Koncówki "-s", "-es" i przeczenia

 0    44 flashcards    Agnieszka Gie
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Ja pracuję w piekarni.
start learning
I work in a bakery.
Ona pracuje w szpitalu
start learning
She works in a hospital
Ja nie lubię węży.
start learning
I don't like snakes.
On nie czyta gazet.
start learning
He doesn't read newspapers.
Ona uwielbia koty.
start learning
She loves cats.
On nienawidzi papug.
start learning
He hates parrots.
Dwadzieścia po pierwszej.
start learning
Twenty past one.
Poniedziałek
start learning
Monday
Sobota
start learning
Saturday
Piątek
start learning
Friday
Wtorek
start learning
Tuesday
Niedziela
start learning
Sunday
Środa
start learning
Wednesday
Jeden
start learning
One
Dwa
start learning
Two
Trzy
start learning
Three
Cztery
start learning
Four
Pięć
start learning
Five
Sześć
start learning
Six
Siedem
start learning
Seven
Osiem
start learning
Eight
Dziewięć
start learning
Nine
Dziesięć
start learning
Ten
Jedenaście
start learning
Eleven
Dwanaście
start learning
Twelve
Trzynaście
start learning
Thirteen
Czternaście
start learning
Fourteen
Piętnaście
start learning
Fifteen
Szesnaście
start learning
Sixteen
Siedemnaście
start learning
Seventeen
Osiemnaście
start learning
Eighteen
Dziewiętnaście
start learning
Nineteen
Dwadzieścia
start learning
Twenty
Trzydzieści
start learning
Thirty
Czterdzieści
start learning
Forty
Pięćdziesiąt
start learning
Fifty
Sześćdziesiąt
start learning
Sixty
Siedemdziesiąt
start learning
Seventy
Osiemdziesiąt
start learning
Eighty
Dziewięćdziesiąt
start learning
Ninety
sto
start learning
one hundred
Tysiąc
start learning
Thousand
wpół po trzeciej
start learning
half past three
Piętnaście (kwadrans) do siódmej
start learning
Fifteen (quarter) to seven

You must sign in to write a comment