MACMILLAN REPETYTORIUM MATURALNE 2016 DZIAŁ 03 SZKOŁA

 0    169 flashcards    nayavehawo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
akademia
start learning
academy
szkoła z internatem
start learning
boarding school
uniwersytet
start learning
college
szkoła ogólnokształcąca przyjmująca wszystkich uczniów
start learning
comprehensive school
uczyć się zawodu
start learning
do vocational training
szkoła podstawowa
start learning
elementary school / primary school
wydział
start learning
faculty
szkoła wyznaniowa
start learning
faith school
finansowane przez państwo
start learning
funded by the government
szkoła średnia przyjmująca uczniów ktorzy zdali egzamin
start learning
grammar school
szkoła średnia
start learning
high school
studia wyższe, wyższe wykształcenie
start learning
higher education
szkoła średnia dla uczniów od 13 do 15 lat
start learning
junior high school
przedszkole
start learning
kindergarten
żłobek
start learning
nursery
szkoła prywatna
start learning
public school
system oświaty publicznej
start learning
public school system
stypendium
start learning
scholarship
czesne
start learning
school fees
szkoła średnia
start learning
secondary school
odbywać praktykę
start learning
serve an apprenticeship
szkoła nie koedukacyjna
start learning
single-sex school
szkoła średnia przygotowująca do egzaminów
start learning
sixth form college
szkoła państwowa
start learning
state school
kredyt studencki
start learning
student loan
warsztaty
start learning
workshops
doradca zawodowy
start learning
career adviser
woźny
start learning
caretaker
asystent nauczyciela
start learning
classroom assistant
wicedyrektor
start learning
deputy head
wychowawca
start learning
form teacher
przewodniczący samorządu uczniowskiego
start learning
head girl/boy
dyrektor
start learning
headmaster
wykładowca
start learning
lecturer
stołówka
start learning
canteen
świetlica
start learning
common room
korytarz
start learning
corridor
sala gimnastyczna
start learning
gymnasium
gabinet dyrektora szkoły
start learning
headteacher's office
aula
start learning
lecture theatre
biblioteka
start learning
library
plac zabaw
start learning
playground
boisko
start learning
sports field
pokój nauczycielski
start learning
staffroom
nieobecny
start learning
absent
osoba nieobecna
start learning
absentee
apel
start learning
assembly
obecność
start learning
attendance
dręczyć
start learning
bully
zapamiętać informacje
start learning
commit information to memory
obowiązkowe
start learning
compulsory/obligatory
czas skupienia uwagi
start learning
concentration span
program nauczania
start learning
curriculum
wagarować
start learning
cut classes
Napisać zadanie
start learning
write an assignment
napisać wypracowanie
start learning
write an essay
prowadzić badania
start learning
do research
podrabiać
start learning
forge
okienko
start learning
free period
zostać zawieszonym
start learning
get suspended
przedstawić prezentację
start learning
give presentation
styl uczenia się
start learning
learning style
opuszczać lekcje
start learning
skip classes
opcjonalny
start learning
optional
być lepszym od innych
start learning
outperform the others
drugie śniadanie do szkoły
start learning
packed lunch
zwracać uwagę, uważać
start learning
pay attention
strój na wf
start learning
PE kit
wagarować
start learning
play truant
prezentować
start learning
present (czasownik)
obecny
start learning
present (przymiotnik)
rozdanie nagród
start learning
prize-giving
punktualność
start learning
punctuality
poruszyć problem
start learning
raise a problem
samodyscyplina
start learning
self-discipline
zadawać pracę
start learning
set work
zwolnienie
start learning
sick note
starać się zrozumieć
start learning
struggle to understand
rok przerwy przed studiami
start learning
take a gap year
notować
start learning
take notes
sprawdzać obecność
start learning
take the register
wziąć wolne
start learning
take time off
semestr
start learning
term
plan zajęć
start learning
timetable
nagroda
start learning
award
oszukiwać
start learning
cheat
ściągać
start learning
copy
wkuwać
start learning
cram
Egzamin wstępny
start learning
entrance exam
zostać przyłapanym
start learning
get caught
otrzymać wyniki
start learning
get results
wyrazić opinię
start learning
give feedback
wystawiać oceny
start learning
give marks
składać się na
start learning
go towards
rozdać coś
start learning
hand sth out
egzamin próbny
start learning
practice exam
ustny
start learning
oral
zdać ponownie
start learning
retake
egzamin kończący szkołę
start learning
school leaving exam
podejść do testu
start learning
take a test
brytyjskie matury
start learning
A levels
wyniki w nauce
start learning
academic results
świadectwo
start learning
certificate
dyplom
start learning
diploma
wyróżnienie
start learning
distinction
studiować
start learning
do a degree course
brytyjski egzamin gimnazjalny
start learning
GCEs
uzyskać stopień naukowy
start learning
get a degree
absolwent
start learning
graduate
ukończyć studia
start learning
graduate from
matura międzynarodowa
start learning
International Baccalaureate
magister nauk humanistycznych
start learning
Master of Arts
magister nauk przyrodniczych
start learning
Master of Science
wygrać stypendium
start learning
win a scholarship
być wrzuconym na głęboką wodę
start learning
be thrown in at the deep end
Nie można myśleć logicznie
start learning
can't think straight
ponieść sromotną klęskę
start learning
fail miserably
śmiało, dawaj!
start learning
fire away!
być w stanie coś zrozumieć
start learning
get one's hand round sth
rozumieć coś
start learning
get the hang of sth
uporać się z czymś
start learning
get to grips with sth
dostać nauczkę
start learning
learn one's lesson
potrzebować pomocy
start learning
need a hand
na końcu języka
start learning
on the tip of one's tongue
zdać egzamin śpiewająco
start learning
pass an exam with flying colours
wypytywać kogoś
start learning
pick sb's brains
pustka w głowie
start learning
mind goes completely blank
przebrnąć przez egzamin
start learning
scrape through an exam
przewidzieć
start learning
secound-guess
będziesz mieć nauczkę
start learning
that will teach you!
uczęszczać na kurs
start learning
attend a course
prowadzić klub
start learning
run a club
zwrócić się do grupy
start learning
address a group
zaniepokojony
start learning
anxious
przywiązanie
start learning
attachment
być typu naukowca
start learning
be an academic type
nie móc się zdecydować
start learning
be in two minds about
zatroszczyć się o coś
start learning
cater for sth
zatrzymać się
start learning
come to a stop
pragnąć czegoś
start learning
crave sth
opustoszały
start learning
deserted
poświęcony czemuś
start learning
devoted to
podjechać
start learning
draw up
instytucja edukacyjna
start learning
educational institution
wydobyć
start learning
elict
podkreślić
start learning
emphasise
skończyć (gdzieś jako ktoś)
start learning
end up
wymusić
start learning
enforce
zapewnić
start learning
ensure
Komunikacja twarzą w twarz
start learning
face-to-face communication
w oczekiwaniu na coś
start learning
in anticipation of sth
na korzyść czegoś
start learning
in favour of sth
uwolnić
start learning
let loose
spełnić oczekiwania
start learning
live up to expectations
utrzymywać
start learning
maintain
technika ułatwiająca zapamiętywanie
start learning
memory aid
mowa motywacyjna
start learning
motivational speech
opowiadać się za czymś
start learning
opt for sth
zespół
start learning
panel
stawki
start learning
rates
przypominać sobie informację
start learning
recall information
wyrazić zgodę na coś
start learning
sanction sth
zdobyć kilka punktów (w teście)
start learning
score some points
bystry
start learning
sharp as a knife
podzielić na mniejsze grupy
start learning
subdivide
wykorzystać
start learning
take advantage of
przeciwległy koniec
start learning
the far end
cenny
start learning
treasured
napisać CV
start learning
write a cv

You must sign in to write a comment