat pracy?
exaggerate
So let us not exaggerate the situation.
start learning
wyolbrzymiać
Tak więc nie wyolbrzymiajmy problemu.
schedule
Let me check my schedule first.
start learning
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
Pozwól że najpierw sprawdzę mój harmonogram.
expression
You should have seen the expression on my mother's face.
start learning
wyraz / ekspresja
Musiałabyś widzieć wyraz twarzy mojej mamy.
once upon a time
Once upon a time there was an imp whose name we had to guess.
start learning
pewnego razu...
Pewnego razu był sobie chochlik, którego imię mieliśmy odgadnąć.
far far away
start learning
bardzo daleko
shooting stars
A shooting star dashed through the sky.
start learning
spadające gwiazdy
Spadająca gwiazda przecięła niebo.
genre ['ʒɑnrə]
Melodrama is not my genre at all.
start learning
gatunek ['ʒɑnrə]
Melodramat to nie mój gatunek.
recognised
Their contribution deserves to be recognised.
start learning
uznany
Ich wkład zasługuje na uznanie.
recipe
My grandmother gave me her cooking book with hundreds of fantastic recipies.
start learning
przepis kucharski
Babcia podarowała mi swoją książkę kucharską z setkami fantastycznych przepisów.
beat
start learning
bić
beetroot
start learning
burak
peel
start learning
skórka
seeds
start learning
ziarna
bits and pieces
And some other bits and pieces.
start learning
rozmaitości
Trochę tego i owego.
winner
start learning
zwycięzca
wiener
start learning
parówka
filling
start learning
nadzienie / plomba
in the wake of
start learning
w wyniku
step up
start learning
zintensyfikować
vow
start learning
ślub
boost
The video helped boost sales and also downloads of the album increased.
start learning
zwiększać, np. sprzedaż
Teledysk pomógł zwiększyć sprzedaż albumu oraz wzrosła również ilość jego pobrań.
foreseen
start learning
przewidywany
urge
start learning
namawiać
retribution
start learning
zemsta
rataliation
start learning
zemsta
current
Who is an architect of the current economic crisis?
start learning
obecny
Kto jest architektem dzisiejszego kryzysu gospodarczego?
actual
Are you talking about actual danger?
start learning
rzeczywisty
Czy mówisz o rzeczywistym niebezpieczeństwie?
stressed out
start learning
zestresowany
take off
The plane took off on time.
start learning
startować/odnosić sukces
Samolot wystartował o czasie.
unpredictable
start learning
nieprzewidywalny
unexpectable
start learning
nieoczekiwany
influence
start learning
wpływ
endangered
We need to protect the endangered species.
start learning
zagrożony
Musimy chronić zagrożone gatunki.
compete
The big firms are competing fiercely on price.
start learning
rywalizować
Duże firmy silnie konkurują ze sobą cenowo.
to nail
start learning
przybijać gwoździe
stepmother
Most children do not accept their stepmothers.
start learning
macocha
Większość dzieci nie akceptuje swoich macoch.
billy
This footage shows the billy following the tiger around the enclosure.
start learning
kozioł
Ten materiał filmowy pokazuje kozła goniącego tygrysa wokół ogrodzenia.
intended
A goat intended to be lunch for a tiger at a Russian zoo has survived against all odds by becoming the big cat’s friend.
start learning
zamierzony
Koza z rosyjskiego zoo, która miała stać się przekąską dla tygrysa, przetrwała wbrew wszelkim oczekiwaniom, stając się jego przyjacielem.
against all odds
A goat intended to be lunch for a tiger at a Russian zoo has survived against all odds by becoming the big cat’s friend.
start learning
na przekór wszystkiemu
Koza z rosyjskiego zoo, która miała stać się przekąską dla tygrysa, przetrwała wbrew wszelkim oczekiwaniom, stając się jego przyjacielem.
stunned
Staff at a Russian safari park was stunned when the unlikely bond formed between the tiger and the billy.
start learning
zaskoczony
Personel rosyjskiego safari parku był zaskoczony niezwykłą więzią, jaka wytworzyła się między tygrysem i kozłem.
bond
Staff at a Russian safari park was stunned when the unlikely bond formed between the tiger and the billy.
start learning
więź
Personel rosyjskiego safari parku był zaskoczony niezwykłą więzią, jaka wytworzyła się między tygrysem i kozłem.
hut
The Siberian tiger even had to sleep outside his hut.
start learning
chata
Tygrys syberyjski musiał nawet spać poza chatką.
enclosure
This footage shows the billy following the tiger around the enclosure.
start learning
zagroda
Ten materiał filmowy pokazuje kozła goniącego tygrysa wokół ogrodzenia.
trot
I have been on the trot all day.
start learning
kłus
Byłam na nogach cały dzień.
a dead-end job
One day I realized that working as a shop assistant was a dead-end job.
start learning
praca bez perspektyw
Któregoś dnia zdałem sobie sprawę, że stanie za ladą to praca bez perspektyw.

You must sign in to write a comment