Judging by appearances

 0    23 flashcards    ebisko
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
judging by appearances
start learning
ocenianie na podstawie wyglądu
managing director
start learning
dyrektor naczelny/ prezes
policeman
start learning
policjant
policewoman
start learning
policjantka
It's possible.
start learning
To jest możliwe.
It's impossible.
start learning
To jest niemożliwe.
It's certain.
start learning
To pewne.
hairdresser
start learning
fryzjer/-ka
uniform
start learning
uniform (ujednolicony ubiór noszony przez grupę zawodową)
masculine
start learning
muskularny
founder
start learning
założyciel
When I introduce myself to people...
start learning
Kiedy przedstawiam się ludziom...
to mention one's background
start learning
wspomnieć o swoim pochodzeniu
nail bar
start learning
studio paznokci
trouser suit
start learning
spodnium (kostium damski składający się z żakietu i spodni)
unfeminine
start learning
niekobiecy
You can't be a policewoman, you're too small.
start learning
Nie możesz być policjantką, jesteś zbyt niska.
They think that I must be a 50-year-old woman who wears trouser suits and is very unfeminine.
start learning
Myślą, że muszę być/ z pewnością jestem 50-letnią kobietą, która ubiera się w spodnium i jest bardzo niekobieca.
When people first meet me they think I might be a teacher or a hairdresser.
start learning
Kiedy ludzie spotykają mnie po raz pierwszy, myślą, że mogę być nauczycielką albo fryzjerką.
He hasn't written. He may not have my address.
start learning
Nie pisał. Może nie mieć mojego adresu.
His phone's switched off. He might be on the plane now.
start learning
Jego telefon jest wyłączony. Może być teraz w samolocie.
He can't be ill. I saw him at the gym.
start learning
Nie może być chory. Widziałem go na siłowni.
They must be out. There aren't any lights on.
start learning
Muszą być poza domem. Żadne światła nie są włączone.

You must sign in to write a comment