lekcja 21 (tell, say, speak, talk...)

 0    22 flashcards    klaudia17871303
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Nie chcę tej książki. Możesz ją wziąć.
start learning
I don't want this book. You can have it.
Nie chcę tych kciążek. Możesz je wziąć.
start learning
I don't want these books. You can have them.
Dlaczego na nią patrzysz?
start learning
Why are you looking at her?
Chcesz iść z nami?
start learning
Do you want to come with us?
Chcesz iść z nimi?
start learning
Do you want to come with them?
Opowiedz mi o filmie.
start learning
Tell me about the movie.
Mówiłam Ci żebyś nie jadł ciastek przed obiadem!
start learning
I told you not to eat any cookies before dinner!
Powiedziałeś o tym Sam?
start learning
Did you tell Sam about it?
Policja powiedziała nam że sytuacja była pod kontrolą.
start learning
The police told us that the situation was under control.
Powinieneś jej powiedzieć.
start learning
You should tell her.
Nie powiem nikomu.
start learning
I won't tell anyone.
Marta powiedziała że nie lubi czekolady.
start learning
Marta says she doesn't like chocolate.
Powiedziałam że nowy projekt strony był świetny.
start learning
I said that the new website design was great.
Co Ci powiedział nauczyciel jak oblałeś test?
start learning
What did the teacher say to you when you failed the test?
Mówię po angielsku.
start learning
I speak English.
Michał mówi po włosku?
start learning
Does Mike speak Italian?
Emma będzie przemawiać przed 500 ludźmi na konferencji.
start learning
Emma is going to speak in front of 500 people at the conference.
Rozmawialiśmy rano z szefem.
start learning
We spoke to the boss this morning.
Muszę z Tobą porozmawiać o nowym projekcie.
start learning
I need to speak with you about a new project.
Mogę z Tobą porozmawiać?
start learning
Can I talk to you? / Can I speak with you? / Can I speak to you?
Rozmawiał z Emmą kiedy wszedłem.
start learning
He was talking to Emma when I came in.
Ona dużo mówi.
start learning
She talks a lot.

You must sign in to write a comment