korki

 0    51 flashcards    kkoscian
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
host family
start learning
Rodzina goszcząca
bizarre
start learning
dziwaczny
dress up as
start learning
przebierać się za
endangered
We need to protect the endangered species.
start learning
zagrożony
Musimy chronić zagrożone gatunki.
tempt
start learning
kusić
tempted
start learning
zachęcony
participate in
start learning
uczestniczyć w / partycypować
member
Our association has many members.
start learning
członek
Nasze stowarzyszenie ma wielu członków.
exhibition
You just have to see the new exhibition of Japanese sculptors.
start learning
wystawa
Musisz wręcz zobaczyć nową wystawę Japońskich rzeźbiarzy.
relative
start learning
krewny
explore
start learning
odkrywać
highlight
start learning
najważniejszy moment
donate
start learning
przekazywać
attachment
start learning
przywiązanie
attach
start learning
dołączać
attend
start learning
uczestniczyć
make sb do sth
start learning
sprawiać, że ktoś robi coś
vaccine
start learning
szczepionka
raise
start learning
dawać
wealth
start learning
bogactwo
disabled
start learning
niepełnosprawny
though
start learning
dół
take place
The concert will take place in the main square of the city.
start learning
mieć miejsce (o zdarzeniu)
Koncert odbędzie się na głównym placu miasta.
in need of
start learning
potrzebujący
make a difference
Two more hours of sleep always makes a difference.
start learning
robić różnicę
Dwie godziny snu więcej zawsze robi różnicę.
disease / sickness
start learning
Choroba
handicapped
start learning
upośledzony
threatened
start learning
zagrożone
reach
start learning
dotrzeć / osiągnąć
destination
Paris is our destination.
start learning
cel (miejsce) podróży
Celem naszej podróży jest Paryż.
arrival
Could you tell me the arrival time for the Lot plane.
start learning
przyjazd
Czy może pani podać mi godzinę przylotu samolotu Lot'u?
get used to
start learning
przyzwyczaić się
be used to
start learning
być przyzwyczajonym
harsh
start learning
surowy / trudny
drop
start learning
zmniejszenie / spadek / upuścić
drag
start learning
chwycić / ciągnąć
come to mind
start learning
przychodzą na myśl
abandon
start learning
porzucić / opuścić
set off
start learning
wyruszać
face
start learning
stawiać czoła
along with
start learning
razem z
farthest
start learning
najdalej
tough
She's a tough woman.
start learning
twardy
Ona jest twardą kobietą.
anxious
start learning
zaniepokojony, zniecierpliwiony
storage freezer
start learning
zamrażarka do przechowywania
supplies
We have to provide adequate supplies of clean water.
start learning
dostawy
Musimy zapewnić odpowiednie dostawy czystej wody.
borrow
start learning
pożyczać od kogoś
lend - lent - lent
Dan has lent me his new camera.
start learning
pożyczać (coś komuś)
Dan pożyczył mi swój nowy aparat.
journey
The journey from North Carolina to California was long and tiring.
start learning
podróż
Podróż z Północnej Karoliny do Kaliforni była długa i męcząca.
give up
start learning
rzucać nawyk
manage
start learning
kierować

You must sign in to write a comment