Kolos u Deana

 0    49 flashcards    jolapapior
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
traction
start learning
trakcja, przyczepność
margin of safety
start learning
margines bezpieczeństwa
catch somebody off guard
start learning
zaskoczyć kogoś
hail
Hail stones are layered and can be irregular and clumped together.
start learning
chwała
Ziarna gradu mają strukturę warstwową, mogą być nieregularne i zbite.
skid
start learning
poślizg
poll
start learning
sondaż
initial
start learning
początkowy, wstępny / inicjał
beam
start learning
promień światła
survey
The survey was carried out in January.
start learning
badanie, ankieta
Badanie zostało przeprowadzone w styczniu.
commute
start learning
dojeżdżać
pace
start learning
tempo
overestimate
Some proud parents overestimate their children’s abilities.
start learning
przeceniać
Niektórzy dumni rodzice przeceniają możliwości swoich dzieci.
soar
Sometimes I wish I could fly and soar up in the sky with the birds.
start learning
wznosić się, szybować
Czasem chciałbym móc latać i wznieść się w powietrze razem z ptakami.
counterintuitive
start learning
sprzeczne z intuicją
reluctant
start learning
niechętny, oporny
vendor
start learning
sprzedawca
dismay
dismay
start learning
przerażenie, konsternacja
you cant believe something
intervene
start learning
interweniować
cause a fuss
cause a fuss
start learning
zrobić zamieszanie
to create a problem to make a load noise
kick the bucket
start learning
kopnąć w kalendarz
wrap up
start learning
zakończyć, zapakować
to mate
to mate
start learning
rozmnażać
accompany
despair
despair
start learning
rozpacz
hopeless
seal
start learning
pieczęć
apprehensive
I'm not really scared about the exam, just a little apprehensive.
start learning
być pełnych obaw, lękliwy
Nie boję się egzaminu, jestem tylko trochę zdenerwowany.
tension
There is a tension between you.
start learning
napięcie
Jest między wami napięcie.
visceral
start learning
trzewiowy
elicit
elicit
start learning
wywołać
induce
evoke
evoke
start learning
wywoływać, przywoływać
call
recur
recur
start learning
powtarzać się, powrócić
repeat
lull
lull
start learning
ukołysać, uśpić/ cisza
when baby sleep it must be lull
encounter
their encounter had been so brief, Jane wasn't even sure she remembered Arnold.
start learning
spotkanie / stykać się
cars encounter by accident
permeate
start learning
wypełnić, przeniknąć
soothe
soothe
start learning
uspokoić, złagodzić
mitigate
convict
start learning
skazaniec / skazać
circumference
circumference
start learning
okrąg, obwód
contest of the circle
charge(police) /
start learning
Opłata (policja) / oskarżać
sentence(court)
start learning
wyrok
track
track
start learning
namieżyć, śledzić
follow someone animal follow anima
suffocate
start learning
udusić się
persistent
start learning
wytrwały, uparty
distinguish
distinguish
start learning
odróżnić
see the difference between two
dispatch
dispatch
start learning
wiadomość, wysyłka
to send
vulnerable
start learning
wrażliwy
obstacle
obstacle
start learning
przeszkoda
bartier in mind
perm
perm
start learning
trwały
cheese is perm holes
immerse
to immerse oneself in sth
start learning
zanużyć
pogrążyć się w czymś
legislation
start learning
ustawodawstwo, prawo
indulge
start learning
pobłażać, ulegać

You must sign in to write a comment