list motywacyjny

 0    29 flashcards    olcziii3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Piszę w odpowiedzi na
start learning
I am writing in response to
Piszę w związku z
start learning
I am writing in connection with
Piszę w odniesieniu do
start learning
I am writing with regard to
Piszę w nawiązaniu do
start learning
I am writing with reference to
Byłbym idealnym kandydatem na stanowisko
start learning
I would be a perfect candidate in the post
Twoja oferta jest wyjątkowo atrakcyjna
start learning
I find your offer extremely attractive
Wierzę, że to stanowisko pasuje do moich oczekiwań
start learning
I believe this position fits my expectation
Chciałbym wyrazić moje zainteresowanie
start learning
I would like to express my interest in
Pracowałem
start learning
I have worked
Ukończyłam
start learning
I graduated from
Posiadam świadectwo/certyfikat
start learning
I hold a certificate in
Osiągnąłem
start learning
I have accomplished
Otrzymałem stypendium
start learning
I was granted a scholarship
Uważam siebie za osobę
start learning
I regard/consider myself as
Zwykle jestem
start learning
I tend to be
Załączam aktualne CV
start learning
I enclose/attach a current/updated CV
Załączam referencje od poprzedniego pracodawcy
start learning
I enclose/attach references from previous employer
Załącza kopie mojego certyfikatu do tej pory
start learning
I enclose/attach copies of my certificate to date
W przypadku jakichkolwiek pytań nie wahaj się ze mną skontaktować
start learning
In case of any queriec do not hesitate to contact me
Można do mnie dotrzeć za pośrednictwem telefonu komórkowego lub e-maila
start learning
I can be reached via/through mobile phone or an email
Jestem gotów uczestniczyć w rozmowie w dogodnym dla ciebie momencie
start learning
I am ready to attend an interview at any time convenient to you
Jestem gotowy na rozmowę w najwcześniejszym możliwym terminie
start learning
I am ready to attend an interview at your earliest convenience
w nadziei, że rozważysz moje zgłoszenie
start learning
in the hope that you will consider my entry
Chciałbym ubiegać się o stanowisko
start learning
I would like to apply for the position
co więcej/dodatkowo
start learning
what is more/moreover/ in addition
wiele
start learning
a great deal
Z poważaniem
start learning
Z poważaniem in English
Yours Faithfully
Nie mogę się doczekać, aby usłyszeć od ciebie
start learning
Nie mogę się doczekać, aby usłyszeć od c in English
I look forward to hear from you
Wierzę, że moje doświadczenie i moja osobowość sprawiają, że jestem odpowiednim kandydatem na stanowisko, które oferujesz
start learning
I believe that my experience and my personality make me a suitable candidate for the position you are offering

You must sign in to write a comment