jawl kart.

 0    87 flashcards    aleksandragalganek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
fracht
start learning
freight
planista
start learning
planner
czas
start learning
time
cena
start learning
a price
informacja
start learning
information
rezerwować
start learning
to book
rezerwacja
start learning
booking
umieszczony w sieci
start learning
web-based
narzędzie do czegoś
start learning
tool for something
elektroniczna rezerwacja
start learning
electronic booking
pokazywać
start learning
show
aktualne informacje na jakiś temat
start learning
up-to-date information about sth
tranzyt
start learning
transit
w czasie rzeczywistym
start learning
Real-time
potwierdzenie
start learning
confirmation
usługi
start learning
services
łatwo
start learning
easily
być skonfigurowany
start learning
be configured
w taki sposób by
start learning
so that
kontrolować
start learning
to control
przesyłka przychodzące
start learning
inbound shipment
zmniejszać
start learning
to reduce
całkowity
start learning
total
wydawać pieniądze
start learning
to spend
sprawny
start learning
efficient
środki transportu
start learning
means of transport
wielu użytkowników
start learning
multiple users
organizacja
start learning
organization
Co oznacza
start learning
meaning
dział spedycji wewnętrznej
start learning
internal shipping department
otrzymywać
start learning
to receive
mniej(policzalne)
start learning
fewer
mniej(niepoliczalne)
start learning
less
pytanie
start learning
query
zmieniać
start learning
to change
świat
start learning
The world
zmienić coś w coś
start learning
turn sth into sth
globalna wioska
start learning
Global Village
Dzięki czemuś
start learning
thanks to sth
internet
start learning
the Internet
mieć dostęp
start learning
to access
używać
start learning
to use
Szeroki zakres czegoś
start learning
A wide range of something
ponadto
start learning
moreover
ułatwiać
start learning
facilitate
wymiana towarów i usług
start learning
exchange of goods and services
jeśli chodzi o
start learning
as far as sth is concerned
zmienić
start learning
to make a change
dokonac zasadniczej zmiany
start learning
to make a fundamental change
charakter czegoś
start learning
the nature of something
łańcuch dostaw
start learning
Supply Chain
nie tylko... lecz także
start learning
not only ... but also...
technologie internetowe
start learning
internet technologies
widoczność czegoś
start learning
visibility of something
proces
start learning
process
uzyskiwać przewagę
start learning
to reap the advantage
czerpać korzyści
start learning
to reap benefits
przewaga handlowa
start learning
commercial advantages
elektroniczna wymiana danych
start learning
electronic data interchange
postrzegać
start learning
to view
firma
start learning
firm
najważniejsze narzędzia do walki z konkurencją
start learning
to key competitive weapon
nieustannie się zmieniający
start learning
ever -changing
środowisko biznesowe
start learning
business environment
narzędzia komputerowe
start learning
computer tools
oprogramowanie
start learning
software
wymieniać
start learning
to exchange
informacja handlowa
start learning
commercial information
elektroniczne
start learning
Electronically
partnerzy w interesach
start learning
business trading partners
spółka (kapitałowa)
start learning
company
wdrażać
start learning
implement
oświadczać
start learning
to state
zarządzać
start learning
to manage
ponadto
start learning
what is more
pomagać coś zrobić
start learning
to help to do something
ograniczyć
start learning
to reduce
ilość czegoś
start learning
The number of something
praca papierkowa
start learning
paperwork
dodać coś
start learning
add something
nowy
start learning
new
partner w interesach
start learning
trading partner
tylko
start learning
only
kilka
start learning
a few
usatysfakcjonować
start learning
to satisfy
klient kluczowy
start learning
key customer
sprawić że spółki są bardziej konkurencyjne
start learning
make companies more competitive

You must sign in to write a comment