irregular verbs

 0    101 flashcards    magdalenamajkowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być
start learning
be - was (were) - been
móc, umieć, potrafić
start learning
can - could - been able to
spać
start learning
sleep - slept - slept
jeździć, prowadzić (samochód)
start learning
drive - drove - driven
latać
start learning
fly - flew - flown
rysować
start learning
draw - drew - drawn
siedzieć
start learning
sit - sat - sat
ciąć
start learning
cut - cut - cut
dostawać, dostawać się (gdzieś)
start learning
get - got - got
uderzać
start learning
hit - hit - hit
kopać (w ziemi)
start learning
dig - dug - dug
łapać
start learning
catch - caught - caught
opuszczać
start learning
leave - left - left
stać
start learning
stand - stood - stood
kłamać
start learning
lie - lay - lain
pływać
start learning
swim - swam - swum
ubierać
start learning
clothe - clad/clothed - clad/clothed
nosić
start learning
wear - wore - worn
przychodzić, przyjeżdzać
start learning
come - came - come
przynosić, przyprowadzać
start learning
bring - brought - brought
kupować
start learning
buy - bought - bought
płacić
start learning
pay - paid - paid
mieć
start learning
have - had - had
robić, czynić
start learning
do - did- done
kosztować
start learning
cost - cost - cost
znajdować
start learning
find - found - found
pić
start learning
drink - drank - drunk
śpiewać
start learning
sing - sang - sung
mówić, rozmawiać
start learning
speak - spoke - spoken
gubić, przegrywać
start learning
lose - lost - lost
kraść
start learning
steal - stole - stolen
nosić (mieć na sobie)
start learning
wear - wore - worn
brać
start learning
take - took - taken
widzieć
start learning
see - saw - seen
dzwonić
start learning
ring - rang - rung
znaczyć
start learning
mean - meant - meant
mówić, powiedzieć
start learning
say - said - said
pisać
start learning
write - wrote - written
zatrzymywać, utrzymywać
start learning
keep - kept - kept
robić
start learning
make - made - made
wysyłać
start learning
send - sent - sent
kłaść, składać
start learning
put - put - put
nauczać, uczyć
start learning
teach - taught - taught
spędzać (czas), wydawać (pieniądze)
start learning
spend - spent - spent
wiedzieć, znać
start learning
know - knew - known
czuć się
start learning
feel - felt - felt
roznąć, uprawiać
start learning
grow - grew - grown
ranić, sprawiać ból
start learning
hurt - hurt - hurt
sprzedawać
start learning
sell - sold - sold
słyszeć
start learning
hear - heard - heard
trzymać
start learning
hold - held - held
budzić się
start learning
wake - woke - woken
myśleć
start learning
think - thought - thought
pożyczać (komuś)
start learning
lend - lent - lent
dawać
start learning
give - gave - given
łamać (się), tłuc (się)
start learning
break - broke - broken
rozrywać, drzeć
start learning
tear - tore - torn
pachnieć, wąchać, czuć (zapach)
start learning
smell - smelt - smelt
tonąć, opadać
start learning
sink - sank - sunk
ustalać, ustanawiać; zachodzić (o słońcu)
start learning
set - set - set
literować
start learning
spell - spelt - spelt
jeździć (konno, na rowerze)
start learning
ride - rode - ridden
czytać
start learning
read - read - read
opowiadać, powiedzieć
start learning
tell - told - told
uczyć się
start learning
learn - learnt - learnt
spotykać
start learning
meet - met - met
kłaść, nakrywać (stół)
start learning
lay - laid - laid
chować (się), ukrywać (się)
start learning
hide - hid - hidden
palić (się), przypalać (się), parzyć
start learning
burn - burnt - burnt
gryźć
start learning
bite - bit - bitten
zaczynać (się)
start learning
begin - began - begun
stawać się
start learning
become - became - become
rozumieć
start learning
understand - understood - understood
wygrywać
start learning
win - won - won
rzucać
start learning
throw - threw - thrown
wisieć, wieszać
start learning
hang - hung - hung
świecić
start learning
shine - shone - shone
strzelać
start learning
shoot - shot - shot
pokazywać
start learning
show - showed - shown
zapominać
start learning
forget - forgot - forgotten
wybierać
start learning
choose - chose - chosen
karmić
start learning
feed - fed - fed
marzyć, śnić
start learning
dream - dreamt - dreamt
wiać
start learning
blow - blew - blown
zakazywać
start learning
forbid - forbade - forbidden
przebaczać
start learning
forgive - forgave - forgiven
zamrażać
start learning
freeze - froze - frozen
prowadzić (być na czele)
start learning
lead - led - led
pozwalać
start learning
let - let - let
zapalać (się)
start learning
light - lit - lit
wstawać, wschodzić (o słońcu); wzrastać (o cenach, płacach)
start learning
rise - rose - risen
zamykać
start learning
shut - shut - shut
uderzać
start learning
strike - struck - struck
przeklinać, przysięgać
start learning
swear - swore - sworn
iść, jechać (dokądś)
start learning
go - went - gone
walczyć
start learning
fight - fought - fought
jeść
start learning
eat - ate - eaten
uderzać
start learning
hit - hit - hit
budować
start learning
build - built - built
biegać
start learning
run - ran - run
spadać, upadać
start learning
fall - fell - fallen

You must sign in to write a comment