Kamile 20th Feb 2017 (60 min) #15

 0    37 flashcards    engonskype
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Nie mogę narzekać.
start learning
I can't complain.
narzekać na coś
start learning
to complain ABOUT sth
zapłata / wynagrodzenie
start learning
salary
i wszystko
start learning
and that's all
Bal był sobotę.
start learning
The prom was on Saturday.
Bal był 18 lutego.
start learning
The prom was ON 18th February. (ON + date)
Twoje urodziny są 17 lutego.
start learning
Your birthDAY is on 17th (OF) February.
Moje urodziny są 23 sierpnia.
start learning
My birthday on 23rd of August.
Moje urodziny są w sierpniu.
start learning
My birthday is IN August.
Urodziłam się w poniedziałek.
start learning
I was born ON Monday.
Bal zaczął się wieczorem.
start learning
The prom started IN the evening.
z rana
start learning
in the morning
O której się zaczęło?
start learning
What time did it start?
Skończyło się o 3.
start learning
It fisnishED at 3 o'clock.
To nie była najlepsza impreza w moim życiu.
start learning
It wasn't the best party in my life.
powód
start learning
reason
Po pierwsze...
start learning
First of all, ... / Firstly,...
Po drugie...
start learning
Secondly,...
Po trzecie
start learning
Thirdly,...
Na zakończenie, ... / W końcu,...
start learning
Lastly,...
Świetnie się bawiliśmy.
start learning
We had A great time. / We had fun. / We had A blast.
szkoła średnia
start learning
high school
rozczarowany
start learning
disappointed
Byłam trochę rozczarowana, bo...
start learning
I was a bit disappointed because...
nieobecny
start learning
absent
Nie mogę się skupić.
start learning
I can't focus. / I can't concentrate.
Po drugie, muzyka nie była najlepsza.
start learning
Secondly, the music wasn't the best.
Na zakończenie, nie smakowało mi jedzenie.
start learning
Lastly, the food wasn't the best. / Lastly, I didn't like the food.
studiować za granicą
start learning
to study
Moim zdaniem...
start learning
In my opinion, studying abroad is a good idea.
Po pierwsze, możesz spotkać wielu ciekawych ludzi z różnych krajów.
start learning
First of all, you can meet new / many inteseting people from different countries.
Po drugie, możesz poprawić swój angielski.
start learning
Secondly, you can IMPROVE / DEVELOP your English (SKILLS).
Na zakończenie, możesz stać się bardziej niezależny.
start learning
Last but not least, you can become more independent.
Dzień Niepodległości
start learning
INDEPENDENCE Day
16 lutego to Dzień Niepodległości na Litwie.
start learning
16th February is a bank holiday / public holiday in Lithuania.
w lato
start learning
in summer
jesień
start learning
autumn / fall AmE

You must sign in to write a comment