Ja pierdole

 0    158 flashcards    twujstar
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
figa
start learning
fig
kwalifikacja
start learning
qualification
przejść
start learning
walk
praca
start learning
a job
ogłaszać
start learning
advertise
kandydat
start learning
applicant
ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job
być zwolniony
start learning
be fired
być zwolniony /redukcja etatów
start learning
be made redundant
zostac zatruniony
start learning
become employed
list motywacyjny
start learning
covering letter
ostateczny termin
start learning
deadline
dobrze sobie radzić
start learning
do well
zatrudniony (osoba zatrudniona)
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
załączyć
start learning
enclose
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
wypełniać
start learning
fill in
znaleźć wor
start learning
find work
uzyskać doradztwo zawodowe
start learning
get careers advice
zbankrutować
start learning
go bankrupt
stać się nie zależnym
start learning
go freelance
odbyć wywiad
start learning
have an interwiev
miec duże doświadczenie
start learning
have expierence
zatrudniac
start learning
hire
dział personalny
start learning
human resources
Jobcentre
start learning
jobcentre
oferta pracy
start learning
job offer
satysfakcja z pracy
start learning
job satisfaction
prowadzić rejestr
start learning
keep a record
brak doświadczenia
start learning
lack of experience
stracić pracę
start learning
lose your job
oferta pracy
start learning
offer a job
wyleciec z pracy
start learning
out of work
stanowisko
start learning
position
stanowisko
start learning
post
kwalifikacje
start learning
qualification
rekrutacja
start learning
recruitment
referencje
start learning
reference
odrzucać
start learning
reject
złożyć rezygnację
start learning
resign
uruchomić własny biznes
start learning
run your own business
samozatrudniony
start learning
self-employed
lista najpoważniejszych kandydatów
start learning
short list
oferty pracy
start learning
situations vacant
personel
start learning
staff
podjąć prace
start learning
take up a job
bezrobotny
start learning
unemployed
aktualne
start learning
up to date
wakat wolne stanowisko
start learning
vacancy
pracować w domu
start learning
work from home
załączyć CV
start learning
attach a cv
sprawdzić firmę
start learning
check out a company
przejść wewnętrzne szkolenie
start learning
get in house training
zostać wyrzucony
start learning
get sacked
strajkowac
start learning
go on strike
wręczyć wymowienie
start learning
hand in your notice
przekazać informacje
start learning
hand over information
mieć procedurę skladania reklamacji
start learning
have a complaints procedure
zapisać się do związku zawodowego
start learning
join a Union
zarejestrowac się jako bezrobotny
start learning
sign on
zakładać interes
start learning
start a business
podjąć się
start learning
take on
przejąć kogoś
start learning
take over someone
wziąć wolne
start learning
take time off
objac pozycję
start learning
take up a position
sprawdzić kandydata
start learning
take up a reference
elastycznej godziny pracy
start learning
work flextime
zdolność
start learning
ability
at some Point
start learning
w którymś momencie
konsultowac się
start learning
consult
rzucić
start learning
drop out of
zrzedliwy
start learning
grumpy
spadek
start learning
inheritace
wprowadzić produkt na rynek
start learning
launch
dochodowy
start learning
money-making
rutyna
start learning
routine
modny
start learning
trendy
dobre samopoczucie
start learning
well being
zastanawiać się
start learning
wonder
komunikacja niewerbalna / mowa ciała
start learning
body language
komputerowo generowany
start learning
computer-generated
zaraźliwy
start learning
contagious
zadowolony
start learning
content
poświęcić siebie, aby
start learning
devote oneself to
robić coś w kwestiach zawodowych
start learning
do something workwise
wyłaniać się
start learning
emerge
skupić się na
start learning
focus on
pasować do siebie (np. kolory)
start learning
go together
nie miec pojęcia,
start learning
have no clue
przetrwać
start learning
last long
pierwsze strony gazet
start learning
make the headlines
dbający tylko o pieniądzach
start learning
money-minded
poza
start learning
on top of
pozytywne myślenie
start learning
Positive Thinking
zastosować coś w praktyce
start learning
put something into practice
zainteresowanym techniką
start learning
Technology oriented
przejście na emeryturę
start learning
retirement
pensja
start learning
salary
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
podatek
start learning
tax
praca zespołowa
start learning
teamwork
czasowy / okresowy
start learning
temporary
napiwki
start learning
tips
bezplatny
start learning
unpaid
dobrze płatna
start learning
well-paid
długie godziny pracy
start learning
work long hours
miejsce pracy
start learning
workplace
podróż służbowa
start learning
business trip
zrobić nocną zmianę
start learning
do the graveyard shift
wydatki
start learning
expenses
uzyskać regularne informacje zwrotne
start learning
get regular feedback
rozmowa z szefem na temat wyników i wydatkow
start learning
have an appraisal
stawka godzinowa
start learning
hourly rate
zakres uprawnień i obowiązków/ opis stanowiska pracy
start learning
job description
płaca minimalna
start learning
minimum wage
płacić fundusz emerytalny
start learning
Pay into a pension scheme
podwyżka pensji
start learning
Pay rise
okres probny
start learning
probation
wydajność
start learning
productivity
dzień wolny od pracy
start learning
public holiday
rzucić pracę
start learning
quit a job
odbywać praktykę
start learning
serve an apprenticeship
podpisać umowę
start learning
sign a contract
morale pracowników
start learning
staff morale
pójść na wcześniejszą emeryturę
start learning
take Early retirement
wziac bezpłatny urlop
start learning
take unpaid leave
ocena roczna pracownika
start learning
yearly appraisal
warunki pracy
start learning
working conditions
opiekunka do dziecka
start learning
babysitter
wolontariusz
start learning
charity worker
kasjer
start learning
checkout assistant
roznosiciel
start learning
delivery boy
Zbieranie owoców
start learning
fruit picking
praca wakacyjna
start learning
holiday job
ratownik
start learning
lifeguard
praca sezonowa
start learning
seasonal work
opiekun na Obozie letnim
start learning
summer camp supervisor
praca wakacyjna
start learning
summer job
przewodnik
start learning
tour guide
wolontariat
start learning
voluntary work
płaca dniowka
start learning
wages
Weekend pracy
start learning
weekend job
majster
start learning
handyman
specjalista od żywienia
start learning
nutritionist
psychiatra
start learning
psychiatrist
grapchic projektanta
start learning
grapchic designer
niebezpieczny
start learning
dangerous
ręczny
start learning
manual
satysfakcjonujące
start learning
satisfying
wymagajacy kwalifikacji
start learning
skilled
stresujący
start learning
stressful
męczący
start learning
tiring
bez perspektyw
start learning
dead-end
monotonny
start learning
monotonous
motywująca
start learning
motivating
satysfakcjonujący / opłacalny
start learning
rewarding
mało wymagający
start learning
undemanding

You must sign in to write a comment