Lekcja 2.a

 0    29 flashcards    usia76
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
passport
start learning
Passport
paszportowy
start learning
passport
ślę
start learning
I send
bagaż
Gdzie zostawiłeś swój bagaż?
start learning
luggage
Where did you leave your luggage?
celny
start learning
Customs
odprawa
start learning
dismissal pay
zapiąć
start learning
button up
odbiór
start learning
reception
pasy
start learning
belts
miejscowa
start learning
Local
pobyt
Jeżeli wniosek zostanie przyjęty otrzymasz kartę pobytu.
start learning
stay
If the application is accepted, you will be issued with a residence card.
kapitan
Kapitan wydał rozkaz, by opuścić statek.
start learning
captain
The captain gave the order to abandon the ship.
kontrola
start learning
control
niebezpieczeństwo
start learning
danger
oclić
start learning
pay duty
celnik
Celnik poprosił mnie o otworzenie walizki.
start learning
customs officer
The customs officer asked me to open my suitcase.
zielono
start learning
green
informacyjny
start learning
informative
forma
start learning
form
spieszyć
start learning
rush
kierować
W swoim życiu prowadziłem już wiele samochodów.
start learning
drive - drove - driven
I have driven many cars in my life.
metr
start learning
metre
znak
Tęcza to zawsze dobry znak.
start learning
sign
Rainbow is always a good sign.
książka
Czy książki elektroniczne wyprą papierowe?
start learning
a book
Will e-books replace paper books?
mniej
Galeria była mniej interesująca niż koncert.
start learning
less
The gallery was less interesting than the concert.
zdarzać
start learning
occur
potrzeba
start learning
need
oznaczać
Co oznacza ten znak?
start learning
to mean
What does this sign mean?
punkt
Następnym punktem naszego spotkania jest bezpieczeństwo w pracy.
start learning
point
The next item on our agenda is safety at work.

You must sign in to write a comment