Legal english - employment law

 0    101 flashcards    frustratka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
personel
start learning
staff
kierownik
start learning
a manager
praca administracyjna
start learning
admi work
lista płac
start learning
payroll
płaca miesięczna
start learning
salary
płaca tygodniowa
start learning
wages
płaca
start learning
pay
płaca (formal)
start learning
remuneration
dostawcy
start learning
Suppliers
handel detaliczny
start learning
retail industry
doświadczenie zawodowe
start learning
track record
list motywacyjny
start learning
covering letter
ostateczny termin
start learning
closing date
punkt w umowie, klauzula
start learning
clause
postanowienie, zapis umowy
start learning
provision
okres obowiązywania umowy
start learning
term of the contract
nazwa stanowiska
start learning
job title
zasiłek chorobowy
start learning
sick pay
procedura skargowa
start learning
grievance procedure
procedura dyscyplinarna
start learning
disciplinary procedure
emerytura
start learning
a pension
klauzula pufności
start learning
confidentiality
klauzula zakazująca konkurencji
start learning
non-competition clause
rozwiązanie umowy
start learning
Termination
kasa w sklepie
start learning
cash register
nieobecność
start learning
absence
ważny
start learning
material
święto państwowe
start learning
public holiday
wypowiedzenie
start learning
notice
wpłacać, wnosić składki
start learning
contribute
postanowienia umowne
start learning
terms
zasadnicze postanowienia umowne
start learning
conditions
zwykłe i zasadnicze postanowienia umowy
start learning
provisions
urlop
start learning
holiday
pensja miesięczna / roczna
start learning
salary
wypowiedzieć
start learning
to resign
wypowiedzenie na piśmie
start learning
letter of resignation
okres wypowiedzenia
start learning
notice period
złożyć wypowiedzenie
start learning
hand in your notice
przejść na emeryturę
start learning
to retire
emerytura
start learning
retirement
prywatny plan emerytalny
start learning
private pension plan
zwolnienie SIĘ pracownika
start learning
release of employee
zwolnienie z powodu redukcji etatów
start learning
redundancy
zwolnienie pracownika przez pracodawcę
start learning
dismissal
umowa na czas określony
start learning
fixed-term contract
odprawa
start learning
redundancy payment
rażące naruszenie dyscypliny pracy lub wykroczenie zawodowe
start learning
gross misconduct
sąd pracy
start learning
employment tribunal
nękanie
start learning
harassment
bezzasadne zwolnienie
start learning
unfair dismissal
ocena czyjejść pracy
start learning
appraisal
wymuszone zwolnienie pracownika (gdy coś jest nie tak)
start learning
constructive dismissal
konsultować
start learning
consult
mobing
start learning
bullying
niepełnosprawność
start learning
disability
ustawodastwo
start learning
legislation
przepisy
start learning
regulations
od razu, z miejsca, od ręki
start learning
on the spot
strajk
start learning
a strike
seminarium
start learning
a seminar
obowiązek zachowania należytej staranności, troski
start learning
duty of care
sporny
start learning
contentious
praca ze sporem
start learning
contentious work
obciąć komuś płacę
start learning
to dock pay
zarzut (karne), twierdzenie (cywilne)
start learning
allegation
być zwolnionym ze skutkiem natychmiastowym
start learning
to be fired on-the-spot
związek zawodowy
start learning
a trade union
tworzyć
start learning
generate
skala
start learning
range
osoba ubiegająca się o pracę
start learning
an applicant
dołączyć do danego działu
start learning
to join a department
przesłać CV
start learning
to forward a CV to sb
dodatki do pensji
start learning
benefits
kierownik oddziału
start learning
branch manager
centrala telefoniczna
start learning
switchboard
praca wykonywana przez kilka osób
start learning
job-share position
taksator
start learning
valuer
wyrok
start learning
judgment
poufny
start learning
confidential
stosować się
start learning
comply with
regulować, regulowany przez
start learning
governed
ustawy
start learning
statutory
ojcostwo
start learning
paternity
bezpieczeństwo i higiena pracy
start learning
health and safety at work
ochrona danych
start learning
Data protection
być na bieżąco
start learning
to keep up-to-date with the law
mieć prawo do urlopu
start learning
to be entitled to leave/holiday
porozumienie, zgoda
start learning
accordance
awansowany
start learning
promoted
w bardzo złym stanie
start learning
distressed
szukać pomocy
start learning
seek help
uczestniczyć w spotkaniu
start learning
to attend a meeting
spełniać kryteria
start learning
meet certain conditions
zawieszony
start learning
suspended
istotne naruszenie
start learning
material breach
otrzymać zwrot wydatków
start learning
to be reimbursed by sb
wpłynąć na coś niekorzystnie
start learning
adversely affect sth
nałożyć karę
start learning
impose a penalty
ponieść koszt
start learning
to incur a cost or an expense
nagrodzony
start learning
awarded

You must sign in to write a comment