Lekcja nr 003

 0    21 flashcards    tomsma
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
spotykać, poznawać
O której godzinie chciałbyś się spotkać?
start learning
meet
What time would you like to meet?
posiadać
Posiadam dziesięć par butów.
start learning
own
I own ten pairs of shoes.
zaniepokojony, wytracony z równowagi
Nie ma powodu do martwienia się o to.
start learning
upset
There's no need to be upset about this.
głupi
Nie bądź głupi.
start learning
stupid
Don't be stupid.
poniedziałek
Nie cierpię poniedziałków!
start learning
Monday
I hate Mondays!
bogaty
Jestem bogaty, ale i tak jestem nieszczęśliwy.
start learning
rich
I'm rich but I'm still unhappy.
romantyczny
On nie jest taki romantyczny, jak miałam nadzieję, że będzie.
start learning
romantic
He is not as romantic as I hoped he would be.
grać
Dzieci bawią się w ogrodzie.
start learning
play
The children are playing in a garden.
czytać książki
Rodzice powinni czytać książki swoim dzieciom.
start learning
read
Parents should read books to their children.
padać (o śniegu)
W zimie pada śnieg.
start learning
snow
It snows in the winter.
prywatny, osobisty
To była prywatna rozmowa.
start learning
private
It was a private conversation.
rozżalony
Pełny żalu, ale wiedział, że to jest właściwa rzecz robić.
start learning
regretful
Regretful, but he knew this was the right thing to do.
smutny
Nie bądź smutna. To nie koniec świata.
start learning
sad
Don't be sad. It's not the end of the world.
bezpieczny
Firma oferuje bezpieczne warunki pracy.
start learning
safe
The company offers safe working conditions.
przestraszony
Dzieci były przestraszone możliwością wezwania rodziców.
start learning
scared
The children were scared of the possibility of calling their parents.
inteligentny
Moja siostra była zawsze znacznie inteligentniejsza ode mnie.
start learning
intelligent
My sister was always much more intelligent than me.
zainteresowany
Interesuje mnie polityka.
start learning
interested
I'm interested in politics.
zaangażowany
Tylko zainteresowani mogą zostać na spotkaniu.
start learning
involved
Only the involved can stay for the meeting.
późny
Zjadłem późny obiad z moją żoną.
start learning
late
I ate a late dinner with my wife.
polski
Kocham polską kuchnię.
start learning
Polish
I love Polish cuisine.
biedny, ubogi
On jest biedny, ponieważ stracił swój dom i pieniądze.
start learning
poor
He is poor because he lost his house and money.

You must sign in to write a comment