Lotnisko, podróż.

 0    67 flashcards    Senser
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
escalator, moving stairway
start learning
ruchome schody
inhabitant/resident
Are you a inhabitant of this city?
start learning
mieszkaniec / zamieszkania, krajowiec
Czy jesteś mieszkańcem tego miasta?
freight hub
Airport in Dubaj is a big freight hub.
start learning
hub towarowy
Lotnisko w Dubaju jest wielkim hub-em towarowym.
seat assignment
Boarding pass is seat assignment.
start learning
przydziału miejsc, przydział siedzenia
Karta pokładowa jest przydziałem miejsca.
row
start learning
rząd, szereg
jet lag
start learning
zmęczenie po podróży lotniczej złe samopoczucie po locie zespół nagłej zmiany strefy czasowej
forbidden
Access to this zone is forbidden.
start learning
zakazany, zabroniony
Dostęp do tej strefy jest zabroniony.
crew
Where is the crew?
start learning
załoga
Gdzie jest załoga?
mainland
Africa is interesting mainland.
start learning
kontynent
Afryka to interesujący kontynent.
mediterranean
I love mediterranean.
start learning
Morze Śródziemne
Kocham morze śródziemne.
goer
start learning
energiczny człowiek, swobodnych obyczajów
surrounded
The castle is surrounded by a moat.
start learning
otoczony
Zamek jest otoczony fosą.
erected
This monument was ercted.
start learning
wzniesiony, wznosić
Ten pomnik został wzniesiony.
invaluable
Invaluable frescoes are in Venice
start learning
nieoceniony, bezcenne
Nieocenione freski są w Wenecji
aviation
Polish aviation won the war for England.
start learning
lotnictwo
Polskie lotnictwo wygrało wojnę o Anglię.
range
start learning
zakres, wybór, zasięg
pass through
start learning
przechodzą przez, przejść przez
weighed
Was my luggage weighed?
start learning
ważone, zważony
Mój bagaż został zważony.
check in
Where I can check in?
start learning
zameldować się, odprawić
Gdzie mogę się odprawić.
arrivals
Where are the arrivals
start learning
przybywających, przyloty
gdzie są przyloty
bring
will you bring my luggage
start learning
przynieść
czy przyniesiesz moje bagaże?
allergy
start learning
uczulenie
snowplugh/snowplow
start learning
śnieg / pług śniegowy
visibility
Today is bad visibility.
start learning
widoczność
Dziś jest zła widoczność.
pharmacy
Where is pharmacy?
start learning
farmacja, apteka
Gdzie jest apteka?
interfere
start learning
ingerować
mostly
I mostly care
start learning
głównie, przede wszystkim
Głównie zależy mi.
built
When this plant was bulit?
start learning
wybudowany
Kiedy ten zakład został wybudowany?
blanket
You can give me a blanket?
start learning
koc
Czy możesz mi dać koc?
owls
these owls do not sleep
start learning
sowy
te sowy nie dają spać
safety
The most important is your safety
start learning
bezpieczeństwo
Najważniejsze jest twoje bezpieczeństwo.
Groceries
Where are groceries.
start learning
Artykuły spożywcze
Gdzie są artykuły spożywcze.
Grocery store
Where is grocery store?
start learning
Sklep spożywczy
Gdzie jest sklep spożywczy.
General store
Where is general store?
start learning
Sklep wielobranżowy
Gdzie jest sklep wielobranżowy.
Flooded
Venice is still flooded
start learning
Zalany
Wenecja jest cały czas zalewana.
Tourist industry
Venice lives mainly from the tourist industry
start learning
Przemysł turystyczny
Wenecja żyje głównie z przemysłu turystycznego.
Conservation
Frescoes in Venice still nedeed conservation.
start learning
zachowanie, oszczędzanie
Freski w Wenecji wciąż potrzebują konserwacji.
listed building
In the Venices is many listed buildings
start learning
Zabytkowy budynek
W Wenecji jest wiele zabytkowych budynków.
Tenement house
This is beautyfull tenement house
start learning
Kamieniczka
To piękna kamieniczka
Tenement
start learning
Kamienica
Moving sidewalk
start learning
Przemieszczanie chodnika
Compensation
I will want to claim compensation from the airline.
start learning
Odszkodowanie
Ja będę chciał dochodzić odszkodowania od linii lotniczej
skies
Fligt across the scies
start learning
niebo, przestworza
Lot przez przestworza
wide
It was the first airplane with a wide body and with more than one aisle
start learning
szeroki, przestronny
Był to pierwszy samolot o szerokim ciele i posiadający więcej niż jeden korytarz
three-deck
It was the first three-deck plane
start learning
trzypokładowy
To był pierwszy trzypokładowy samolot
could
Passengers could reach the upper deck through
start learning
mógłby
Pasażerowie mogli dotrzeć do górnego pokładu
upper-deck
start learning
Górny pokład
winding staircase
start learning
kręte schody
took off
start learning
wystartował
overheating
problems with overheating
start learning
przegrzanie
problem z przegrzewaniem się
extend
Runways had to be extended
start learning
przedłużyć, wydłużyć, poszerzyć, poszerzać
Drogi startowe musiały zostać przedłużone
wider
taxiways made wider
start learning
szerszy
drogi kołowania zrobiono szersze
to fill up
they could fill up the new jumbo
start learning
wypełnić, dopełnić
mogli wypełnić nowego Jumbo
fleet
fleets attracted
start learning
flota
przyciągnęły floty
to carry
operating costs of a jumbo carrying 400 passengers are less
start learning
nosić, nieść, przewozić
koszty operacyjne jumbo przewożącego 400 pasażerów są mniejsze
those
than those of two airplanes with 200 passengers each
start learning
tamten, tamci
niż w przypadku dwóch samolotów po 200 pasażerów
information signs
start learning
znaki informacyjne
in a prominent
start learning
w widocznym
it is not crowded
start learning
nie jest tłoczno
counters
Number of check-in counters with access to the conveyor belt
start learning
stanowiska, np. odprawy bagażowo biletowej
Liczba stanowisk odprawy biletowo-bagażowej (check-in) z dostępem do taśmociągu
conveyor belt
start learning
pas transportowy, taśma, transportowa
self-service
start learning
samoobsługa
absence of
start learning
Brak, nieobecność
lounger
start learning
włóczęga, obibok, wałkoń, leżak
at one’s disposal
Passenger after passport control have at one`s disposal many
start learning
Do dyspozycji
Pasażerowie w strefie po kontroli paszportowej mają do dyspozycji wiele...
farthest
start learning
najdalszy
existing
start learning
istniejący

You must sign in to write a comment