Lekcja 1,2,3

 0    110 flashcards    albinmucha
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
hectic schedule
I will have in next week ver hectic schedule.
start learning
gorączkowy harmonogram
będę miał w przyszłym tygodniu bardzo gorączkowym harmonogram.
ahead of their time
Einstaint ahead of their time.
start learning
wyprzedza swój czas/wcześnie
Einstaint wyprzedził swój czas.
deadline
In last week I had many deadlines
start learning
ostateczny termin
w ostatnim tygodniu miałem wiele terminów
time during
In time during week I have to work
start learning
okres, w np w tygodniu
W okresie tygodnia muszę pracować.
strangely
It's strangely smell.
start learning
dziwnie
To dziwnie pachnie.
might be
May, are you will go to swiming pool with me?
start learning
może być
Może, pójdziesz na basen ze mną?
scrub up
Before eating, you had to scrub this pepper.
start learning
szorować się
Przed jedzieniem, trzeba wyszorować tą paprykę.
those
Those dishes are dirty!
start learning
tamten
Te naczynia są brudne!
washing up
I have planed, tomorrow I will washing up.
start learning
Mycie naczyń
Mam zaplanowane, jutro będę myć naczynia.
flour
I will bake biscuts and I will need the flour.
start learning
mąka
Będę piec ciastka i będę potrzebować mąki.
backing goods
My teacher which teach in school catering show backing goods for make cake.
start learning
wyroby do pieczenia
Mój nauczyciel, który uczy mnie w szkole gastronomicznej, pokazuje wypieki do pieczenia ciasta.
store
I have a lot of km to store.
start learning
sklep
Mam wiele kilometrów do sklepu.
packet
Finally! The postman bring me packet.
start learning
paczka
Wreszcie! Listonosz przyniósł mi paczkę.
biscuits
My mother bakes deliciuos biscuts.
start learning
ciasteczka
Moja mama piecze pyszne ciastka.
top shelf
My furniture aren't top shelf.
start learning
najwyższej półki
Moje meble nie są z najwyższej półki.
certainly
Certainly I get it.
start learning
rzeczywiście/oczywiście
Oczywiście rozumiem.
to reach
This gypsy man from image want to reach yours wallet.
start learning
sięgać
Ten Cygan z obrazka chcą sięgnąć twój portfel.
trolley
When I was college, I and my friends destroyed the trolley at the supermarket.
start learning
wózek sklepowy
Kiedy byłem uczelni, ja i moi przyjaciele zniszczyliśmy wózek w supermarkecie.
point out
My accountant pointed out this paragraph.
start learning
wskazywać
Mój księgowy wskazał na ten paragraf.
direction
I thinking, you choose a good direction.
start learning
kierunek
Myśle, że wybrałeś dobry kierunek.
till
The till is empty.
start learning
kasa
kasa jest pusta
rules
In law are rules.
start learning
Zasady
W prawie są zasady.
conduct of the operation
My commant officer conducted of this operation.
start learning
prowadzenie operacji
Moj CO przeprowadził tą operację.
lead
Legia Warszawa leading the polish ligue
start learning
prowadzić
Legia Warszawa na czele Polskiej Ligi
formal opening
Mayor started formal opening,
start learning
Uroczyste otwarcie
Burmistrz rozpoczął formalne otwarcie,
built
My father built the home
start learning
wybudowany
Mój ojciec zbudował dom.
quite modern
My car is quite modern.
start learning
bardzo nowoczesny
Mój samochód jest nowoczesny.
finally
Finally, I have started learn english.
start learning
w końcu / wreszcie
Wreszcie zacząłem uczyć się angielskiego.
going out with friends
Honey, are you goin out with firends?
start learning
wychodzisz z przyjaciółmi
Kochanie, wychodzisz z przyjaciółmi?
exhibition
I saw the image exhibition two years ago.
start learning
wystawa
Widziałam wystawę obrazów dwa lata temu.
perhaps
Perhaps I forgot about my dog.
start learning
być może
Być może zapomniałem o moim psie.
afterwards
Afterwards, we going for a creams.
start learning
potem
Potem, poszliśmy na kremówki.
supposed to
Supposed to be great weather.
start learning
będzie/ma być
Miała być super pogoda
nearest
I don't know where is nearest station.
start learning
najbliższy
Nie wiem, gdzie jest najbliższa stacja.
tube station
Only in Warsaw is tube station.
start learning
stacja metra
Tylko w Warszawie jest stacja metra.
blocks away
This street is a few blocks away.
start learning
przecznic
Ta ulica jest kilka przecznic dalej.
south
Italy is on south.
start learning
południe
Włochy są na południu.
confusing
This request is confusing.
start learning
skąplikowane/ mylące
To zadanie jest skomplikowane.
Then may I
I said:" Then may I"
start learning
To może ja
Powiedziałem: "to może ja"
In that case
In that case I prefer cola.
start learning
W tym wypadku
W tym przypadku wolę colę.
suggest
My mother suggests, on I will eat this soup.
start learning
sugerować
Moja matka sugeruje, będę się jeść tę zupę.
instead
I drive bike instead I run.
start learning
zamiast
Jeżdżę na rowerze, a nie biegnę.
straight to
I had a accident. I will go strahgt to hospital.
start learning
prosto do
Miałem wypadek. Poszedłem prosto do szpitala.
flat
I was in my flat two weeks ago.
start learning
mieszkanie
Byłem w moim mieszkaniu dwa tygodnie temu.
current place
My current place is Grabów now.
start learning
obecne miejsce pobycia
Moje obecne miejsce zamieszkania jest teraz w Grabowie.
view
I have diffrent view as a lot of people.
start learning
pogląd
Mam inny pogląd jak wielu ludzi.
afford
I can not afford to play now.
start learning
pozwolić sobie
nie mogę pozwolić sobie na zabawę teraz.
subway
In Grabów, We don't have a subway.
start learning
metro
W Grabowie nie mamy metra.
convenience
My brother likes convenience.
start learning
wygoda
Mój brat lubi wygodę.
consider
I consider about change job.
start learning
rozważać
Rozważam o zmianie pracy.
retiring
When is diffrent opinion, I will retiring.
start learning
ustępujący
Kiedy jest inna opinia, ja ustepuje,
flatmate
My flatmate isn't friendly.
start learning
współlokator
Mój współlokator nie jest przyjazny.
neighbourhoods
She live two neighbourhoods away.
start learning
dzielnice
Ona mieszka dwie dzielnice dalej.
weekly chores
Weekly chores I have made on sunday.
start learning
tygodniowy porządki
Cotygodniowe porządki wykonuje w niedziele.
out of stock
The books wchich you wish are out of stock.
start learning
brak na stanie
Książki, które chcesz są niedostępne.
dust
My wife always dusts the rug.
start learning
odkurzać
Moja żona zawsze odkurza dywan.
furniture
The furnitures aren't resolution for my room.
start learning
meble
Te meble nie są rozdzielczości do mojego pokoju.
talked me
He talked me on spend money.
start learning
namówił mnie
On namówił mnie na wydawanie pieniędzy.
deal
I have deal for you!
start learning
sprawa
Mam sprawę dla Ciebie!
city guide
My city guide will walk with me on city.
start learning
przewodnik miejski
Mój przewodnik miejski pójdzie ze mną na miasto.
district
My house is on calm district.
start learning
dzielnica
Mój dom znajduje się na spokojnej dzielnicy.
tenant
My tenant made a lot of problems.
start learning
lokator
Mój lokator popełnił wiele problemów.
advertisement
In my company, the advertisements are very expensive.
start learning
reklama
W mojej firmy, reklamy są bardzo drogie.
to avoid
I avoid selfish people.
start learning
unikać
Unikam egoistycznych ludzi.
admire
I admire my teacher
start learning
podziwiać
Podziwiam mojego nauczyciela
outdoor
The event was a outdoor.
start learning
na wolnym powietrzu
Impreza była na zewnątrz.
transfer to
Can you transfer this carton to wagon?
start learning
przenieść do
Można przenieść ten karton do wagonów?
similar
Your sister is very similar at you.
start learning
podobny / podobna
Twoja siostra jest bardzo podobna do ciebie.
move up the ladder in company
I wish you move up the leadder in company.
start learning
awansu w firmie
Życzę awansu w firmie.
rivals
My rivals always are envy me.
start learning
rywale
Moi rywale zawsze mi zazdroszczą.
taking people on
My boss will take people for work.
start learning
prowadzić rekrutacje
Mój szef weźmie ludzi do pracy.
sales
My collagues work in sales department.
start learning
dział sprzedaży
Moi koledzy pracują w dziale sprzedaży.
newest
My friend has newest phone.
start learning
Najnowszy
Mój przyjaciel ma najnowszy telefon.
amount of sth
I have a lot of amount of candies.
start learning
ilość czegoś
Mam dużą ilość cukierków.
require
I require dyscipline!
start learning
wymagać
Ja wymagam dyscypliny!
used
My car was used.
start learning
używany
Mój samochód był używany.
getting used
I getting used for effort
start learning
przyzwyczaić
Przyzwyczaiłem się do wysiłku
organise
My brother told me about, as he will organise party iat home.
start learning
zorganizować
Mój brat powiedział mi o, jak chce zorganizować imprezę w domu.
productive
My subordinates are productive.
start learning
produktywny/ wydajny
Moi podwładni są produktywni.
dedicate
I dedicate this prize for my girlfriend.
start learning
przeznaczyć
Dedykuje tę nagrodę mojej dziewczynie.
opportunities
I think, in this century we have many opportunities.
start learning
Możliwości
Myślę, że w tym wieku mamy wiele możliwości.
breake down
You have to breake down!
start learning
przełamanie
Musisz się przełamać.
barriers
Barriers are everywhere!
start learning
Bariery
Bariery są wszędzie!
hire someone
My dad hired someone.
start learning
zatrudnić kogoś
Mój tata kogoś zatrodnił.
letter of resignation
start learning
pismo z rezygnacją
to hand
start learning
podawać
letter of recommendation
start learning
list polecający
position
start learning
stanowisko
feel free
start learning
nie krępuj się
to use
start learning
używać
entire
start learning
cały
familiar with, knowing
start learning
znają, wiedząc,
maintaining combat readiness
start learning
utrzymanie gotowości bojowej
greeted
start learning
witać
coming into
start learning
wejścia w
to handle
start learning
do obsługi
duties, responsibilities
start learning
Zadania, obowiązki
competitiors
start learning
zawodników
to up date
start learning
aktualizować
efectively
start learning
efektywniej
to run smoothly
start learning
płynnie (bez problemów)
wear
start learning
założyć (ubranie / odzież)
vacancies
start learning
wolne posady
hang of
start learning
powiesić
attendance
start learning
obecność
obligatory
start learning
obowiązkowy
strenghts
start learning
atuty
improve upon
My friend day to day has improved upon machine.
start learning
ulepszyć
Mój kolega dzien po dniu poprawia się na maszynie
areas
This areas are us!
start learning
Obszary
Te obszary są nasze!
available
Wi-Fi is available.
start learning
dostępny
Wi-Fi jest dostępny.

You must sign in to write a comment