Kartkówka 3 - Acid rain + water conveyance&supply

 0    118 flashcards    wojciechsobon13
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
opad atmosferyczny
start learning
precipitation
osadzanie (się)
start learning
deposition
rosa
start learning
dew
cząstka, drobina
start learning
a particle
być poddawanym czemuś
start learning
a undergo sth
mgła
start learning
mist
grad
start learning
hail
deszcz ze śniegiem
start learning
sleet
rozpuszczać
start learning
to dissolve
przyspieszać
start learning
to accelerate
powodować erozję
start learning
to weather
oddzielać (powodować dysoscjację)
start learning
to dissociate
roztwór
start learning
a solution
mieszanina kilku rodzjów tlenku azotu
start learning
NOx
przeciekać, sączyć
start learning
to seep
powłoka, twarda warstwa, skorupa
start learning
a crust
buforować, amortyzować
start learning
to buffer
woskowaty
start learning
waxy
farbować, barwić
start learning
to dye
paliwa stałe
start learning
fossil fuels
kwaśny deszcz
start learning
acid rain
tlen
start learning
oxygen
utleniacz
start learning
oxidant
kwaśny opad
start learning
acid precipitation
osadzanie kwasowych składników
start learning
deposition of acidic components
suche cząstki
start learning
dry particles
przemiana chemiczna
start learning
chemical transformation
zaabsorbowany
start learning
absorbed
kropelki
start learning
droplets
kwasowość
start learning
acidity
równowaga chemiczne
start learning
chemical balance
kwaśne gazy
start learning
acidic gases
słaby kwas węglowy
start learning
weak carbon acid
skały węglanowe
start learning
carbonate rocks
zakwaszanie rzek, strumieni
start learning
acidification of rivers, streams
uszkodzenie lasów
start learning
forest damage
wysokie wzniesienia
start learning
high elevations
wymieranie ryb
start learning
kill fish
alkaliczność
start learning
alkalinity
rozwiązanie
start learning
solution
neutralny
start learning
neutral
alkaliczny
start learning
alkaline
skala
start learning
scale
emitować
start learning
emit
osadzanie kwasów
start learning
acid deposition
powierzchnia
start learning
surface
w przypliżeniu
start learning
approximataly
mierzenie
start learning
measuring
ekosystem leśny
start learning
forest ecosystem
drzewa
start learning
trees
obiekty wykonane przez człowieka
start learning
manmade objects
pogarszać się
start learning
to deteriorate
stopniowo
start learning
gradually
gazy atmosferyczne
start learning
atmospheric gases
zmyte
start learning
washed away
nasiąkanie
start learning
soaking
uwalnianie toksycznych substancji
start learning
releasing toxic substances
znieść
start learning
endure
wrażliwy na kwas
start learning
acid sensitive
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
rtęć
start learning
mercury
azot
start learning
nitrogen
chlorek sodu
start learning
sodium chlorine
srebro
start learning
silver
żelazo
start learning
iron
siarkowodór
start learning
hydrogen sulphide
pluton
start learning
plutonium
fosfor
start learning
phosphorus
miedź
start learning
copper
dwutlenek azotu
start learning
nitrogen dioxide
platyna
start learning
platinium
dwutlenek siarki
start learning
sulphur dioxide
kwas azotowy
start learning
nitric acid
kwas siarkowy
start learning
sulphur acid
zgniłe jaja
start learning
rotten eggs
zamrażanie
start learning
freezing
okablowanie elektryczne
start learning
electrical wiring
zmiejszenie widocznośći
start learning
decreased visibility
wlać
start learning
wlać in English
pour
puszka
start learning
can
pitna, nadająca się do picia
start learning
potable
dział wodny
start learning
watershed
palatable
start learning
smaczny
stłumienie, powstrzymanie
start learning
suppression
melioracja
start learning
drainage
transportować
start learning
to convey
ścieki
start learning
sewage
kanalizacja
start learning
a sewerage system
szlam, osad kanalizacyjny
start learning
sludge
azotan
start learning
nitrate
izotopy promieniotwórcze
start learning
radionuclides
składowisko odpadów, wysypisko śmieci
start learning
a landfill
drobnoustroje, bakterie
start learning
microbes
wymywać
start learning
to leach
komora fermentacyjna
start learning
a septic tank
zbiornik, basen
start learning
a reservior
pompownia, stacja pomp
start learning
a pumping station
usuwanie odpadów
start learning
waste disposal
zbiornik zasobnikowy
start learning
a storage tank
dozownik
start learning
a feeder
instalacje sanitarne
start learning
plumbing fixtures
napływać, wzbierać
start learning
to surge
rdzewieć
start learning
to rust
wrażliwy, zdatny
start learning
susceptible
zawór, klapa
start learning
a valve
pompa o małej wysokości tłoczenia
start learning
a low-lift pump
pompa o dużej wysokości tłoczenia
start learning
a high-lift pump
pompa wspomagająca
start learning
a booster pump
pompa studzienna
start learning
a well pump
pompa odśrodkowa
start learning
a centrifugal pump
pompa wyporowa
start learning
a positive-displacment pump
wirnik
start learning
an impeller
tłok
start learning
a piston
wodociąg główny, magistrala wodna
start learning
a water main
obudowa, osłona
start learning
a casing
wirnik (r)
start learning
a rotor
żeliwo
start learning
cast iron
rozciągliwy, plastyczny
start learning
ductile

You must sign in to write a comment