Matura p. 36

 0    57 flashcards    mkopala3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
utknąć
start learning
get stuck
korek
start learning
traffic jam
ruch uliczny
start learning
traffic
już
start learning
already
ukończenie studiów
start learning
graduate from
na uniwersytecie
start learning
at university
przeważnie
start learning
mostly
skupić się na
start learning
focus on
zwracać uwagę na
start learning
pay attention to
skoncentrować się na
start learning
concentrate on
realizować
start learning
realise
klucze do
start learning
keys to
zamek
start learning
lock
zadanie
start learning
task
też / również
start learning
also, too
weterynarz
start learning
vet
zrobić na egzaminie
start learning
do on exam
usiądź na egzaminie
start learning
sit on exam
dzielić
start learning
divide
życie
start learning
life
starożytny
start learning
ancient
w drodze do domu
start learning
on my way home
raczej
start learning
rather
naprawdę / rzeczywiście
start learning
really
rzadko, rzadko
start learning
seldom, rarely
wcześnie
start learning
soon
upał
start learning
heat
nadal
start learning
still
nawet
start learning
even
uczęszczać
start learning
attend
wymieniaj, zamieniaj, zmieniaj
start learning
exchange, swap, change
wywiad
start learning
interview
Witaj w
start learning
welcom to
poczty głosowej
start learning
voicemail
wiadomość
start learning
message
w szkole
start learning
at school
ktoś
start learning
somebody
opisać
start learning
describe
rodzaj, rodzaj
start learning
kind of, sort of
wyjaśniać
start learning
explain
nowoczesny
start learning
modern
wziąć udział
start learning
take part
społeczny
start learning
social
wydarzenie
start learning
event
budynek
start learning
building
korzyść zaleta
start learning
advantage
jednocześnie / w tym samym czasie
start learning
at the same time
wada
start learning
disadvantage
z drugiej strony
start learning
on the other hand
z jednej strony
start learning
on the one hand
język umiejętności
start learning
skill language
polepszyć
start learning
improve
rozwiązać
start learning
solve
odpowiedzialność
start learning
responsibility
stęskniony za krajem
start learning
homesick
trudny
start learning
difficult
międzynarodowy
start learning
international

You must sign in to write a comment