Kończyna Górna

 0    133 flashcards    Hanna Fiszkoteka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
stawy miedzynadgarstkowe
start learning
articulationes intercarpeae
więzdadło promieniowo-nadgarstkowe grabietowe/promieniowe
start learning
lig. radiocarpea dorsale/palmare
wiezadło łokciowo-nadgarstkowe dłoniowe
start learning
lig. ulnocarpeum palmare
wiezadlo poboczne lokociowe nadgarstka
start learning
lig. collaterale carpi ulnare
wiezadlo lukowate dloniowe/grzebietowe nadgarstka
start learning
lig. arcuatum carpi palmare/dorsale
wiezadla miedzynadgarstkowe dloniowe, grzbietowe, miedzykostne
start learning
ligamenta intercarpea palmaria, dorsalia interossea
miesien zginacz promieniowy nadgarstka
start learning
m. flexor carpi radials
miesien zginacz lokciowy nadgarstka
start learning
m. flexor carpi ulnaris
wiezadlo grochowe-haczykowate
start learning
lig. pisohamatum
wiezadlo grochowo-srodreczne
start learning
lig. pisomelacarpeum
miesien zginacz powierzchniowy palcow
start learning
m. flexor digitorum superficialis
miesien zginacz gleboki palcow
start learning
m. flexor digitorum profundus
miesien zginacz dlugi kciuka
start learning
m. flexor policis longus
miesien prostownik promieniowy dlugi/krotki nadgarstka
start learning
m. extensor carpi radials longus/brevis
miesien prostownik lokciowy nadgarstka
start learning
m. extensor carpi ulnaris
miesien prostownik palcow
start learning
m. extensor digitorum
miesien odwodziciel dlugi/krotki kciuka
start learning
m. abductor pollicis longus/brevis
miesien prostownik krotki/dlugi kciuka
start learning
m. extensor pollicis brevis/longus
miesien prostownik wskaziciela
start learning
m. extensor indicis
stawy nadgarstkowo - srodreczne
start learning
articulationes corpometacarpeae
stawy miedzysrodreczne
start learning
articulationes intermelacarpeae
staw nadgarstkowo-srodreczny kciuka
start learning
articulatio carpometacarpea pollicis
stawy srodreczno-paliczkowe
start learning
articulationes metacarpophalangeae
wiezadla poprzeczne glebokie srodrecza
start learning
ligg. metacarpea transversa profunda
staw srodreczno-paliczkowy kciuka
start learning
art. metacarpophalangea pollicis
stawy miedzypaliczkowe
start learning
art. interphalangeae manus
stawy miedzypaliczkowe kciuka
start learning
art. interphalangea pollicis
obojczyk
start learning
clavicula
trzon
start learning
corpus
koniec barkowy
start learning
extremitas acromialis
łopatka
start learning
łopatka in English
scapula
wyrostek barkowy
start learning
acromion
brzeg gorny, przysrodkowy, boczny
start learning
margo superior, medialis, lateralis
wyrostek kruczy
start learning
processus coracoideus
staw mostkowo-obojczykowy
start learning
articulatio sternoclavicularis
wiezadlo mostkowo-obojczykowe przednie i tylne
start learning
ligamentum sternoclaviculare anterius et posterius
wiezadlo miedzyobojczykowe
start learning
ligamentum interclaviculare
wiezadlo zebrowo-obojczykowe
start learning
ligamentum costoclaviculare
staw barkowo-obojczykowy
start learning
articulatio acromiclavicularis
wiezadlo barkowo-obojczykowe
start learning
lig. acromioclaviculare
wiezadlo kruczo-obojczykowe
start learning
lig. coracoclaviculare
wiezadlo czworoboczne
start learning
lig. trapezoideum
wiezadlo stozkowate
start learning
lig. conoideum
miesien czworoboczny
start learning
musculus trapezius
miesien rownolegloboczny
start learning
musculus rhomboideus
dzwigacz lopatki
start learning
m. levator scapulae
miesien piersiowy mniejszy
start learning
m. pectoralis anterior
miesien piersiowy mniejszy
start learning
m. pectoralis minor
miesien podobojczykowy
start learning
m. subclavius
kosc ramienna
start learning
humerus
kulista glowa
start learning
caput humeri
gozek wiekszy
start learning
tuberculum majus
gozek mniejszy
start learning
tuberculum minus
miesien prostownik palcow
start learning
m. extensor digitorum
miesien odwodziciel dlugi/krotki kciuka
start learning
m. extensor pollicis longus/brevis
miesien prostownik krotki/dlugi kciuka
start learning
m. extensor pollicis brevis/longus
miesien prostownik wskaziciela
start learning
m. extensor indicis
stawy nadgarstkowo-srodreczne
start learning
articulations corpometacarpeae
stawy miedzysrodreczne
start learning
articulationes intermetacarpeae
staw nadgarstkowo-srodreczny kciuka
start learning
articulatio carpometacarpea pollicis
stawy srodreczno-paliczkowe
start learning
articulationes metacarpophalangeae
wiezadla poprzeczne glebokie sroderecza
start learning
ligg. metacarpea transversa profunda
stawy srodreczno-paliczkowe kciuka
start learning
art. metacarpophalangea policis
stawy miedzypaliczkowe
start learning
art. interphalangeae manus
wiezadlo poboczne lokciowe
start learning
lig. collaterale ulnare
wiezadlo poboczne promieniowe
start learning
lig. collateral radiale
miesien ramienny
start learning
m. brachialis
miesien ramienno-promieniowy
start learning
m. brachioradialis
miesien lokciowy
start learning
m. anconeus
staw promieniowi-klykciowo dalszy/dolny
start learning
articulatio radioulnaris distalis s. inferior
miesien odwracacz przedramienia
start learning
m. supinator
miesien nawrotny obly
start learning
m. pronator teres
miesien nawrotny czworoboczny
start learning
m. pronator quadratus
kosc reki
start learning
ossa manus
nadgarstek
start learning
carpus
srodrecze
start learning
metacarpus
palce
start learning
digiti
kosci nadgarstka
start learning
osaa carpi
kosc lodeczkowata
start learning
os scaphoideum
k. ksiezycowata
start learning
os lunatum
k. trojgraniasta
start learning
os triquetrum
k. grochowata
start learning
os pisiforme
k. czworoboczna wieksza
start learning
os trapezium
k. czworoboczna mniejsza
start learning
os trapezoideum
k. glowkowata
start learning
os capitatum
k. haczykowata
start learning
os hamatun
paliczek blizszy, srodkowy, dalszy
start learning
phalanx proximalis, media, distalis
guzowatosc paznokciowa
start learning
tuberositas unguicularis
staw promieniowo-nadgarstkowy
start learning
articulatio radiocarpea
staw srodnadgarstkowy
start learning
articulatio mediocarpea
stawy miedzynadgarstkowe
start learning
articulationes intercarpea
Stawy międzynadgarstkowe
start learning
articulationes intercarpeae
Więzadło promieniowo-nadgarstkowe grzebietowe/dłoniowe
start learning
lig. radiocarpea dorsale/palmare
Więzadło łokciowo-nadgarskowe dłoniowe
start learning
lig. ulnocarpeum palmare
Więzadło poboczne promieniowe nadgarstka
start learning
lig. collaterale carpi radiale
Więzadło poboczne łokciowe nadgarstka
start learning
lig. collaterale carpi ulnare
Więzadło łukowate dłoniowe/ grzbietowe nadgarstka
start learning
lig. arcuatum carpi palmare/dorsale
Więzadła międzynadgarstkowe dłoniowe, grzbietowe, międzykostne
start learning
ligamenta intercarpea palmaria, dorsalia, interossea
Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka
start learning
m. flexor carpi radialis
Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka
start learning
m. flexor carpi ulnaris
Więzadło grochowo-haczykowate
start learning
lig. pisohamatum
Więzadło grochowo-śródręczne
start learning
lig. pisometacarpeum
Mięsień dłoniowy długi
start learning
m. palmaris longus
Mięsień zginacz powierzchowny palców
start learning
m. flexor digitorum superficialis
Mięsień zginacz głęboki palców
start learning
m. flexor digitorum profundus
Mięsień zginacz długi kciuka
start learning
m. flexor pollicis longus
Mięsień prostownik promieniowy długi/krótki nadgarstka
start learning
m. extensor carpi radialis longus/brevis
Mięsień prostownik łokciowy nadgastka
start learning
m. extensor carpi ulnaris
Mięsień prostownik palców
start learning
m. extensor digitorum
Mięsień odwodziciel długi / krótki kciuka
start learning
m. abductor pollicis longus/ brevis
Mięsień prostownik krótki/długi kciuka
start learning
m. extensor pollicis brevis/longus
Mięsień prostownik wskaziciela
start learning
m. extensor indicis
Stawy nadgarstkowo-śródręczne
start learning
articulationes carpometacarpeae
Stawy międzyśródręczne
start learning
articulationes intermetacarpeae
Staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka
start learning
articulatio carpometacarpea pollicis
Stawy śródręczno-paliczkowe
start learning
articulationes metacarpophalangeae
Więzadła poprzeczne głębokie śródręcza
start learning
lig. Metacarpea transversa profunda
Staw sródręczno-paliczkowy kciuka
start learning
art. Metacarpophalangea pollicis
Stawy międzypaliczkowe
start learning
art. Interphalangeae manus
Staw międzypaliczkowe kciuka
start learning
art. Interphalangea pollicis
Mięsień prostownik palca małego
start learning
m. extensor digiti minimi
M. glistowate
start learning
mm. lumbricales
M. międzykostne dłoniowe
start learning
mm. interossei palmares
M. międzykostne grzbietowe
start learning
mm. interossei dorsales
M. odwodziciel palca małego
start learning
m. abductor digiti minimi
M. zginacz krótki palca małego
start learning
m. flexor digiti minimi brevis
M. przeciwstawiacz palca małego
start learning
m. opponens digiti minimi
M. dłoniowy krótki
start learning
m. palmaris brevis
M. przywodziciel kciuka
start learning
m. adductor pollicis
Troczek zginaczy
start learning
retinaculum flexorum
Więzadło poprzeczne nadgarstka
start learning
lig. carpi transversum
troczek prostowników
start learning
retinaculum extensorum
więzadła pochwowe
start learning
lig. Vaginalia

You must sign in to write a comment