Lekcje 10-12

 0    90 flashcards    bskrzynska
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

to think over / to think through
start learning
przemyśleć / przemyśleć

nagły wypadek

zabójstwo

injuries
He had severe head injuries.
start learning
kontuzje/obrażenia
Miał rozległe urazy głowy.

burglary; burgle; burglar
start learning
włamanie; włamać się; włamywacz

shoplifting; shoplift; shoplifter
start learning
kradzież; okradać sklepy; złodziej sklepowy

napad

smuggling; smuggle; smuggler
start learning
przemyt; przemycić; przemytnik

pickpocket
start learning
kieszonkowiec

wykradać/porywać

aresztować

broń

evidence / proof
start learning
Dowody / dowód

proces sądowy/rozprawa

sędzia

theft
Most crime that is committed round here is theft.
start learning
kradzież
Większość przestępstw popełnianych w okolicy to kradzieże

to committ
start learning
popełnić

Burglary
Burglary to houses, shop lifting and credit card fraud.
start learning
Włamanie do domów
Włamania do domów, kradzieże ze sklepów i oszustwa z kartami kredytowymi.

oszustwo

Violent crime
Violent crime is not usual here at all.
start learning
Brutalne przestępstwo
Brutalne przestępstwa są tutaj rzadkością.

sensational news
The reporters like writing sensational stories.
start learning
sensacyjne wiadomości
Dziennikarze lubią pisać sensacyjne historie.

unlikely
It is unlikely that robbery was the motive.
start learning
mało prawdopodobne,
To mało prawdopodobne, że kradzież była motywem

wallet, billfold
The victim still had his wallet on him when they found him.
start learning
portfel, portfel
Ofiara nadal miała swój portfel przy sobie kiedy ją znaleziono.

suspect
They suspect he was visiting one of the female lecturers
start learning
podejrzany/podejrzewa się
Podejrzewa się, że odwiedzał jedną z żeńskich wykładowców.

a crime of passion
Yes, it could have been a crime of passion.
start learning
zabójstwo w afekcie
Tak to mogło być zabójstwo w afekcie.

to accuse
You can’t accuse anybody just like that.
start learning
oskarżać
Nie możesz nikogo oskarżać tak po prostu

evidence.
Because you don’t have any evidence.
start learning
dowód.
Dlatego, że nie masz dowodu.

But Helen need not have worried.
start learning
Ale Helen nie musi się martwić.

committed a crime
start learning
popełnił przestępstwo

pospolity

zachwycony

oczekiwać

environment
start learning
środowisko

wyłącznie

przynajmniej / co najmniej

approvingly
start learning
z aprobatą

eventually
start learning
ostatecznie / w końcu

zaawansowany

to predict
start learning
do przewidzenia/przewidzieć

wynaleźć/wymyśleć

to contain
start learning
zawierać

wiedza

topić

to multiply
start learning
mnożyć

analiza

Ustalenia/ znaleziska

to observe
start learning
obserwować

badania

to specialise in
start learning
specjalizować się

carry out an experiment
start learning
przeprowadzić eksperyment

zarazki

minerał

wiedza

immune system
start learning
układ odpornościowy

wymyślać


I was delighted.
Were you happy with his choice of restaurant?
start learning
Byłem zachwycony.

I was a little bit disappointed with it.
Was the food good?
start learning
Byłem nim trochę zawiedziony.

latest
The latest hot topics in genetic engineering.
start learning
najnowszy
O najbardziej gorących tematach w inżynierii genetycznej

developments in genetics and biotechnology
In fact, the developments in medicine are really amazing.
start learning
rozwój genetyki i biotechnologii
Prawdę mówiąc, postępy w medycynie są naprawdę niewiarygodne.

I sometimes wonder how fast everything is changing.
Yes, the world in the future will be more different than we can easily imagine.
start learning
Czasami zastanawiam się, jak szybko wszystko się zmienia.
Tak, świat w przyszłości będzie inny niż możemy to sobie wyobrazić.

college
We went to primary school and college together so we talked about that.
start learning
kolegium
Chodziliśmy razem do szkoły podstawowej i liceum, więc rozmawialiśmy o tym.

arts subjects
I liked arts, especially history and English literature.
start learning
przedmiotów artystycznych
Lubiłem przedmioty humanistyczne, zwłaszcza historię i angielską literaturę

science
I didn’t mind learning chemistry and physics.
start learning
nauka
Nie miałem nic przeciwko uczeniu się chemii i fizyki.

crops
There are already over 400 million acres of land growing genetically modified crops.
start learning
zboża/uprawy
Już mamy ponad czterysta milionów akrów ziemi z uprawami genetycznie zmodyfikowanymi.


potężny/ogromny

inhabitants of the desert
start learning
mieszkańcy

obrażać / obrazić

bronić

wydajny/efektywny


extinction
start learning
wymieranie/wymarcie

realistically
start learning
realistycznie

na podstawie/oparty na

strumień

dolina

earthquake
start learning
trzęsienie ziemi

susza

głód

independence
start learning
niepodległość

to acquire
start learning
nabyć, uzyskać

doradzać

całkowicie

powódź

volcanic eruption
start learning
wybuch wulkanu

extinction
start learning
wymieranie/wymarcie

dostęp

to consider
start learning
do rozważenia

wierny


You must sign in to write a comment