lekcje z Ewą- mój zawód

 0    33 flashcards    joanna15F
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
praca na etat
start learning
full-time job
praca na zmiany
start learning
shift work
praca na zlecenie/różne prace
start learning
contract work / different jobs
nudna prace wymagające wysilku
start learning
boring work that requires effort
wiedza z zakresu komputerów
start learning
knowledge of computers
znajomość najnowszych trendów
start learning
knowledge of the latest trends
branżowe czasopisma
start learning
industry magazines
targi ogrodnicze
start learning
garden market
wystawy ogrodnicze
start learning
garden exhibitions
nudna praca
start learning
boring job
nudna osoba
start learning
boring person
jestem znudzona
start learning
I'm bored
motywacja, inspiracja, inicjatywa
start learning
motivation, inspiration, initiative
zarobki, płaca
start learning
wages, wage
zarobić
start learning
earn
pracowity
start learning
hard-working
pracownik
start learning
a worker
pracownik biurowy
start learning
office worker
duża odpowiedzialność
start learning
big responsibility
odpowiedzialność za finanse
start learning
responsibility for finances
własny biznes
start learning
own business
czas pracy wynosi 8 rano do 5 po południu.
start learning
working time is 8 am to 5 pm.
czas wolny
start learning
free time
wakacje urlop
start learning
vacation
praca na pół etatu
start learning
part-time job
nigdy nie pracowałam w biurze
start learning
I have never worked in an office
kiedyś pracowałam jako animator kultury
start learning
I used to work as a culture animator
moja praca polegała na prowadzeniu akt osobowych tworzeniu listy płac, prowadzen
start learning
my work consisted in keeping personal files by creating a payroll, running
ja zawsze szukałam nowych wyzwań
start learning
I always looked for new challenges
nie lubię się nudzić
start learning
I do not like to be bored
studia podyplomowe
start learning
postgraduate studies
odpowiednie kwalifikacje
start learning
appropriate qualifications
kiedy szukałam pracowników zrobiłam interview
start learning
when I was looking for employees, I made an interview

You must sign in to write a comment