Longman repetytorium maturalne unit 3 cz 1

 0    94 flashcards    izunadrops
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szkoła z internatem
start learning
boarding school
szkoła pomaturalna, kolegium, uniwersytet (Ame)
start learning
college
szkoła niepubliczna
start learning
independent school
przedszkole
start learning
kindergarten
szkoła podstawowa
start learning
a primary school
szkoła prywatna
start learning
private school
szkoła średnia
start learning
secondary school
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
rok akademicki
start learning
academic year
ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet
start learning
apply to university
uczęszczać na wykłady
start learning
attend lectures
praca licencjacka
start learning
licentiate thesis/Dissertation
Licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych
start learning
Bachelor of Humanities/ Ba
Licencjat w dziedzinie pedagogiki
start learning
Bachelor' of education/BEd
Licencjat ze ścisłych
start learning
Bachelor of science/ BSc
kampus uniwersytecki
start learning
Campus
dziekan
start learning
dean
uzyskać stopień naukowy
start learning
do/get a degree
Akademik
start learning
Dorm/Halls
dostać stypendium
start learning
get a scholarship
dostać się na uniwersytet
start learning
to get into university
absolwent
start learning
a graduate
wykładowca
start learning
lecturer
magister z humanistycznych
start learning
MA (Master of Arts)
Magister z pedagogiki
start learning
MEd
Doktorat
start learning
PhD
podyplomówka/studia magisterskie
start learning
Postgraduate course
publikacja naukowa
start learning
research paper
urlop naukowy
start learning
sabbatical
seminarium naukowe
start learning
seminar
praca semetralna
start learning
term paper
praca magisterska
start learning
Thesis
czesne
start learning
tuition
konsultacje
start learning
tutorial
Studenciak przed licencjatem
start learning
Undergraduate
warsztaty
start learning
workshops
nauki humanistyczne
start learning
humanities
prawo
start learning
law
językoznawstwo
start learning
linguistics
psychologia
start learning
psychology
Nauki społeczne
start learning
Social Sciences
socjologia
start learning
sociology
świadectwo
start learning
certificate
obowiązkowy
start learning
compulsory
wicedyrektor
start learning
deputy head
Zapisać się na kurs
start learning
Enroll on a course
zajęcia dodatkowe
start learning
extra-curricular activities
realizować program nauczania
start learning
follow the curriculum
wychowawca
start learning
form teacher
klasa z uczniami na róznym poziomie
start learning
mixed-ability class
nieobowiązkowy
start learning
optional
uczeń
start learning
schoolchild
czesne
start learning
school fees
rok szkolny
start learning
school year
szkolnictwo publiczne
start learning
state education
program nauczania
start learning
syllabus
grono pedagogiczne
start learning
teaching staff
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
plecak
start learning
backpack
kompas
start learning
compass
segregator
start learning
file
teczka
start learning
folder
pióro wieczne
start learning
fountain pen
zakreślacz
start learning
highlighter
dziurkacz
start learning
hole punch
notatnik
start learning
notepad
zeszyt
start learning
a notebook
spinacz do papieru
start learning
paper clip
temperówka
start learning
a pencil sharpener
gumka
start learning
rubber
linijka
start learning
a ruler
ekierka
start learning
set square
zszywacz
start learning
a stapler
tablica
start learning
whiteboard
pisak do tablic
start learning
Whiteboard marker
analizować
start learning
to analyse
chemia
start learning
Chemistry
ekonomia
start learning
economics
literatura angielska
start learning
English Literature
wypracowanie
start learning
an essay
geografia
start learning
Geography
wykres
start learning
graph
historia
start learning
History
interpretacja
start learning
interpretation
matematyka
start learning
Maths
podręcznik w wersji papierowej/elektronicznej
start learning
paper / electronic textbook
przeprowadzac eksperymenty
start learning
run/carry out experiments
przedmioty ścisłe
start learning
science
rozwiązywać równania kwadratowe
start learning
solve quadratic equations
teksty źródłowe
start learning
source texts
robić notatki
start learning
to take notes
probówka
start learning
test-tube
opisać doświadczenie
start learning
write up an experiment

You must sign in to write a comment