March 5th, 2018

 0    40 flashcards    ohwellwell
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
communication skills
start learning
umiejętności komunikacyjne
to tend to be irresponsible
start learning
mieć tendencję do bycia nieodpowiedzialnym
to take too many risks
start learning
podejmować zbyt wiele "ryzyk"
to be less adaptable
start learning
trudniej się przystosowywać
easily distracted
start learning
łatwo rozkojarzający się
to deal with clients
start learning
mieć do czynienia z klientami
youth
start learning
youth in English
młodzież
an even balance
start learning
równa równowaga
:-)
young dynamic staff
start learning
młoda dynamiczna kadra
experienced reliable employees
start learning
doświadczeni solidni pracownicy
less argumentative
start learning
mniej kłótliwy
more cooperative
start learning
bardziej skłonny do współpracy
youth vs experience
start learning
młodość kontra doświadczenie
workers in their fifties
start learning
pracownicy po pięćdziesiątce
to complain about sth
start learning
skarżyć się na coś
to be perceived as
start learning
być postrzeganym jako
one in four adults
start learning
jedna na cztery osoby dorosłe
requirements
start learning
wymagania
to establish that
start learning
ustalić, że
a dramatic fall in the number of...
start learning
dramatyczny spadek w liczbie...
It's not only a question of...
start learning
To nie tylko kwestia...
a matter of prejudice
start learning
kwestia uprzedzeń
workforce
start learning
siła robocza
a constant emphasis on...
start learning
stały nacisk na...
Make way!
start learning
Zrób miejsce!
to treat sb more sympathetically
sympathy = współczucie, przychylność
or: to treat sb with more sympathy
start learning
traktować kogoś bardziej przychylnie
lub: z większym współczuciem
economists estimate...
start learning
ekonomiści szacują...
the loss to the economy
start learning
strata dla gospodarki
the labour market
start learning
rynek pracy
caused by
start learning
spowodowany przez
up to 26 million
start learning
aż do 26 milionów
it has fallen by 13%
start learning
spadło o 13%
nie: drop
it has dropped to 1.7%
start learning
spadło do 1,7%
nie: fall
the peak level
start learning
poziom szczytowy
Furthermore,...
start learning
Ponadto,...
equal treatment
start learning
równe traktowanie
age discrimination
start learning
dyskryminacja ze względu na wiek
illegal
start learning
nielegalny
in the not so distant future
start learning
w nie tak odległej przyszłości
replace sb with sb else
start learning
zamień kogoś na kogoś innego

You must sign in to write a comment