korepetycje - Andrzej

 0    92 flashcards    paweljurasz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ani on ani ja nie mówimy po angiesku
start learning
neither he nor I speak englisch
on nie umie pisac ani czytać
start learning
he can neither read nor write
musisz nie tylko pozmywać naczynia ale także pozamiatać podłoge
start learning
you must not only wash the dishes but sweep the floor as well
albo ty albo ja musimy mu powiedzieć
start learning
either you or I must tell him
doceniam Twoją pomoc
start learning
I appreciate your help
ona przypomina swoja matke
start learning
She resembles her mother
mój pies przeskoczył nad płotem i uciekł
start learning
my dog ​​leaped over the fence and run away
chłopcy postawili swój namiot na środku pola
start learning
The boys put up their tent in the middle of the field
oni zgasili ognisko i wpełzli do namiotu
start learning
they put out the fire and crept into the tent
ja założyłem mój plaszcz i wyszedłem z domu
start learning
I put on my coat and left the house
możemy cię przenocować przez noc
start learning
we can put you up for the night
nauczyciel nie mógł go znieść
start learning
the teacher could not put up with him
przepisz wszystkie zdania które są na tablicy
start learning
put down all the sentences that are on the blackboard
musimy przełozyc spotkanie na jutro
start learning
we have to put off the meeting for tomorrow
odłoż tamta książkę dobrze?
start learning
put that book away, will you?
kwiaty które kocham najbardziej to róże
start learning
the flowers that I love bes are roses
on zaprzeczył że ukradł pieniądze
start learning
He denied that he had stolen the money
poprosiłem go żeby poszedł do mojego pokoju i przyniósł mi okulary
start learning
I asked him to go to my room and fetch my glasses
Usiądźmy na piaszczystym brzegu rzeki
start learning
Let's sit down on the sandy river bank
dzban
start learning
pitcher, jug
miałem zwyczaj zbierać znaczki kiedy byłem młody
start learning
I used to collect stamps when I was young
zazwyczaj jezdziłem do pracy autobusem ale teraz jeszcze autem
start learning
I used to go to work by bus. Now I go by car
młody chłopak zanurkował w rzece i uratował życie dziecka
start learning
young boy dived into the river and saved the child's life
Ona zawinęła prezent w czerwony papier
start learning
She wrapped the gift in red paper
on otworzył drzwi tak szybko jak tylko potrafił
start learning
He opened the door as quickly as he could
nie ma za dużo whisky w butelce ale możesz mieć troche jeśli chcesz
start learning
there is not a lot of whiskey in the bottle but you can have a little if you want
nie ma dużo jabłek na drzewie ale możesz zerwac kilka jeśli chcesz
start learning
there aren't many apples on the tree, but you can pick a few if you want
widziałem Mary kilka dni temu
start learning
I saw Mary the other day
on zawołał do mnie ale nie słyszałe
start learning
he called out to me, but I didn't hear him
ja odwiedziłem goerga wczoraj
start learning
I called on Goerge yesterday
ona zadzwoni do ciebie jutro
start learning
It will call you up tomorrow
zaczeło padać więc odwołaliśmy mecz
start learning
it began to rain so we called off the match
Jego zniszczone buty mają dziury
start learning
His battered shoes have holes in them
ona nie je stałych pokarmów
start learning
She does not eat solid food
naprawiłem ten hak. Jest stabilny teraz
start learning
I fixed the hook. It is firm now
on dał mi jasną (bez wątpliwości) odpowiedz
start learning
It gave me a a firm refusal
musisz być bardzo stanowczy do tego dziecka
start learning
you must be very firm to the child
on jest bardzo opanowaną osobą
start learning
he is very stable person
Co zamierzasz zrobić?
start learning
What do you intend to do?
Nie to miałem na myśli!
start learning
It's not what I intended!
Ocean jest ogromny, widzisz tylko wodę)
start learning
The ocean is immense, you see only water
Czekam z niecierpliwością na kolejne wiadomości od ciebie
start learning
I'm looking forward to hearing from you again
Jeśli nie znasz tego słowa, po prostu sprawdź je w słowniku
start learning
If you don't know this word, just look it up in a dictionary
nie zapomnij mnie odwiedzic kiedy bedziesz wracał
start learning
Don, t forget to look me up when you return
festiwal odbywa sie kazdego roku w edynburgu
start learning
a festival is held at Edinburgh every year
następna konferencja odbędzie się w genevie
start learning
next conference will be held in Geneva
przyzwyczaić się do
start learning
to accustomed to
Koszty wynoszą 1,5 miliona dolarów
start learning
The costs amount to $ 1.5 million
Ten mężczyzna ma urok, który kobiety kochają
start learning
This guy has an appeal, which women love
Oni zakazali reklam piwa, bo mogą źle oddziaływać na nastolatków
start learning
They banned beer advertisements, because they might wrongly appeal to teenagers.
Jej strój mi się podoba
start learning
Her outfit appeals to me
Ta zasada mnie nie dotyczy.
start learning
This rule doesn't apply to me.
być przywiązanym do kogoś (emocjonalnie)
start learning
be attached to someone (emotionally)
Powinieneś przytwierdzić lustro do ściany.
start learning
You should attach the mirror to the wall
Kelnerka obsługiwała klienta
start learning
The waitress was attending to a client.
Czekamy pół godziny na to, żeby ktoś nas obsłużył
start learning
We've been waiting for 30 minutes for someone to attend to us
załatwiać coś
start learning
załatwiać coś in English
attend to
Do kogo to należy?
start learning
Who does it belong to
podważać
start learning
challenge to
Jego reputacja została zakwestionowana, kiedy wniósł sprawę o rozwód
start learning
His reputation was challenged when he filed for divorce
Kościół potępia aborcję
start learning
The church condemns abortion
On został skazany na śmierć za zabicie czterech ludzi.
start learning
He was condemned to death for killing four people
On przyznał się do zbrodni, którą popełnił
start learning
He confessed to the crime he had committed
W poprzedniej pracy byłem ograniczony do robienia tylko jednej rzeczy
start learning
In the previous job I was confined to doing only one thing
Uciekinier został złapany i zamknięty do więzienia
start learning
The fugitive was caught and confined to jail
Wyraziłem zgodę na operację
start learning
I consented to surgery
zgodzić się
start learning
consent to
Przerobiłem te drewniane deski na ławkę
start learning
I converted those wooden boards into a bench
upoważniać
start learning
to entitle
On upoważnił mnie do prowadzenia jego firmy podczas jego nieobecności
start learning
He entitled me to run his company in his absence
Mój brat wspomniał, że cię widział któregoś dnia
start learning
My brother mentioned seeing you the other day
Ciągle sprzeciwiała się swojej matce
start learning
She objected her mother constantly
sprzeciwiać się
start learning
object to
Poważne problemy jak ten pojawiają się bardzo rzadko
start learning
Serious problems like this occur very rarely
Przyszedł mi do głowy świetny plan
start learning
A great plan occurred to me
Często wyobrażam sobie jak ludzie zareagowaliby na moją śmierć
start learning
I often imagine how people would react to my death
odpowiedzieć na coś
start learning
to respond, to reply
dopilnować
start learning
see to something
Musisz złożyć swoje podanie do pierwszego stycznia.
start learning
You must submit your application to the first of January.
ulegac, poddawać, złożyć, przedstawiać
start learning
submit to
Oni byli zmuszeni się poddać.
start learning
They were forced to surrender
Zawsze mogę się do niego zwrócić po radę
start learning
I can always turn to him for advice
zmienic się, zwrócić się do kogoś
start learning
turn to
dawać, ustąpić
start learning
yield to
Ona jest uparta, nigdy nie ustępuje
start learning
She is stubborn, she never yields
Moje pola dały wysokie plony w tym roku
start learning
My fields yielded high this year
Ona bawi się tworzeniem biżuterii
start learning
She amuses herself by creating jewellery
On zawsze próbuje mnie rozśmieszyć, kiedy jestem smutna
start learning
He always tries to amuse me when I am sad
Doszliśmy do porozumienia i zainwestujemy w twoją firmę
start learning
We arrived at the agreement and we'll invest in your company
Ona przybyła na lotnisko godzinę temu.
start learning
She arrived at the airport an hour ago
dojść do decyzji
start learning
arrive at a decision
zadziwiać, zdumiewać
start learning
astonisched

You must sign in to write a comment