Level 3 May 5th

 0    149 flashcards    agakrysz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przynosić efekty
start learning
to bear fruit
nowatorski system
start learning
a cutting-edge system
działać w trudnym, napiętym środowisku
start learning
to operate in a tense environment
rygorystyczny, surowy, dokładny
start learning
rigorous
natknąć się na problemy, trudności
start learning
to encounter difficulties
ćwiczyć, próbować wiele scenariuszy
start learning
to rehearse numerous scenarios
walka wręcz
start learning
hand-to-hand fighting
pozorować (np. samobójstwo), symulować (np. chorobę)
start learning
to simulate
bezprecedensowy, niespotykany
start learning
unprecedented
absencja
start learning
absenteeism
porzucenie, opuszczenie (np. rodziny), dezercja
start learning
desertion
nieobecny bez zezwolenia
start learning
absent without leave Awol
narazić, wystawiać na niebezpieczeństwo
start learning
to jeopardise
zdolność, umiejętność
start learning
ability
ostre, dotkliwy
start learning
acute
niezastąpiony, niezbędny
start learning
indispensable
pole bitwy stosujące najnowocześniejsze techniki
start learning
hi-tech battlefield
głośny szeroko znany
start learning
high profile
utrudniać, krzyżować szyki
start learning
to stymie
przewlekły
start learning
chronic
rozwiązywać (problem), zajmować się (jakąś sprawą)
start learning
to address
prawdziwy powód, leżący u podstawy
start learning
underlying reason for sth
wymierzyć
start learning
to mete
uraz
start learning
trauma
autentycznie, rzeczywiście
start learning
genuinely
dać radę sobie z
start learning
to hack the demands of army life
niektóre sprawy są w toku
start learning
some cases are pending
cytować
start learning
to cite
pobudzać, zwiększać, poprawiać
start learning
to boost
poluzować ograniczenia
start learning
loosen restrictionsto
drastycznie obniżyć, obciąć
start learning
to slash prices
opracować; skompilować
start learning
to compile
zwracając się do kogoś
start learning
addressing sb
trzymać coś w sekrecie
start learning
to keep under wraps
wizytówka (czyichś umiejętności), pokaz (czyjegoś talentu osiągnięć)
start learning
a showcase
kosztorys wstępny
start learning
preliminary estimate
sojusznicy
start learning
allies
trwający wiele lat
start learning
multiyear
zamówienie/zaopatrzenie
start learning
procurement
Apacz
start learning
Apache
unowocześnić, podnosić jakość
start learning
upgrade
na pewno coś się musi stać
start learning
to be bound to do sth
łączyć się
start learning
to merge
dopasować do potrzeb
start learning
to tailor sth to sb's needs
fakt, fakty
start learning
datum, data,
produkt gotowy, prosto z półki
start learning
off-the-shelf product
wiedza specjalistyczna
start learning
expertise
skumulować się, łącznie wynieść
start learning
to amount to
idea, wyobrażenie
start learning
(popular) notion
urządzenie
start learning
an appliance
kształtować, modelować
start learning
to fashion
zaprzestać
start learning
to cease
wyłaniać się z, pojawiać się
start learning
to emerge from
mętny, niejasny
start learning
turbid
konsekwentny, spójny
start learning
consistent
Lojalność
start learning
allegiances
polegać na
start learning
to rely on
plotka, pogłoska
start learning
rumor
bezczelny, bezwstydny
start learning
brazen act of violence
przepełniony, nasycony
start learning
riddled with
nieujawniony
start learning
undisclosed
ogólny, powszechny
start learning
prevailing (theory)
pogarda, lekceważenie
start learning
disdain
podważać (np. autorytet), podkopywać (np. zaufanie do kogoś), nadszarpywać (np. zdrowie)
start learning
undermine
Bogaty, zamożny
start learning
affluent, wealthy
podstawa, kręgosłup, trzon, ostoja
start learning
backbone
planować, kierować z ukrycia
start learning
to mastermind
mózg przedsięwzięcia
start learning
the mastermind
atakować z zasadzki
start learning
to ambush
Widz, naoczny świadek
start learning
a bystander
być przypisywanym czemuś
start learning
to be attributed to
odłączać się, rozpadać się;
start learning
splinter
waśń, zatarg
start learning
feud
uciążliwy, bardzo trudny
start learning
onerous
ciężar, brzemię
start learning
burden
koniec istnienia, upadek
start learning
demise
najemnik
start learning
mercenary
przynosić efekty
start learning
to bear fruit
nowatorski system
start learning
a cutting-edge system
działać w trudnym napiętym środowisku
start learning
to operate in a tense environment
rygorystyczny surowy dokładny
start learning
rigorous
napotykać natknąć się na problemy trudności
start learning
to encounter difficulties
ćwiczyć próbować wiele scenariuszy
start learning
to rehearse numerous scenarios
walka wręcz
start learning
hand-to-hand fighting
pozorować (np. samobójstwo), symulować (np. chorobę)
start learning
to simulate
bezprecedensowy niespotykany
start learning
unprecedented
absencja
start learning
absenteeism
porzucenie, opuszczenie (np. rodziny) dezercja
start learning
desertion
nieobecny bez zezwolenia
start learning
absent without leave Awol
narazić wystawiać na niebezpieczeństwo
start learning
to jeopardise
zdolność umiejętność
start learning
ability
ostre dotkliwy
start learning
acute
niezastąpiony niezbędny
start learning
indispensable
pole bitwy stosujące najnowocześniejsze techniki
start learning
hi-tech battlefield
głośny szeroko znany
start learning
high profile
utrudniać krzyżować szyki
start learning
to stymie
przewlekły
start learning
chronic
rozwiązywać (problem) zajmować się (jakąś sprawą)
start learning
to address
prawdziwy powód leżący u podstawy
start learning
underlying reason for sth
wymierzyć
start learning
to mete
uraz
start learning
trauma
autentycznie rzeczywiście
start learning
genuinely
dać radę sobie z
start learning
to hack the demands of army life
niektóre sprawy są w toku
start learning
some cases are pending
cytować
start learning
to cite
pobudzać zwiększać poprawiać
start learning
to boost
poluzować ograniczenia
start learning
loosen restrictionsto
drastycznie obniżyć obciąć
start learning
to slash prices
opracować skompilować
start learning
to compile
zwracając się do kogoś
start learning
addressing sb
trzymać coś w sekrecie
start learning
to keep under wraps
wizytówka (czyichś umiejętności) pokaz (czyjegoś talentu osiągnięć)
start learning
a showcase
kosztorys wstępny
start learning
preliminary estimate
sojusznicy
start learning
allies
trwający wiele lat
start learning
multiyear
zamówienie/zaopatrzenie
start learning
procurement
Apacz
start learning
Apache
unowocześnić podnosić jakość
start learning
upgrade
na pewno coś się musi stać
start learning
to be bound to do sth
łączyć się
start learning
to merge
dopasować do potrzeb
start learning
to tailor sth to sb's needs
wiedza specjalistyczna
start learning
expertise
skumulować się łącznie wynieść
start learning
to amount to
idea wyobrażenie
start learning
(popular) notion
urządzenie
start learning
an appliance
kształtować modelować
start learning
to fashion
zaprzestać
start learning
to cease
wyłaniać się z pojawiać się
start learning
to emerge from
mętny niejasny
start learning
turbid
konsekwentny spójny
start learning
consistent
Lojalność
start learning
allegiances
polegać na
start learning
to rely on
plotka, pogłoska
start learning
rumor
bezczelny bezwstydny
start learning
brazen act of violence
pełny (full of) przepełniony nasycony
start learning
riddled with
nieujawniony
start learning
undisclosed
ogólny powszechny
start learning
prevailing (theory)
pogarda lekceważenie
start learning
disdain
podważać (np. autorytet) podkopywać (np. zaufanie do kogoś) nadszarpywać (np. zdrowie)
start learning
undermine
planować kierować z ukrycia
start learning
to mastermind
mózg przedsięwzięcia
start learning
the mastermind
atakować z zasadzki
start learning
to ambush
być przypisywanym czemuś
start learning
to be attributed to
odłączać się rozpadać się
start learning
splinter
waśń zatarg
start learning
feud
uciążliwy bardzo trudny
start learning
onerous
ciężar brzemię
start learning
burden
koniec istnienia upadek
start learning
demise
najemnik
start learning
mercenary

You must sign in to write a comment