lekcja 17 (presentation about circular hollow sections - part 1)

 0    27 flashcards    klaudia17871303
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
na zwolnieniu lekarskim
start learning
on sick leave
Zaczęłam brać antybiotyk.
start learning
I started to take antibiotics.
Byłam osłabiona.
start learning
I was weak.
Zchudłam kilogram.
start learning
I lost 1 kilo.
Moje mięśnie zniknęły.
start learning
My muscles are gone.
Nośność wyboczeniowa jest czynnikiem decydującym.
start learning
The buckling capacity is a decisive factor.
Przekroje rurowe okrągłe są różnie wykonane.
start learning
Circular hollow sections are made differently.
Są droższe o 30%.
start learning
They are 30% more expensive.
Zostały wykonane trzema różnymi metodami.
start learning
They are made by 3 different methods.
robić badania
start learning
to do the research
wytwarzanie rur
start learning
manufacturing of tubes
Powodem dla którego zainteresowaliśmy się stalowymi rurami jest...
start learning
The reason we got interested in steel tubes is...
szeroko
start learning
widely
Podlegają ściskaniu.
start learning
They undergo compression.
Są poddawane ściskaniu i rozciąganiu.
start learning
They are subjected to compression and tension.
liczby nieparzyste
start learning
odd numbers
liczby parzyste
start learning
even numbers
Opowiem Państwu o...
start learning
I'm going to tell you about...
Opowiem o...
start learning
I'm going to talk about...
Zanim opowiem Państwu o samych badaniach, musicie wiedzieć cokolwiek o trzech różnych metodach produkcji kształtowników rurowych okrągłych.
start learning
Before I tell you about research itself, you need to know something about 3 different methods of manufacturing circular hollow sections.
Naszym głównym celem było zaobserwowanie jak one się zachowują poddane ściskaniu.
start learning
Our main purpose was to observe how they behave subjected to compression.
Żeby to zrobić, zdecydowaliśmy się sprawdzić 3 rzeczy:
start learning
In order to do that we decided to check 3 things:
Chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na wpływ szwu na mechanizm zniszczenia.
start learning
We wanted to pay particular attention to the influence of the seam on failure mechanism.
Byliśmy zainteresowani różnicami w nośności elementów wykonanych trzema różnymi metodami.
start learning
We were interested in the differences in load capacities of the elements made by 3 different methods.
właściwości materiałowe
start learning
material properties
Wzięliśmy pod uwagę.
start learning
We've taken into account.
Chcieliśmy zaobserwować jak się zachowują poddane ściskaniu.
start learning
We wanted to observe how they behave subjected to compression.

You must sign in to write a comment