Lekcja 1,2,3

 0    241 flashcards    wdowaczarna
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
osobiste zaangażowanie
start learning
personal involvement
wkładać dużo energii
start learning
expend a lot more energy
cierpienie
start learning
suffering
hojność
start learning
generosity
uprzejmość
start learning
politness
świadomy
start learning
aware
drobne urazy
start learning
minor injuries
zająć się czymś zdecydowanie
start learning
deal with firmly
niezależnie, osobno
start learning
apart
uderzenie podczas trzęsienia ziemi
start learning
earthquake strike
wybuchła wojna
start learning
war broke out
ugiąć nogi
start learning
legs buckled
słaby
start learning
faint, feel faint
bicie serca
start learning
heart pounding
rozpocząć na nowo
start learning
start afresh
dużo podróżować
start learning
travel extensively
głośno się zaśmiać
start learning
laugh aloud
spać mocno
start learning
sleep soundly
rozmawiać otwarcie
start learning
talk openly
bardzo dobrze mówić o kimś/czymś
start learning
speak highly
przedstawiciel handlowy
start learning
sales representative
porzucić, zrezygnować
start learning
abandon
idealnie dopasowany
start learning
ideally suited
nieskazitelnie czysty
start learning
spotlessly clean, extremely clean
być chorym ze strachu
start learning
be worried sick, very anxious
szeroki zakres
start learning
a wide range of, large selection of
wysoko wyszkolony
start learning
Highly trained, have a lot of training
poprawić jakość
start learning
enhance the quality of, impove
niemiła niespodzianka
start learning
nasty surprise, unpleasant shock
wyrobić sobie reputację
start learning
earn a reputation, become well known
pełne wyjaśnienie
start learning
Full explanation, complete explanation
zły sostunek
start learning
negative attitudes, bad ideas about everything
wykorzystać szanse
start learning
seize opportunities, take the chances
nowy początek
start learning
make a fresh start, start again
przywracać zaufanie
start learning
Restore confidence
upierać się
start learning
insist
przejąć kontrolę
start learning
assume control, take charge of
zostać przyjętym do szpitala
start learning
to be admitted to hospital
podnosić alarm
start learning
raise the alarm
uciekać się do przemocy
start learning
Resort to violence
zaprzeczać odpowiedzialności
start learning
Deny responsibility, was not your foult
wydawać ostrzeżenie
start learning
Issue a warning
strajk
start learning
a strike
zwolnienie
start learning
dismissal
przywiązywać wagę
start learning
attach importance
próba
start learning
attempt
rozprowadzać plotki
start learning
spread rumours
narzucona dyscyplina
start learning
enforced discipline
zniekształcać postrzeganie
start learning
cloud one's judgement
ponieść zranienie
start learning
sustain injuries
poważne zranienie
start learning
serious injuries
uzyskać
start learning
obtain
ustalić
start learning
establish
odwracać
start learning
divert
duży korek
start learning
heavy traffic
zmiana kierunku ruchu
start learning
divert traffic
poważne zagrożenie
start learning
major threat
poza zagrożeniem
start learning
pose a threat
zacząć atak
start learning
launch an attack
brutalny atak
start learning
brutal attack
działać
start learning
operate
uwaga
start learning
heed
ignorować ostrzeżenie
start learning
Ignore warnings
słuchać ostrzeżenia
start learning
heed warnings
krzywdzić
start learning
harm
gwałtowny
start learning
violent
obława
start learning
hunting
wielokrotnie uderzony
start learning
Repeatedly punched
zadziwiajace
start learning
astonishing
powódź
start learning
a flood
cale (miara)
start learning
Inches
wzgląd na
start learning
sake of
ucierpieć
start learning
suffer
nieszczęśliwy
start learning
miserable
objazd
start learning
bypass
rondo
start learning
a roundabout
na pewno
start learning
certainly
gapie
start learning
outlookers
zrobić coś po swojemu
start learning
do in my own way
plan, przeznacznie
start learning
be meant to
gdyby nie
start learning
but for
za tydzień
start learning
in a week
kadencja
start learning
serve the term
czy
start learning
whether
przed końcem
start learning
by the end
ponury
start learning
gloomy
wpływowy
start learning
influented
ułatwiać
start learning
facilitate
upraszczać/ułatwiać
start learning
simplify / facilitate
utrudniać
start learning
hamper
szansa na
start learning
an opportunity for
związany z
start learning
associated with
skupiony na
start learning
concentrated on
gratulować komuś czegoś
start learning
to congratulate somebody on something
współpracować z
start learning
cooperate with sb
radzić sobie
start learning
deal with
zawarty w
start learning
included in
pochwalić kogoś za coś
start learning
praise someone for something
zapewnić coś komuś
start learning
provide sth for sb
sukces w
start learning
succeed in
dostarczyć komuś coś
start learning
supply sb with sth
dostarczyć coś komuś
start learning
supply sth to sb
być chętnym do czegoś
start learning
be willing to
krajobraz
start learning
landscape
malowniczy
start learning
scenic
zamieszkały
start learning
inhabit
biorąc pod uwagę
start learning
in terms of
pas ruchu, dróżka
start learning
lane
wygodny
start learning
convenient
opłata za przejazd
start learning
a fare
zacząć robić
start learning
go ahead, start sth
robić dalej, kontynuować
start learning
go on, continue doing
podsumować
start learning
go over, examine, discuss in detail
pasować
start learning
go with, match
wybuchnąć
start learning
go off, explode
obejść
start learning
go round, move, travel around, visit
przejść
start learning
go through, suffer
zepsuć się
start learning
go off, turn sour, start decay
dziać się
start learning
to go on, happen
pokazywać np. w TV
start learning
be on, be shown, performed
skończyć się
start learning
be over, end
być gotowym
start learning
be about to, be ready to
popierać
start learning
be for, support, in favour of
robić coś
start learning
be up to, do something (wrong)
wyjść
start learning
be off, leave
doskonały w
start learning
excellent at
doświadczony w
start learning
experienced in
cieszyć się
start learning
happy for sb
cieszyć się z
start learning
happy with, about sth
dumny z
start learning
proud of
szanować za
start learning
respected for
odpowiedzialny za
start learning
responsible for
odpowiedź na
start learning
an answer to
ekspert w
start learning
expert on/in/at
być z czegoś dumnym
start learning
take pride in
odpowiedź na
start learning
a replay to
donosić o
start learning
a report on
długi
start learning
debts
nalegać
start learning
to insist
błakać się
start learning
wander
błyskawica
start learning
flash of lightning
kufel piwa
start learning
pint of beer
zestaw sygnalizacji świetlnych
start learning
Set of traffic lights
para piżam
start learning
Pair of pajamas
bukiet kwiatów
start learning
bunch of flowers
kartka papieru
start learning
a sheet of paper
para okularów
start learning
a pair of sunglasses
stado ptaków
start learning
flock of birds
kostka mydła
start learning
a bar of soap
tubka pasty
start learning
tube of toothpaste
nożyczki
start learning
pair of scissors
stado owiec
start learning
flock of sheep
zestaw reguł
start learning
set of rules
grzmot
start learning
clap of thunder
rój pszczół
start learning
a swarm of bees
piwnica
start learning
basement
natknać się
start learning
come across, find by chance
dziedziczyć w spadku
start learning
come into, inherit
przyjść, wpaść
start learning
come round, stop by, visit
znaleźć coś
start learning
come up with, think of and suggest
zachorować na coś
start learning
come down with, be taken ill with
odzyskać przytomność
start learning
come to, round, to regain consciousness
duzy opad sniegu
start learning
heavy snow
poza wyznaczonymi trasami
start learning
ski off-piste
lawiny
start learning
avalanches
regularne zjawisko
start learning
Regular occurrence
poczatkujacy
start learning
complete beginners
trwale uszkodzenie
start learning
lasting damage
rzesity deszcz
start learning
torrential rain
delikatna perswazja
start learning
gentle persuasion
zwawy chod
start learning
brisk walk
naturalne piekno
start learning
natural beauty
bliskie powiazanie
start learning
Close links
dobre wrazenie
start learning
favourable impression
godna pozazdroszczenia pozycja
start learning
Enviable position
kielkujacy romans
start learning
budding romance
guzy, uderzenia
start learning
bumps
siniaki
start learning
bruises
nieuchronnie
start learning
inevitably
rodzina goszczaca
start learning
host family
pojezierze
start learning
lake district
zachecac
start learning
encourage
ruszyc w droge
start learning
headed off
nieprzemakalny plaszcz
start learning
wet weather gear
nagroda
start learning
reward
zalozyc
start learning
assume
blad elektrycznosci
start learning
Electrical fault
celowa proba
start learning
Deliberate attempt
podpalenie
start learning
arson
rozmiary zniszczenia
start learning
full extent of the demage
wczesnejsza wiedza
start learning
prior knowledge
lokal
start learning
premises
wlać
start learning
pour
wylac z pracy
start learning
sack
zamieszanie
start learning
fuss
powazny przelom
start learning
major breakthrough
dokladny opis
start learning
detailed description
boisko
start learning
court
w bialy dzien
start learning
in broad daylight
niepotwierdzone dowody
start learning
anecdotal evidence
istotny dowod
start learning
conclusive proof
zlosliwa plotka
start learning
malicious gossip
dokuczac
start learning
get teased
silna mozliwosc
start learning
Strong possibility
raport
start learning
statement
powod, cel
start learning
purpose
furia
start learning
fury
trwaly jak skala
start learning
rock solid
wtajemniczeni
start learning
insiders
szerokie
start learning
widely
umeblowany
start learning
furnish
radzic sobie z
start learning
to deal with
operowac, potraktowac
start learning
handle
wejsc w nawyk
start learning
Get in the habit of
isc dalej
start learning
go the extra mile
poczuc sie lepiej
start learning
get better
podjac decyzje
start learning
reach a decision
pogodzic sie z czyms, dojsc do porozumienia
start learning
come to terms with
wpasc w tarapaty
start learning
get into trouble
sciemniac sie
start learning
get dark
zasnac
start learning
get to sleep
pozbyc sie czegos
start learning
get ride of
przygotowac sie
start learning
get ready
zostac zwolnionym
start learning
get the sack
okazac sie uzytecznym
start learning
come in handy
zemscic sie
start learning
get revenge
zaczerwienic sie
start learning
go red
osiagnac porozumienie
start learning
reach an agreement
zgubic sie
start learning
to get lost
znalezc prace
start learning
get the job
dzialac komus na nerwy
start learning
get on sb's nerves
dac komus spokoj
start learning
get off sb's back
przystepowac do rzeczy
start learning
get down to business
wsciec sie
start learning
go over the top
zemscic sie na kims
start learning
get even with sb
byc odpowiedzialnym za cos, zarzadzac czyms
start learning
Be in charge of something
klopoty z kims
start learning
be in trouble with
zeby miec calkowita pewnosc
start learning
be on the safe side
w poszukiwaniu czegos
start learning
In search of
być na czyimś miejscu
start learning
Be in someone's shoes
w sytuacji posiadania rzeczy pod kontrola
start learning
on top of something

You must sign in to write a comment