Lekcja 10/02/16

 0    45 flashcards    jackforest
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozrywka
E! Online.com jest źródłem wiadomości ze świata rozrywki, plotek o celebrytach i zdjęć.
start learning
entertainment
E! Online.com is the source for entertainment news, celebrity gossip and pictures.
znajomi
start learning
acquaintances
Chciałbym wyjaśnić ci...
start learning
I'd like to explain you...
sąsiad
start learning
neighbour
wcale
start learning
at all
potrzebuję pomocy
start learning
need help
Próbuje znaleźć kogoś, kto chciałby biegać ze mną rano
start learning
I'm trying to find some who would like to run with me in the morning
Mógłbyś oddzwonić do mnie na moją komórkę po 4 po południu?
start learning
Can you call me back on my mobile after 4 p. m?
Dowiem się i dam CI zanć
start learning
I'll find out and let you know
Nie mogę teraz rozmawiać. Odezwę się do ciebie jak najszybciej
start learning
I can't talk right now. I'll get back to you asap
Jestem w sali konferencyjnej na drugim flor.
start learning
I'm in conference room on the second flor.
Jest gorąco w tym pokoju.
start learning
It's hot in this room.
Nie przeszkadzaj mi! Uczę się angielskiego
start learning
Don't disturb me! I'm learning english
Masz chwilę?
start learning
Have you got a minute?
Przykro mi, ale to nie jest dobry moment, by o tym rozmawiać
start learning
I'm sorry, but it isn't a good time to talk about it
Moje ręce nie są wystarczająco czyste, aby gotować
start learning
My hands aren't clean enough to cook
upewnij się, że drzwi są zamknięte
start learning
make sure the door is closed
Jaka była Twoja pierwsza praca?
start learning
What was your first job?
Mówisz poważnie
start learning
Are you serious
Czy zrobić coś miły w ten weekend?
start learning
Did you do anything nice this weekend?
Jaka szkoda
start learning
What a pity
Mam straszny ból zęba, chyba potrzebuje lek przeciwbólowy
start learning
I have got a terrible toothache, I need (might) a painkiller
poduszka
Musieliśmy zakupić 1000 nowych poduszek do naszej sieci hoteli.
start learning
pillow
We had to purchase 1000 new pillows to our chain of hotels.
pigułka
Weź tę pigułkę, a poczujesz się o wiele lepiej.
start learning
pill
Take this pill and you'll feel much better.
przyśpieszyliśmy z produkcją w zeszłym miesiącu
start learning
We speeded up the production last month
ograniczenie prędkości
start learning
speed limit
napotkaliśmy na kilka problemów
start learning
we ran into some problems
wyrobilśmy sie na czas
start learning
We met deadline
nie wyrobiliśmy się na czas
start learning
we missed deadline
Co poszło nie tak
start learning
What went wrong
Czy podobało się klientom
start learning
Did the customers like it
Czy długo to zajęło?
start learning
Did it take long
Jak długo to zajeło?
start learning
How long did it take?
Wszystkie moje koszule są brudne.Ok. wypiore je
start learning
All my shirts are dirty.Ok. I will wash them
Nie mogę się doczekać, aby wybrać się na wakacje.
start learning
I'm looking forward to going on holiday.
Myślę, że pomogę w rozwiązaniu problemu
start learning
I think I will help you to solve the problem
Przepraszam za opóźnienia w dostawie / opóźnienia
start learning
I apologize for late delivery / delay
Czekam, aby potwierdzić naszą wizytę 28 lutego
start learning
I'm waiting to confirm our visit on 28th february
dołączać
start learning
attach
załącznik
start learning
attachment
Istnieje wiele różnych sytuacji, w których ludzie mówią przepraszam
start learning
There are many different situation where/when people say sorry.
Jaki jest najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek otrzymałeś?
start learning
What's the best gift you have ever received?
Zapomniałam wziąć śniadanie do pracy. Byłem głodny.
start learning
I forgot to take breakfast to work. I was hungry.
Nasze koty są pełne energii życiowej /
start learning
Our cats are full of life/energy
jednocześnie / w tym samym czasie
start learning
at the same time

You must sign in to write a comment