lekcja 18 (Do this!)

 0    42 flashcards    klaudia17871303
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tuzin
start learning
dozen
dziesiątki zdjęć
start learning
dozen of pictures
podeszwa (buta, stopy)
start learning
sole
Mój samochód nie jest już taki ekonomiczny jak kiedyś.
start learning
My car is not as economical as it once was.
Nick podobno jest świetnym mechanikiem.
start learning
Nick is supposed to be a fantastic mechanic.
bratanek / siostrzeniec
start learning
nephew
rozlać / rozsypać / nakapać...
start learning
spill
rękaw
start learning
sleeve
katar sienny
start learning
hay fever
Potrzebuję tego zanim wyjadę w delegację jutro wieczorem.
start learning
I need it before I go away on business tomorrow evening.
automatyczna sekretarka
start learning
answering machine
wolny zawód (wolny strzelec)
start learning
freelancer
Te spodnie są troszkę ciasne i dużo za długie.
start learning
This trousers are a bit tight and way too long.
przeróbki
start learning
alterations
zmieniać
start learning
alter
ocena
start learning
mark
Moje buty się ubłociły!
start learning
My shoes got mudded!
Nie wyprasowałeś jeszcze tej koszuli!
start learning
You haven't ironed the shirt yet!
Zabrakło nam papieru.
start learning
We've run out of paper.
Książki są wymagane.
start learning
The books are due.
Kran nie działa dobrze.
start learning
The tap is not working properly.
Tu jest za ciemno.
start learning
It's too dark here.
Popatrz w jakim stanie są moje zęby!
start learning
Look at the state of my teeth!
Zrobiłeś to już?
start learning
Have you done it yet?
Kiedy to zrobisz?
start learning
When are you gonna do this?
Nie możemy zrobić tego w zamian?
start learning
Can't we have it done instead?
Wyczyściłam już buty.
start learning
I've already polished the shoes.
Jeszcze nie zrobiłam prania.
start learning
I haven't done the washing yet.
Pozmywaj naczynia!
start learning
Do the dishes!
Odbierz pranie!
start learning
Pick up the dry cleaning!
Zamów papier do biura!
start learning
Order paper for the office!
Zapłąć rachunki!
start learning
Pay the bills!
Umów się do dentysty!
start learning
Make an appointment with a dentist!
Oddaj książki do biblioteki!
start learning
Take the books back to the library!
Zrób coś ze światłem!
start learning
Do something about the lights!
Nakarm koty!
start learning
Feed the cats!
Wymień żarówki!
start learning
Replace the bulbs!
Zaprowadź samochód do mechanika na przegląd!
start learning
Take the car to the garage for a check-up!
Przemieniła się w...
start learning
She turned into...
To nie ma sensu.
start learning
It doesn't make sense.
Nikt jej nie rozpoznał.
start learning
No one recognised her.
Był w niej zakochany po uszy.
start learning
He was head over heels in love her.

You must sign in to write a comment