kartkówka, skały 1

5  1    149 flashcards    martapel
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
roztopiony, topić, topniejący, roztopiony
start learning
melted, melt, melting, molten
tworzyć, skład, składać się z, komponowanie
start learning
compose, composition, composed of composing
erodować, erozja, erozyjny
start learning
erode, erosion, erosive
rozkładać się, rozkładanie się
start learning
decompose, decomposition
rozpoznawać, rozpoznany, rozpoznanie
start learning
identify, indentified, identification
ścierać się
start learning
wear down
przesmyk, korytarz
start learning
passage
wzór
start learning
a pattern
torf
start learning
peat
przepuszczlny
start learning
permeable
fizyczny, materialny
start learning
physical
słup, filar
start learning
pillar
szczyt, wierzchołek
start learning
pinnacle
płaskowyż
start learning
plateau
porowaty
start learning
porous
wybuj, dziura, kocioł erozyjny, jezioro wytopiskowe
start learning
pothole
opady atmosferyczne, wytrącanie się (chemia)
start learning
precipitation,
kamieniołom
start learning
quarry
kwarc
start learning
quartz
kwarcyt
start learning
quartzite
zwietrzelina
start learning
regolith
skała
start learning
rock
cykl skalny
start learning
rock cycle
ruda skalna
start learning
rock-ore
piasek
start learning
sand
piaskowiec
start learning
sandstone
przemoczony, nasycony
start learning
saturated
skarpa
start learning
scarp
osuwisko, rumowisko
start learning
scree
klif morski
start learning
sea ​​cliff
osad
start learning
sediment
skała osadowa
start learning
sedimentary rock
erozja
start learning
erosion
wydobycie
start learning
extraction
pole
start learning
a field
krzemień
start learning
flint
zalewać, wylewać, powódź,
start learning
flood,
skamieniałość
start learning
fossil
skamieniały
start learning
fossilized
fragment, odłamek
start learning
fragment
zamarzać
start learning
to freeze
zamarzanie, odmrażanie
start learning
freezing, thawing
odwilż, topnieć
start learning
thaw
mróz
start learning
frost
zamrożony
start learning
frozen
geologiczny
start learning
geological
geologia
start learning
geology
lodowiec
start learning
glacier
żwir
start learning
gravel
szczelina
start learning
grike
żwirowaty, piaszczysty
start learning
gritty
bruzda
start learning
groove
stos, hałda
start learning
heap
zapadnięty, pusty, zagłębienie, kotlina
start learning
hollow
horyzont
start learning
horizon
węglowodór, węglan wodoru
start learning
hydrocarbon,
epoka lodowcowa
start learning
Ice Age
skała magmowa
start learning
Igneous rock
zapalić
start learning
ignite
nieprzepuszczalny, odporny
start learning
impervious
przesiąkać
start learning
infiltrate
przesiąkanie, przenikanie
start learning
infiltration
ruda żelaza
start learning
iron ore
jura
start learning
Jurassic
glinka biała/ porcelanowa
start learning
kaoline
kras
start learning
Karst
krajobraz
start learning
landscape
lateryt
start learning
laterite
wapień
start learning
limestone
less
start learning
loess
nizinny
start learning
lowland
nisko położony
start learning
low-lying
marmur
start learning
marble
skała macierzysta
start learning
bedrock, matrix
mechaniczny
start learning
mechanical
skała metamorficzna
start learning
metamorphic rock
kopalnia, kopać, wydobywać
start learning
mine,
mineralogia
start learning
mineralogy
błoto
start learning
mud
lawina błotna
start learning
mudslide
gaz naturalny
start learning
natural gas
ruda, kruszec
start learning
ore
cząsteczka
start learning
molecule, particle
akcja, działanie
start learning
action
czynnik
start learning
agent
alpejski, górski, wysokogórski
start learning
alpine
amonit
start learning
ammonite
antracyt
start learning
anthracite
warstwa wodonośna
start learning
aquifer
lawina
start learning
an avalanche
bazalt
start learning
basalt
boksyt
start learning
bauxite
podłoże skalne
start learning
bedrock
bagno, moczary, trzęsawisko
start learning
bogburst
pękać, rozrywać się
start learning
burst
borować, wiercić
start learning
bore
kalcyt
start learning
calcite
kwas
start learning
acid
jaskinia
start learning
a cave
sączyć się
start learning
seep
szyb, trzonek
start learning
shaft
łupek
start learning
shale
ił, muł, osad, szlam
start learning
silt
łupek
start learning
slate
gleba
start learning
soil
pełzanie ziemi
start learning
soil creep
rozpuszczalny
start learning
soluble
rozdzielić się, podział
start learning
split
stalaktyt
start learning
stalactite
stalagmit
start learning
stalagmite
kamień
start learning
a stone
warstwowy
start learning
stratified
warstwa
start learning
stratum
zapadlisko, lej krasowy
start learning
swallow hole
terasa zalewowa
start learning
terrace
transport
start learning
transportation
trylobit
start learning
trilobite
podziemny
start learning
underground
jednakowy
start learning
uniform
niestabilny
start learning
unstable
stok
start learning
a slope
uran
start learning
uranium
żyła, pokład kruszca
start learning
vein
wietrzyć, pogoda
start learning
weather
wietrzenie skał
start learning
weathering
cynk
start learning
zinc
obnażenie, ogołocenie, ściernie
start learning
denudation
wiercenie
start learning
drilling
wydobycie
start learning
extraction
kopalnia odkrywkowa
start learning
open cast mining
szyb naftowy
start learning
oil well
patforma
start learning
patform
szyb kopalniany
start learning
shaft mine
dno morskie
start learning
sea floor
platforma wiertnicza
start learning
oil rig
szczątki
start learning
remains
ziarno
start learning
grain
stworzenie morskie
start learning
sea ​​creature
wodorosty
start learning
seaweed
otoczaki, koks, koka
start learning
pebbles,
przechylać się
start learning
lean
łagodny
start learning
gentle
głębokość
start learning
depth
wybrzuszenie, wypukłość
start learning
a bulge
powierzchnia
start learning
surface
zakrzywiać się, zginać
start learning
bend
skradać się, pełzać
start learning
creep
płot
start learning
fence
stromy
start learning
steep

You must sign in to write a comment