klasa 5 lekcja 4

 0    78 flashcards    5dsp203
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
prace domowe
start learning
housework
sprzątać
start learning
tidy up
prasować ubrania
start learning
iron the clothes
ścielić łóżko
start learning
make the bed
wynosić śmieci
start learning
take out the rubbish
zmywać naczynia
start learning
do the washing-up
zamiatać podłogę
start learning
sweep the floor
odkurzać dywan
start learning
vacuum the carpet
ścierać kurze z mebli
start learning
dust the furniture
prać ubrania
start learning
wash the clothes
szkolne prace
start learning
schoolwork
ścierać tablicę
start learning
clean the board
dostawać dobre oceny
start learning
get good grades
dostawać złe oceny
start learning
get bad grades
robić projekt
start learning
do projects
zmieniać buty
start learning
change your shoes
powtarzać (np. do sprawdzianu)
start learning
revise
pisać sprawdziany
start learning
do tests
pracować w grupach
start learning
work in groups
poprawiać swoje oceny
start learning
improve my grades
odrabiac pracę domową
start learning
do homework
mieć dodatkowe lekcje
start learning
have extra classes
miejsca w mieście
start learning
places in town
szpital
start learning
hospital
kino
start learning
cinema
basen
start learning
swimming pool
skate park
start learning
skate park
kościół
start learning
church
poczta
start learning
post office
komisariat policji
start learning
police station
stacja kolejowa
start learning
train station
ośrodek sportowy
start learning
sports centre
zamek
start learning
castle
dawanie wskazówek
start learning
giving directions
skręć w lewo
start learning
turn left
skręć w prawo
start learning
turn right
idź prosto
start learning
go straight on
przejdź obok
start learning
go past
to jest po prawej stronie
start learning
it's on the right
to jest po lewej stronie
start learning
it's on the left
życie zwierząt
start learning
animal life
mieć młode
start learning
have young
spać
start learning
sleep
ukrywać się
start learning
hide
strzec
start learning
guard
szukać jedzenia
start learning
look for food
stać w słońcu
start learning
stand in the sun
ssak
start learning
mammal
pustynia
start learning
desert
tunel
start learning
tunnel
skorpion
start learning
scorpion
owad
start learning
insect
To nie brzmi najlepiej.
start learning
That doesn't sound good.
To nie fair.
start learning
That's not fair.
Czas na konkurencję numer 3.
start learning
It's time for competition number 3.
A to pech!
start learning
That's bad luck!
Ja też.
start learning
Me too.
Pośpieszmy się.
start learning
Let's get moving.
Mamy mało czasu.
start learning
We're short of time.
Wszystko gotowe!
start learning
All done!
Przepraszam, gdzie jest supermarket?
start learning
Excuse me, where's the supermarket?
język angielski
start learning
English
język polski
start learning
Polish
matematyka
start learning
maths
przedmioty ścisłe
start learning
science
historia
start learning
history
geografia
start learning
geography
informatyka
start learning
computers
WF
start learning
PE
plastyka
start learning
art
muzyka
start learning
music
- poniedziałek
start learning
Monday
- wtorek
start learning
Tuesday
- środa
start learning
Wednesday
- czwartek
start learning
Thursday
- piątek
start learning
Friday
- sobota
start learning
Saturday
- niedziela
start learning
Sunday

You must sign in to write a comment