kolokwium I

 0    68 flashcards    juliacks
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nakłady inwestycyjne
start learning
investment outlays
podjąć środki
start learning
take measures
pobudzić konsumpcje
start learning
to boost consumption
gospodarstwo domowe
start learning
household
wycena
start learning
assessment
gwałtowny spadek
start learning
plunge
sondaż powyborczy
start learning
exit polls
poparcie
start learning
support/ approval ratings
głosowanie
start learning
vote/ ballots
frekwencja
start learning
turnout
obrzucać się błotem
start learning
muck-raking
obraźliwe info
start learning
to release the last minute scurilous
sprzeczka
start learning
feud
napływ inwestycji zagranicznych
start learning
inflow of foreign investments
podkreślić, zaznaczyć
start learning
reinterate, highlight
pobudzić popyt wewnętrzny
start learning
to unleash domestic demand
zobowiązanie
start learning
commitment/ liability
nałożyć podatek
start learning
impose a tax/levy a tax on
obniżyć podatek
start learning
to cut/slash taxes
zakres
start learning
scope
wzmocnić
start learning
to beef up
emitować obligacje
start learning
issue bonds
przegląd generalny
start learning
overhaul
prawo/progi podatkowe
start learning
tax code/brackets
szybko rosnący dług publiczny
start learning
spiralling national debt
obalić
start learning
overturn
dokonać czystki
start learning
to punge
gwałtowny wzrost
start learning
hikes
zawiesić
start learning
suspend
podatek dochodowy od osób fizycznych/prawnych
start learning
income tax / corporation
podupadająca infrastruktura
start learning
The crumbling infrastructure
miłośnik
start learning
devotee
pobudzić kogoś do czegoś
start learning
to galvanize someone to do something
radykalny
start learning
radical/ sweeping
przedsiębiorczy
start learning
entrepreneurial
osiągać
start learning
achieve/attain
podwładny
start learning
a subordinate
obowiązki
start learning
responsibilities/labour
hierarchia
start learning
line structure/hierarchy
autonomiczny
start learning
autonomous
przydzielenie zasobów
start learning
resource allocation
słaby/szybki wzrost gospodarczy
start learning
sluggisg/ robust economic growth
wejść na rynek
start learning
to enter/ break into a market
wycofać się z rynku
start learning
withdraw from the market
wachania rynku
start learning
market jittery
hipoteka
start learning
mortgage
przełamać impas
start learning
to break the deadlock
równoległy
start learning
parallel
niepokój, obawa
start learning
anxiety, fear
rozwijać
start learning
to develop, expand, unroll
hierarchia potrzeb
start learning
hierarchy of needs
poświęcać się
start learning
sacrifice/ to devote
samorealizacja
start learning
self-actualisation needs
warunek wstępny
start learning
prerequisite
bodziec
start learning
incentive
ulgi podatkowe
start learning
tax incentives
wrodzony
start learning
inherent
uraza
start learning
resentment
nacisk
start learning
emphasis
przekonanie
start learning
conviction
skłaniać
start learning
prompt
nadzór
start learning
supervision
coraz bardziej/rosnąco
start learning
increasingly
brać w czymś udział
start learning
contribute
przedstawiać
start learning
to introduce/depict
odpowiedzialność przed kimś
start learning
accountability
świadczenia dodatkowe
start learning
fringe benefits
spisek, intryga
start learning
scheme

You must sign in to write a comment