lekcja 20 (I'd like to have...)

 0    29 flashcards    klaudia17871303
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wydawać dziwny dźwięk (nie śmieszny)
start learning
to make a funny noice
Chciałabym żeby obejrzeć mój samochód.
start learning
I'd like to have my car looked at.
Możesz mieć fakturę wysłaną mailem.
start learning
You can have an invoice sent by email (emailed).
Możesz mieć fakturę wysłaną pocztą.
start learning
You can have an invoice sent by post (posted).
Nigdy nie wywoływałam zdjęć.
start learning
I've never had my pictures developed.
Jak to? (Jak to możliwe?)
start learning
How come?
To nie moja dziedzina (nie zajmuje się takimi rzeczami, nie interesuje mnie to).
start learning
It's not my kind of thing.
Chciałabym wywołać zdjęcia w dwóch kopiach.
start learning
I'd like to have my pics developed in 2 copies.
Czy jesteś w stanie to zrobić?
start learning
Are you fit enough to do something?
cennik
start learning
price list
Chciałabym skserować cennik 100 razy.
start learning
I'd like to have the price list copied 100 times. (in 100 copies)
Chciałabym obciąć włosy.
start learning
I'd like to have my hair cut.
Chciałabym sprawdzić (zbadać) zobie wzrok.
start learning
I'd like to have my eyesight checked.
Czy mogę oddać buty do naprawy?
start learning
Can I have my shoes repaired?
Chciałabym żeby je wyczyścić.
start learning
I'd like to have them polished.
Będą gotowe na piątek.
start learning
They'll be ready on Friday.
Mogę to dostać pocztą?
start learning
Can I have it posted?
Chciałabym dorobić klucze.
start learning
I'd like to have my keys copied. (I'd like to have my keys forged).
do góry nogami
start learning
upside down
Będzie gotowe na środę.
start learning
It'll be ready on Wednesday.
Na kiedy będzie gotowe?
start learning
When will it be ready?
Tak szybo jak się da.
start learning
As soon as possible.
Zobaczę co da się zrobić.
start learning
I'll see what I can do.
Jutro byłoby najlepiej.
start learning
Tomorrow will be best.
Nie mogę nic obiecać.
start learning
I can't promise anything.
zostało 5
start learning
5 to go
Ile dni zostało?
start learning
How many days to go?
Zostało 20 dni.
start learning
20 days to go.
Wrócę za pół godziny.
start learning
I'll come back in half an hour.

You must sign in to write a comment