Lekcje 10-12

 0    90 flashcards    bskrzynska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to think over / to think through
start learning
przemyśleć / przemyśleć
emergency
start learning
nagły wypadek
homicide
start learning
zabójstwo
injuries
He had severe head injuries.
start learning
kontuzje/obrażenia
Miał rozległe urazy głowy.
burglary; burgle; burglar
start learning
włamanie; włamać się; włamywacz
shoplifting; shoplift; shoplifter
start learning
kradzież; okradać sklepy; złodziej sklepowy
assault
start learning
napad
smuggling; smuggle; smuggler
start learning
przemyt; przemycić; przemytnik
pickpocket
start learning
kieszonkowiec
kidnap
start learning
wykradać/porywać
arrest
start learning
aresztować
weapon
start learning
broń
evidence / proof
start learning
Dowody / dowód
trial
start learning
proces sądowy/rozprawa
judge
start learning
sędzia
theft
Most crime that is committed round here is theft.
start learning
kradzież
Większość przestępstw popełnianych w okolicy to kradzieże
to committ
start learning
popełnić
Burglary
Burglary to houses, shop lifting and credit card fraud.
start learning
Włamanie do domów
Włamania do domów, kradzieże ze sklepów i oszustwa z kartami kredytowymi.
fraud
start learning
oszustwo
Violent crime
Violent crime is not usual here at all.
start learning
Brutalne przestępstwo
Brutalne przestępstwa są tutaj rzadkością.
sensational news
The reporters like writing sensational stories.
start learning
sensacyjne wiadomości
Dziennikarze lubią pisać sensacyjne historie.
unlikely
It is unlikely that robbery was the motive.
start learning
mało prawdopodobne,
To mało prawdopodobne, że kradzież była motywem
wallet, billfold
The victim still had his wallet on him when they found him.
start learning
portfel, portfel
Ofiara nadal miała swój portfel przy sobie kiedy ją znaleziono.
suspect
They suspect he was visiting one of the female lecturers
start learning
podejrzany/podejrzewa się
Podejrzewa się, że odwiedzał jedną z żeńskich wykładowców.
a crime of passion
Yes, it could have been a crime of passion.
start learning
zabójstwo w afekcie
Tak to mogło być zabójstwo w afekcie.
to accuse
You can’t accuse anybody just like that.
start learning
oskarżać
Nie możesz nikogo oskarżać tak po prostu
evidence.
Because you don’t have any evidence.
start learning
dowód.
Dlatego, że nie masz dowodu.
But Helen need not have worried.
start learning
Ale Helen nie musi się martwić.
committed a crime
start learning
popełnił przestępstwo
common
start learning
pospolity
delighted
start learning
zachwycony
to expect
start learning
oczekiwać
environment
start learning
środowisko
strictly
start learning
wyłącznie
at least
start learning
przynajmniej / co najmniej
approvingly
start learning
z aprobatą
eventually
start learning
ostatecznie / w końcu
advanced
start learning
zaawansowany
to predict
start learning
do przewidzenia/przewidzieć
to invent
start learning
wynaleźć/wymyśleć
to contain
start learning
zawierać
knowledge
start learning
wiedza
to melt
start learning
topić
to multiply
start learning
mnożyć
analysis
start learning
analiza
findings
start learning
Ustalenia/ znaleziska
to observe
start learning
obserwować
research
start learning
badania
to specialise in
start learning
specjalizować się
carry out an experiment
start learning
przeprowadzić eksperyment
germs
start learning
zarazki
mineral
start learning
minerał
knowledge
start learning
wiedza
immune system
start learning
układ odpornościowy
invent
start learning
wymyślać
rate
start learning
stawka
I was delighted.
Were you happy with his choice of restaurant?
start learning
Byłem zachwycony.
I was a little bit disappointed with it.
Was the food good?
start learning
Byłem nim trochę zawiedziony.
latest
The latest hot topics in genetic engineering.
start learning
najnowszy
O najbardziej gorących tematach w inżynierii genetycznej
developments in genetics and biotechnology
In fact, the developments in medicine are really amazing.
start learning
rozwój genetyki i biotechnologii
Prawdę mówiąc, postępy w medycynie są naprawdę niewiarygodne.
I sometimes wonder how fast everything is changing.
Yes, the world in the future will be more different than we can easily imagine.
start learning
Czasami zastanawiam się, jak szybko wszystko się zmienia.
Tak, świat w przyszłości będzie inny niż możemy to sobie wyobrazić.
college
We went to primary school and college together so we talked about that.
start learning
kolegium
Chodziliśmy razem do szkoły podstawowej i liceum, więc rozmawialiśmy o tym.
arts subjects
I liked arts, especially history and English literature.
start learning
przedmiotów artystycznych
Lubiłem przedmioty humanistyczne, zwłaszcza historię i angielską literaturę
science
I didn’t mind learning chemistry and physics.
start learning
nauka
Nie miałem nic przeciwko uczeniu się chemii i fizyki.
crops
There are already over 400 million acres of land growing genetically modified crops.
start learning
zboża/uprawy
Już mamy ponad czterysta milionów akrów ziemi z uprawami genetycznie zmodyfikowanymi.
fields
start learning
Pola
massive
start learning
potężny/ogromny
inhabitants of the desert
start learning
mieszkańcy
to offend
start learning
obrażać / obrazić
to defend
start learning
bronić
efficient
start learning
wydajny/efektywny
net
start learning
sieć
extinction
start learning
wymieranie/wymarcie
realistically
start learning
realistycznie
based on
start learning
na podstawie/oparty na
stream
start learning
strumień
valley
start learning
dolina
earthquake
start learning
trzęsienie ziemi
drought
start learning
susza
famine
start learning
głód
independence
start learning
niepodległość
to acquire
start learning
nabyć, uzyskać
to advise
start learning
doradzać
utterly
start learning
całkowicie
flood
start learning
powódź
volcanic eruption
start learning
wybuch wulkanu
extinction
start learning
wymieranie/wymarcie
access
start learning
dostęp
to consider
start learning
do rozważenia
faithful
start learning
wierny

You must sign in to write a comment