lekcja 40 (meanwhile back in the fifties...)

 0    42 flashcards    klaudia17871303
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Powtarzałam się.
start learning
I repeated the same things.
centrum handlowe
start learning
shopping mall
praca która będzie miała coś wspólnego z moimi studiami
start learning
a job which will have something in common with my university course
Będziesz musiała zrezygnować z nowej pracy.
start learning
You'll have to quit your new job.
licencjat na studiach technicznych (inżynier)
start learning
a bachelor's in engineering
Skończyłam budownictwo.
start learning
I have a degree in civil engineering.
Podobało Ci się?
start learning
Did you enjoy it?
Kto miał pomysł żeby obejrzeć ten film?
start learning
Who had an idea to watch this film?
Czyj to był pomysł żeby obejrzeć ten film?
start learning
Whose idea was it to watch this film?
trąd
start learning
leprosy
trędowaty
start learning
lepper
ludzie cierpiący na trąd
start learning
people who suffer from leprosy
Nie miała czasu się przebrać.
start learning
She didn't have enough time to change.
czesać
start learning
to comb
W tekście jest tak napisane.
start learning
This text says that.
Dlaczego ona gotuje w szpilkach?
start learning
Why is she cooking with her high heels on?
Dlaczego ona gotuje w makijażu?
start learning
Why is she cooking with her make up on?
fartuch
start learning
apron
Właśnie wrócił do domu z pracy.
start learning
He's just come back home from work.
Właśnie wrócił z pracy.
start learning
He's just got back from work.
On oczekuje obiadu.
start learning
He expects dinner.
Nie powinnaś byćw tej samej sukience w której sprzątałaś.
start learning
You shouldn't wear the same dress in which you've been cleaning.
Nie powinnaś dużo mówić
start learning
You shouldn't talk a lot.
Nie powinnaś piszczeć.
start learning
You shouldn't squeak.
Nie możesz pozwolić żeby twój mąż był głodny.
start learning
You mustn't let your husband be hungry.
Twoje małżeństwo się rozpadnie.
start learning
Your marriage will fall apart.
Zostawi cię.
start learning
He'll leave you.
Odejdzie od ciebie.
start learning
He'll walk out on you.
pozwolić
start learning
let - let - let
Gdzie ja byłam?
start learning
Where was I?
bezużyteczny / użyteczny
start learning
usless / usefull
wygląd
start learning
looks / appearance
zaplanuj wcześniej (do przodu)
start learning
plan ahead
Powitaj go ciepłym uśmiechem.
start learning
Greet him with a warm smile.
w mędzyczasie (w tym czasie)
start learning
meanwhile
Jako dobra żona powinnać ciepło przywitać męża.
start learning
As a good wife you should give your husband a warm welcome.
Jako dobra żona nie powinnaś narzekać.
start learning
As a good wife you shouldn't complain.
Jako dobra żona nie możesz dużo mówić.
start learning
As a good wife you mustn't talk a lot.
Jeśli nie zrobisz swojemu mężowi drnka, może cię zostawić.
start learning
If you don't make your husband a drink, he might leave you.
Powinnaś była przywitać ciepło męża.
start learning
You should have given your husband a warm welcome.
Nie powinnaś była mówić mu jak ci minął dzień.
start learning
You shouldn't have talked about your day to him.
Zrobiłam wszystko zgodnie z zasadami.
start learning
I did everything by the book.

You must sign in to write a comment