Lekcja 14.11.2016

 0    100 flashcards    sempre
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Nie o to chodzi
start learning
(It's) That's not the point
Przetrwać
start learning
Survive
jestem zainteresowana tym projektem
start learning
I am interested in this project
Co powinnam zrobić?
start learning
What should I do? What I supposed to do?
Zupełnie
start learning
Quite, entirely
Życz mi szczęścia!
start learning
Wish me luck!
Świadomość
start learning
Awareness, consciousness
Ufnie
start learning
Confidently, Hopefully
Czego on chce?
start learning
What does he want?
Nie jest jasne czego on chce
start learning
It is not clear what he wants
bez wysiłku
start learning
effortlessly
zastanawiałam się
start learning
I wondered
Udało się
start learning
Managed to
Niespodziewanie
start learning
unexpectedly
Wyznaczone Zadanie
start learning
Assignment
Łatwiej powiedzieć niż zrobić
start learning
Easier said than done
Aktualny
start learning
Up-to-date
Wygląda na to, że
start learning
It looks like that, It seems that
Za
start learning
Behind
dalej
start learning
further
Dążyć do
start learning
Strive to, Seek to (starać się)
Co ona chce?
start learning
What does she want?
Co to jest?
start learning
What's this? What is that?
Usiądź proszę.
start learning
Please sit down.
Zasługujesz na to
start learning
You deserve it
On time
start learning
on time
Być o czasie
start learning
Be on time
Do dnia
start learning
Until
Myślisz, że się pokaże dzisiaj?
start learning
You think he' s gonna show up today?
Zawsze cię słucham
start learning
I always listen to you
Doceniam to
start learning
I appreciate it
Posłuchaj mnie
start learning
listen to me
Co się do cholery dzieje?
start learning
What the hell is going on?
Daj mi odejść
start learning
Let me go
Czy mogłabyś mi pomóc?
start learning
Could you please help me?
Chcę tylko powiedzieć
start learning
I just wanna to say
Kiedy możemy się spodziewać, aby je otrzymać?
start learning
When can we expect to receive it?
Jak było?
start learning
How was it?
Gderliwy
start learning
Grumpy, Bad-tempered
Idę prosto
start learning
I'm going straight
Dzień wolny
start learning
Day off
Ona zyje
start learning
She lives/ She is alive
Nie marnuj mojego czasu
start learning
Don't waste my time
Możesz zadzwonić do mnie w każdej chwili
start learning
You can call me anytime
Cieszę się, że
start learning
I'm glad that
Cieszę się, że tu jesteś
start learning
I'm glad you're here
Szczególny, określony
start learning
Special, specific, particular
Ngdy nie robiłam tego wcześniej
start learning
I've never done this before
Jak mogę to zrobić?
start learning
How can I do that? How do I do that?
Proszę, mogę prosić o radę?
start learning
Please, could I ask you for some advice?
Inaczej, w przeciwnym razie
start learning
Otherwise
Wiem, że jesteś zajęty, ale można poświęcić mi kilka minut swojego czasu proszę?
start learning
I know you're busy, but could you spare a few minutes of your time, please?
Jadłeś kiedykolwiek...?
start learning
Have you ever eaten...?
Spodziewam się, oczekuję
start learning
I expect
Zrobię co w mojej mocy
start learning
I'll do my best
Dziękuję za przybycie
start learning
Thank you for coming
Nie o to chodzi
start learning
It's not that
Czy mogę przyjąć wiadomość?
start learning
Can I take a message?
Czy mogę zostawić wiadomość?
start learning
Can I leave a message?
Dzięki, że zadzwoniłeś
start learning
Thank you for calling
Chciałbym złożyć zamówienie
start learning
I would like to place an order (I'd like...)
Będziemy potrzebować
start learning
We are going to need..., We will need
Czy możemy mieć również...
start learning
Can we also have...
Czy mógłbyś mi wysłać...?
start learning
Could you send me ...?
Schludny
start learning
Neat, tidy, well-groomed
Z najwyższej półki
start learning
Top shelf
Kilka
start learning
a few
Mało
start learning
Little, few
Dużo
start learning
Much
Znany
start learning
Known, Familiar
Zarówno
start learning
Either, Both
Jak w...
start learning
As in...
Sytuacja zmieniła się
start learning
Things changed
Wszystko się zmieniło
start learning
Everything has changed
Dyrektor generalny
start learning
Chief executive officer, The Director-General
Czas pobytu
start learning
Duration of stay, Time of visit
Zaliczka
start learning
Advance
trwanie
start learning
duration
Mogę wyjaśnić
start learning
I can explain
Ten dzień
start learning
This day
Mów do mnie
start learning
Talk to me, speak to me
Ona była głodna?
start learning
Was she hungry?
Czy byłeś wczoraj w pracy?
start learning
Were you at work yesterday?
Gdzie się urodziłeś?
start learning
Where were you born?
Gdzie były te dokumenty?
start learning
Where were these documents?
Gdzie byłeś wczoraj?
start learning
Where were you yesterday?
Spragniony
start learning
Thirsty
Co ode mnie chcesz?
start learning
What do you want from me?
Ulżyło mi
start learning
I'm relieved
Pozwól mi coś zrobić
start learning
Let me do something
Zatrzymaj resztę
start learning
keep the change
W rzeczy samej
start learning
Indeed
Nie mogę znieść
start learning
I can't stand
utknąć w korku
start learning
to get stuck in traffic
Czy masz jakieś rady?
start learning
Do you have any advice?
Pieniądze szczęścia nie dają
start learning
Money doesn't buy happiness
Nieważne!
start learning
Never mind! It does not matter!
Nigdy nie wiesz
start learning
You never know
Nigdy nie wiesz co przyniesie jutro
start learning
You never know what tomorrow will bring
Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy
start learning
You never know what will happen

You must sign in to write a comment