Lesson 2A słówka

 0    78 flashcards    marcinpawlowski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zachcianka
start learning
whim
mnich
start learning
a monk
zdumiony, oszołomiony
start learning
bewildered
potwór, diabeł
start learning
fiend
opracować, wymyślić
start learning
devise
snobizm
start learning
snobbery
odpowiednik, duplikat
start learning
counterpart
literat, erudyta (człowiek pióra)
start learning
a man of letters
ośmieszać
start learning
ridicule
dawny
start learning
former
płynny, ciekły
start learning
fluid
dokuczliwy, nieznośny
start learning
pesky
odgrywać tak ważną rolę w czymś, jak
Słowa zapożyczone odgrywają dużą rolę w języku angielskim, podobnie jak w innych języka europejskich.
start learning
to play as big a part in sth as
Loan words have played as big a part in English as they have in other European languages.
przypadkowy
start learning
random
wskazówki, przewodnictwo
start learning
guidance
podłapać trochę języka Angielskiego (pv)
Łatwiej jest nauczyć się języka przebywając wśród Anglików.
start learning
pick up quite a bit of English
It's easier to pick up English when among Englishmen.
odświerzyć, podszlifować (pv)
Muszę podszlifować mój hiszpański.
start learning
brush up
I need to brush up my Spanish.
radzić sobie, dawać radę (finansowo) (pv)
Jak sobie radzisz? Wydaje mi się, że w miarę.
start learning
get by
How do you get by? I guess I manage
uchodzić za coś (pv)
Mary uchodzi za mądrą dziewczynę.
start learning
pass for sth
Mary passes for a smart girl.
pojąć coś, zrozumieć (pv)
Ona nie mogła zrozumieć tego planu.
start learning
take sth in
She couldn't take in this plan.
nie móc dojść do porozumienia, mówić o zupełnie różnych rzeczach (idiom)
start learning
talk at cross-purposes
mieć coś na końcu języka (idiom)
Mam to na końcu języka!
start learning
have something on the tip of one's tongue
I've got it on the tip of my tongue!
źle zrozumieć jakąś sytuację (idiom)
start learning
get the wrong end of the stick
wypowiedzieć coś (trudnego do wypowiedzenia) (idiom)
Nie potrafię wymówić tego słowa.
start learning
get one's tongue round something
I just can't get my tongue round this word.
być stanie coś zrozumieć, pojąć (idiom)
Nie mogę zrozumieć tej definicji.
start learning
get my head round
I can't get my head round this definition.
tektura, tekturowy
start learning
cardboard
podawać, rozdawać (pv)
start learning
dish out
zero
start learning
nought
chwyt, wyczyn
Ich kłótnia była tylko chwytem reklamowym.
start learning
stunt
Their row was just a publicity stunt.
intymnie, blisko
start learning
Intimately
istnienie
Oni zaprzeczają istnieniu Boga.
start learning
existence
They deny the existence of God.
znawca, koneser
start learning
connoisseur
subtelny, delikatny
On nie zrozumiał delikatnej ironii w jej głosie.
start learning
subtle
He didn't understand the subtle irony in her voice.
podniebienie
Większość komercyjnie dostępnych gatunków herbaty nie odpowiada mojemu podniebieniu.
start learning
palate
Most commercially available brands of tea are not suitable to my palate.
wyobrażać sobie (czas.)
Wyobrażasz sobie siebie za dziesięć lat?
start learning
picture
Can you picture yourself in ten years?
krówka (cukierek)
start learning
fudge
kuchenka (Am.)
Ona smażyła jajka z bekonem na kuchence.
start learning
Stove (Am.)
She was frying eggs and bacon on the stove.
kipieć, wrzeć (pv)
start learning
bubble away
upichcić, wymyśleć
start learning
concoct
wymyśleć coś, znaleźć (pv)
start learning
come up with something
nieznośnie
start learning
unbearably
śpieszyć się (go)
start learning
go rushing
łapać, chwytać (szybkim ruchem ręki), wyrywać
On złapał jej torebkę i uciekł.
start learning
grab
He grabbed her bag and ran away.
opierać się, stawiać opór
Nie mogłam się oprzeć, żeby nie kupić takiej ładnej sukienki.
start learning
resist
I couldn't resist buying such a beautiful dress.
sąsiedztwo
start learning
neighborhood
dorosłość
start learning
adulthood
członkostwo
start learning
a membership
związek
start learning
relationship
partnerstwo
start learning
partnership
przyjaźń
start learning
friendship
wolność
start learning
freedom
mądrość
start learning
wisdom
nuda
start learning
boredom
hojność
start learning
generosity
możliwość
start learning
possibility
ciekawość
start learning
curiosity
szczęście
start learning
happiness
życzliwość
start learning
kindness
smutek
start learning
sadness
choroba
start learning
1. illness 2. sickness
świadomość
start learning
awareness
pokusa
start learning
temptation
wyobraźnia
start learning
imagination
frustracja
start learning
frustration
uroczystość
start learning
celebration
podniecenie
start learning
excitement
osiagnięcie
start learning
achievement
poprawa czegoś
start learning
improvement of something
rozczarowanie
start learning
disappointment
zdumienie
start learning
amazement
borykać się, zmagać
start learning
struggle
utrzymywać się
start learning
persist
zanik
Po przerwie on poczuł ubytek siły.
start learning
decline
After the break he felt decline of his strength.
niedojrzały
On często zachowuje się jak dziecko - jest taki niedojrzały.
start learning
immature
He often behaves like a child - he's so immature.
pamięć, przypominanie
Powinniście dać mu jakieś rzeczy z jego przeszłości, żeby uaktywnić jego pamięć.
start learning
recall
You should give him some things from his past to jog his recall.
obrót fluktuacja
Oto dane o fluktuacji kadry.
start learning
Turnover
Here are the figures on staff turnover.
wspólnik w biznesie
On był przyjacielem i wspólnikiem przez wiele lat.
start learning
associate
He was a friend and business associate for many years.
zmieniać, modyfikować
Czemu chciałbyś zmienić swój wygląd?
start learning
alter
Why would you want to alter your appearance?

You must sign in to write a comment